"Gamle" nyheter frå 2001 og 2000

Nyheter

Midlar frå Rff fordelt
For år 2000 var det 27 ulike tiltak som fekk tilskot frå 4000 til 15000. Mest til kurs, seminar og CD-utgjevingar.
 
(okt 2000)

Norges Husflidslag i økonomiske vanskar. For tredje året på rad er det underskot. Frå 1996 er eigenkapitalen redusert frå ca 2,2 mill til 400 000 kr. Les meir her.
 
(jan 2001)
Munnharpefestivalen 2000 er i Vågå 6-8 oktober. Bak står Vågå spel og dansarlag og Norsk Munnharpe- forum, som også har årsmøte der.  
 
(sept 2000)
Telemarkfestivalen i Bø 3-6 august feira 10 år og satsa på impulsar frå vest, halvparten norsk og halvparten utanlandsk folkemusikk. Om lag like mang deltakarar som i 1999 trass i kolli- sjon med Bluesfestivalen Les meir her.
 
(aug 2000)
Gammeldansfestival i Selbu, 4-6 aug. 2000. Det var venta 2-3000 tilreisande, 600 camp.- vogner og 15000 selde billettar. Mellom "banda" er Småviltlaget, Monas, Vargtassan, Trønderfår, W.H. band og fleire. Det vart ein vellukka festival, den åttande i rekkja, sjølv om det regna kraftig siste dagen. Over 50 skadinaviske orkester deltok. Eit av trekk- plastra var VM-mester Gjermund Eggen i som vokalist i Tømmerdalens.
 
(sept 2000)
Jørn Hilmestemnet 27- 30 juli på Fagernes vart eit vellukka 40 års jubileumsstemne i strålande ver. På kappleiken var det i alt 125 startnummer mot 112 i 1999. Her er resultat frå kappleiken og glimt frå stemnet.
 (aug 2000)
Distriktskappleiken 2000, Løten Hedemark 1-3 sept.  Leif Inge Schjølberg frå Vågå vann A-klassen i fele. Hans Sandum vann B-klassen. Sør-Fron Spelemannslag vann seniorklassen i lagspel framføre Lom. Her er resultatlista.
 
(sept 2000)
Ledige stillingar i Norges Husflidslag.
Stillinga som redaktør i Norsk Husflid er lyst ledig. Som kjent har det vore eit spent forhold mellom tidlegare redaktør Nina Granlund Sæther og styret i Husflidslaget. Redaksjonssekretærstillinga er også lyst ledig. Og sameleis stillinga som organisasjonssekretær i Oslo. Meir her.
 
(jan 2001)
Setesdalskappleiken, Rysstad, 28-29 juli 2000- kurs, kappleik, konsert. Faremopokalen  gjekk til Daniel Due- Tønnesen.  Daniel Sandén vann mykje av det som var mogleg å vinne fortel avisene. 
 
(aug 2000)
Kurs i Kontradansar og balltradisjonar Hamar 12-14 jan 2001. Folke Flatland leiar. Pris kr 850+450. Sjå meir hos NU
 (des 2000)

Nye studentar på Voss
Det er teke opp 4 nye studentar på kvedarskulen og 4 nye på spelemannsskulen. Her er namna på desse og tidlegare elevar.
 
(okt 2000)

Frifond-midlar til folkemusikk
Stortinget har vedteke ny tilskotsordning til frivillige organisasjonar og for 2000 løyvt 20 mill kroner (i statsbudsjettet for 2001 er foreslått 30 mill). Norsk Musikkråd fekk 6 mill av desse, og fordelingsnøkkel er medlemstalet under 26 år. LfS har fått ca 64000 for år 2000. Tilskota kan gjevast til grunnstønad, lokale aktivitetar og prosjekt.
 
(okt 2000)

Jubileumskonsert i Store Studio
Folkemusikktimen 70 år, og det blir ein gild konsert i Store studio. Konserten vert sendt i P2 den 18. og 25. mars. Mange gode krefter er med. Bestillingsverk også - frå Nils Økland - musikk ved Steinar Ofsdal, Øyvind Barabant, brørne Aastad Bråten, Einar Olav Larsen, gode kvedarar og mykje meir. Les meir her.
 
Steinar Ofsdal mars månads artist i Norsk Folkemusikkatalog.
Han er aktuell med læreboka "Norsk folkemusikk og folkedans" til hausten, med CD frå heile landet, skal på rikskonsertturne og detar på folkemusikktimen sin jubileumskonsert. Les meir om det her.
 
Spelemannsprisen 2001: Håkon Høgemo vann!
For soloplata "Solo" på 
NOR-CD
 
OsloFOLK - ein ny konsert- serie i Oslo. Folkemusikk- SCENA står bak i samarbeid med kulturslottet Soria Moria på Torshov. Første konsert med Chateau Neuf Spelemannslag søndag 4. mars kl 21.
 
Åtte millionar til jazz, rock og folkemusikk frå årets "Musikkverkstedsordninga" blir det meldt 1. mars 2001. Det er Norsk Musikkråd som står for fordelinga. 328 av 885 søknader vart innvilga, stort sett mellom 10 og 20000 kr per tiltak. Neste søknadsfrist er 15. november 2001. Her er full liste over tildelingane. Det vert også utlyst 1 mill kr til verdsmusikk, med søknadsfrist 1. april.
 
Etnisk musikklubb fyller 5 år 8. mars, og kjem i løpet av våren 2001 på internett. Medlemstalet har no passert 2000, og har no gjeve ut 6 CD'ar til saman. Arne Fredriksen er dagleg leiar.
 
Spelemannsbladet 1/2001 melder nytt frå LFS-styret:
- Spelemannbladet er godt, men går med for stort underskot
- Flytting av årsmøtet til huaten blir vurdert
- Tevlingsprogrammet på Landskappleiken som før
- På Landsfestivalen vert det ikkje endring for solo andre instrument.
 
Leiar Bjerkem: NU er ein viktig folkemuiskk- og folkedansorganisasjon!
I nr 1/2001 av Spelemannsbladet prøver Bjerkem å tilbakevise påstandane frå Arnestad om at NU står på sidekanten. Han påviser at når det gjeld kurs i folkedans er NU langt større enn LfS.
 
Chateau Neuf Spele- mannslag med ny plate
Plata med namnet "Curing Norwegian Stiffness", vert sleppt den 4. mars på Soria Moria festivalen i Oslo. Dette blir den femte CD'en til CNS. Frå før har dei to norske  "Spell" og "Tjuvgods", dessutan Gamle Guro" på det tyske plateselskapet Feuer & Eis, og  "Stolen Goods" på det amerikanske selskapet North Side. Les meir her.
 
I levande live
er namnet på ein konsertserie til  Norsk KulturhusNettverk.  Ein liknande serie hadde dei også i fjor. Det står kjede namn på plakaten: Annbjørg Lien, Vamp med gjester og Sidsel Endresen. Meir her. 
Sjå også "Alt som skjer"
Her finn du konsertruta til Annbjørg Lien, og her til Vamp.
 
Også Jørn Hilme stemnet får festivalstøtte i 2001  for første gong. Dei andre vanlege festivalane får:
Førdefestivalen kr 1,5 mil
Osa-festivalen: 100000 kr
Telemarkfestiv: 650000 kr
Ål-festivalen: 450000 kr
 
Vestafolk til Falun 9. februar 2001
Gruppa Vestafolk frå Sogn og Fjordane, deltek på Falun folkemusikkfestival - festivalen Norrsken 2001. Det er 12 av dei 14 som er med i gruppa, som deltar i Falun, med eit delvis nylaga program - og programmet er noko annleis og stuttare enn det dei viste på Førdefestivalen sumaren 2000. Fredag 8. februar hadde dei generalprøve i Oslo. Her er nokre glimt frå generalprøva.
Det vert fortalt at framsyninga i Falun gjekk svært bra!
 
Ny stildansgruppe i Trondheim
I januar 2001 startar Leiklaget i BUL og Malvik Folkedanslag ei stildansgruppe. Det foregår på Gildevangen, Lagssalen søndagar:
28. januar kl 19-21.30
11. februar kl 18-19
25. februar kl 19-21.30
11. mars kl 18-19
25. mars 19-21.30
22. april 18-19
13. mai 18-19
(Kjelde: Olav Mogstad)
 
Magne Kvamme - den kjende norske felemakaren - har fått ei framifrå heimeside, med mykje god informasjon.
 
Ting skjer i Trondheim:
Leiarlaget i BUL har øving kvar onsdag i Lagssalen, Gildevangen Søndregt. 22b kl 19.30.
Veteranringen møtest andre onsdag i kvar månad same stad.
Folkemusikkpub den 3. måndagen i kvar månad på Kvilhaugen - vertshus på Blusuvollen.
(Kjelde: Olav Mogstad)
 
Ledige stillingar i Norges Husflidslag.
Stillinga som redaktør i Norsk Husflid er lyst ledig. Som kjent har det vore eit spent forhold mellom tidlegare redaktør Nina Granlund Sæther og styret i Husflidslaget. Redaksjonssekretær- stillinga er også lyst ledig. Og sameleis stillinga som organisasjonssekretær i Oslo. Meir her.
.
Spellemannsprisen 2000 blir delt ut fredag 2. mars. I kategorien gamaldans/folkemusikk er desse nominert:
Knut Hamre, Åse Teigland og Frank Rolland
”Håstabøslåttar” HEILO
Håkon Høgemo ”Solo” NOR-CD
Sinikka Langeland ”Lille Rosa” GRAPPA.

 I alt var det 356 nominerte fonogram.
 
Løn til leiaren i NU?
Tradisjonelt har alle tillitsverv i organisasjon- ane vore uløna. No vert det drøfta i NU om leiaren skal ha lønn - bli frikjøpt til å bruke meir tid på å profilere organisasjonen. Det går ut høyring om dette til laga i NUfør jul 2000.
 
Sølja sitt 20dagsball 2001 
på Stange ved Hamar var det 13. i rekkja, og med ny rekord: 150 deltakarar. Stildansball er sanneleg omtykt for tida. Her er nokre glimt frå festen.
 
Magne Bøe si plate i Dagbladet!
Kryss i taket. Ei folke- musikk-plate vart kort omtala i Dagbladet rett før jul 2000. Det er bilete av Annbjørg Lien og Henning Sommerro, som deltar, og det framgår at dette er den første norske CD med både audio- og datafil. Både Dovre og Lesja kommuner har støtta Cd'en økonomisk. Magne Bøe er som kjent frå Dombås.
 
NU nøgd med flaxmidlar
Flaxmidlar vert no også gjeve via statsbudsjettet til det frivillige kulturlivet. NU har for 2000 fått 183000 til fordeling , men søknadane frå laga var i overkant av 1 million.
 
Innkjøp av plater 
I perioden 1. mars til 31. august vart 36 av 148 norske CD'ar kjøpt inn av statens innkjøpsordning. Innkjøpsordninga har ca 6 mill kr per år og det er innkjøpskomiteen i FONO som bestemmer. Ca 20 % av dei rundt 350 platene som kjem ut i Norge, vert innkjøpt.
Av folkemusikk  vart desse kjøpt hausten 2000:
Honndalstausene: Frie former, Nils Økland: Straum, Susanne Lundeng: Vals til den røde fela og Vibå Spelemannslag: Fela i ura.
Dessutan i klassen klassisk: David Monrad Johansen: Gudbrandsdalstonar med mellom andre Knut Kjøk, og i klassen Vise: Elias Akselsen og Hulda Johansen: Barn av den bortglemte rase.
 
Kurs i Kontradansar og balltradisjonar Hamar 12-14 jan 2001. Folke Flatland leiar. Pris kr 850+450. Sjå meir hos NU
 
Bestseljarar i folkemusikk nov 2000
Dei mestseljande CD'ane i 2000 frå Musikkopera- tørene er offentleggjort, og Elias Akselsen/Hulda Johansen: Barn av den bortglemte rase ligg først
 sjå her.
NFD misnøgd med  kulturbudsjett 2001  Kulturdepartementet sitt budsjettforslag inneber inga reell auke i løyvinga til Norsk Folkemusikk- og Danselag, men ei faktisk nedskjering av tilskotet til IT-satsinga Norsk Folkemusikkatalog med 10%. Sjå meir her.
 
Folkemusikk i Osloposten!
Gratisavisa Osloposten overraskar den  8. novem- ber 2000 med å skrive om folkemusikk! Det er brørne Niels og Anders Røine som er intervjua, truleg etter Oslokappleiken. Intervjuet fortel om dei to brørne som flytta med foreldra frå Rødtvedt til Valdres, og korleis interes- sa for folkemusikken vaks fram. Eit fint tiltak av avisa!
 
Rff-pris til Leif Løchen
Rff-prisen 2000 på kr 10000 gjekk til Leif Løchen frå Vågå (f. 1921). Løchen spelar mange instrument, særleg eldre. Han har lagt ned eit stort arbeid for LfS, ikkje minst etter krigen då han budde i Oslo. Han var med i styret frå 1946 til 1970. Tidlegare prisvinnarar her.
 
Kirsten Bråthen Berg var novemberartist 2000 i Norsk Folkemusikkkatalog.
 
Ulrik i Jensestogun 150 år
Den 5. desember 2000 var det 150 år sidan Audal-spelemannen vart fødd, og det vart markert med jubileumsfest i Aurdal. Elisabeth Kvære stod i brodden for tilskipinga der mellom andre Håkon Asheim spela både runddans og springarlæte. Musikk som vart utgitt på CD i 1992. Vårflaumen spel- og dansarlag stod bak den vellukka festen.
 
NFD-årsmøtet 2001 på vert på Folkemusikksenteret på Prestfoss 24. mars. Her blir det ei brei drøfting av stoda for folkemusikken og dansen ved starten av eit nytt hundreår. Det blir også konsert og dans med Tore Bolstad, Helene Høye, Harald B. Knutsen og Lars Underdal.  
 
Ny lærebok om norsk folkemusikk og folkedans: Ekko 1. ( Gyldendal aug 00) Dette er ei bok for studieretninga Musikk, Dans og Drama tilpassa læreplanen av 1997. Sentrale forfattarar om norsk folkemusikk og dans er Leif Solberg, Hilde Sørnes og Vegard Vårdal.
 
Heftig debatt om CD'en til Nils Økland "Straum"
Særleg i Kvinten - meldingsbladet til Norsk folkemusikk og danselag har debatten vore liveleg, og har no også blitt referert i Ballade. Plata har vorte godt motteken i utlandet.
 
Nominert til Edvardprisen for 2000
Det var 18 nominerte, og mellom dei var Annbjørg Lien for komposisjonen W, skreve til minne om felespelaren Hans W. Brimi. Tone Hulbækmo og Hans-Fredrik Jacobsen var også mellom dei nominerte, for bestillingsverket Babels forståelse til fjorårets Førdefestival, der ideen var å sameine folkemusikk frå fleire verdsdelar. Ingen av dei to verka var mellom dei 6 som fekk prisen, som vart utdelt 29. oktober 2000.
 
Norske folkeviser gjennom tusen år - ei ny omfattande samling folkeviser, redigert av Lilleba Lund Kvandal, utgjeven på Cappelen sumaren 2000. Les meir her.
 
Norsk kulturmønstring i Betlehem 19 - 23 september 2000. Her deltok Mari Boine og Oslo Kammerkor, og også gruppa Fjøgl (Nordfjord-jentene) og dansarar frå Valdreslaget. Dei vekte oppsikt! Aftenposten rapporterer ein flott kommentar frå ein palestinar: "Kvifor i all verda skal jenta halde hatten så høgt på stokken at guten har problem med å spenne han ned?"
 
 
Dansbeskrivningar - ei flott svensk side
Denne svenske sida har 600-700 rettleiingar til folkedansar. Eit verkeleg fint tiltak til støtte for alle som driv med folkedans. Det neste må vere å få lagt inn lyd til dei ulike dansane! Og i neste omgang også video som viser dansen! Skal vi få noko liknande i Noreg?
 
Vellukka trekkspeltreff i Geiranger 1-3 september 2000. Belgiaden feira 20-årsdag denne helga. Kjell Opsal og Ørskog trekkspelklubb har vore primus motor for desse treffa på Hotel Union. I år var også Hot Club de Norvege med.
 
Stensgårdskroken feira 20 år hausten 1999
Stensgårdskroken spell og danselag i Nannestad feira 20 år med stor fest og konsert 23. oktober 1999. Det er eit aktivt lag med rundt 150 medlemer, torader- gruppe, dansegruppe og juniorgruppe. På konserten/dansen hadde dei vitjing av nokre av dei mest kjende orkestra i landet: Hallingdal kraftlag, Nye Ringnesin, Visdals kvintett, dølalæte, Vågå toradergruppe og Småviltlaget.
   
Dagne Groven Myhren fylte 60 år 19 september 2000.  Ho er ei av våre fremste kvedarar, og saman med Agnes Buen Garnås var ho med å starta den nye interessa for vokal folkemusikk kring 1970, mellom anna gjennom aktiviteten i Club 7. Ho er også professor i litteratur.
 
Per Anders Bune Garnås - drygt 20 år - vart også i år best i Fanitullkåringa 2000 under Folkemusikkveka på Ål søndag 4. juni. Dermed vann han kr 15000 og fekk andre napp i Olav Thons pokal. På andre plass kom den unge overraskingsmannen Jan Beitohaugen Granli frå Valdres, føre favoritten Knut Hamre frå Hardanger. Under  den veka festivalen varde, var det vel 3000 innom arrangementa, ein auke på 20% frå ifjor. 
Per Anders frå Telemark går på spelemannsskulen på Voss. Han er sonen til  Agnes Buen Garnås, og Knut og Hauk Buen er onklane hans, så han har mykje å slekte på.
 
Sekkepipeorganisasjonen sekkepipe.com vart skipa etter seminaret på Gjøvik i februar.
 
Sven Nyhus vart utnemd til æresmedlem i Norsk Folkemusikklag på årsmøtet i Bergen i februar 2000.
 
Småviltlaget vart vinnar av Kappspell 99 på TV, med Jutullaget på andre og P.A.Røstad jr. på tredje plass.
  
Arne M. Sølvberg runda 50 år 30. november 2000 og vart feira med stor fest i heimbygda Fjelli. På festen spela han også eigene slåttar, mellom dei Kongeslåtten, som vart framført i toget framfor slottet i 1983. Arne har vore mellom dei fremste på kappleikar dei siste 20-30 åra på både fele og hardingfele.
 

Meir pengar til Norsk folkemusikk og danselag 
Nationen (2/2-01) fortel
at etter at Stortinget i januar ynskte meir pengar til folkemusikken, har Norsk Kulturråd plussa på ein halv million til NFD. Pengane skal særleg gå til å markedføre norske artistar i utlandet. NFD   dispnerer no kr 1.474.000 mot tidligere 964.000. 
 

Bok 2001: Olav Sataslåtten 1891-1971
Spenst, lyft og skuv heiter den nye boka om storspelemannen frå Hallingdal. Ho er på 288  sider og kostar kr 300 + porto. Kan tingast hjå Terje Østro 3550 Gol, tlf 32077684
 

Turnestøtta - ei "ny" støtteordning for "Formidling av folkemusikk og folkedans" - skal Rff no administrere. Årleg sum på kr 500 000. Søknadsfrist er 1. mars 2001. Meir her.
 

Høgskolen i Nesna med mellomfag i musikk.
I 1999 starta dei med grunnfag i musikk - med vekt på gehørsbaserte musikkformer: folkemusikk, jazz, vise og rock. Studiet er samlingsbasert, og har nordnorsk profil.
 

Hallvard T. Bjørgum drog i midten av februar 2001 til Vancouver i Canada som invitert gjest til eit svært stort bransjetreff : "13th Annual International Folk Alliance Conference" . Meir her.
 

Hallvard T. Bjørgum har tatt Thor Heyerdals viking-teoriar på alvor. Han har vore i Aserbadsjan og funne nær slektskap mellom musikken der og dei gorrlause slåttane i Setesdal. Folkemusikkhalvtimen 28. januar 2001
 

Folkemusikktimen 28. jan. 2001 handla om Folkemusikk på Internett. Vi fekk mellom anna høyre slåttar frå Christian Borlaug si heimeside, frå USA og frå Sverike. Her finn du mange linkar til musikk på internett.
 

Arne Røine er død
Han døydde 26. november 2000, 92 år gamal. Arne Røine var frå Valdres, men budde det meste av livet i Oslo. Han var dugnade spelemann og spela på mange eldre instrument som langeleik, lur og seljefløyte. Han var med i BUL i mange år som spelemann, og la ned eit stort arbeid for Laget for Folkemusikk. Han var heiderslagsmedlem mellom anna i Landslaget for spelemenn. Med sitt trivelege vesen vert han sakna av mange.
 

Nye studentar på Voss
Det er teke opp 4 nye studentar på kvedarskulen og 4 nye på spelemannsskulen. Her er namna på desse og tidlegare elevar.
 

Frifond-midlar til folkemusikk
Stortinget har vedteke ny tilskotsordning til frivillige organisasjonar og for 2000 løyvt 20 mill kroner (i statsbud- sjettet for 2001 er fore- slått 30 mill). Norsk Musikkråd fekk 6 mill av desse, og fordel- ingsnøkkel er medlems- talet under 26 år. LfS har fått ca 64000 for år 2000. Tilskota kan gjev- ast til grunnstønad, lokal aktivitetar og prosjekt.
 

Midlar frå Rff fordelt
For år 2000 var det 27 ulike tiltak som fekk tilskot frå 4000 til 15000. Mest til kurs, seminar og CD-utgjevingar.
 

Norges Husflidslag i økonomiske vanskar. For tredje året på rad er det underskot. Frå 1996 er eigenkapitalen redusert frå ca 2,2 mill til 400000 kr. Les meir her.
 
Munnharpefestivalen 2000 er i Vågå 6-8 oktober. Bak står Vågå spel og dansarlag og Norsk Munnharpe- forum, som også har årsmøte der.  
 
Telemarkfestivalen i Bø 3-6 august feira 10 år og satsa på impulsar frå vest, halvparten norsk og halvparten utan- landsk folkemusikk. Om lag like mang deltakarar som i 1999 trass i kolli- sjon med Bluesfesti- valen Les meir her.
 
Gammeldansfestival i Selbu, 4-6 aug. 2000. Det var venta 2-3000 tilreisande, 600 camp.- vogner og 15000 selde billettar. Mellom "banda" er Småvilt- laget, Monas, Varg- tassan, Trønderfår, W.H. band og fleire. Det vart ein vellukka festival, den åttande i rekkja, sjølv om det regna kraftig siste dagen. Over 50 skadinaviske orkester deltok. Eit av trekk- plastra var VM-mester Gjermund Eggen i som vokalist i Tømmerdalens.
 
Landsfestivalen i gamaldans 2000 19-23 juli, Nordfjordeid vart ein stor suksess. Gudbrandsdal, Løten og Oppdal dominerte tevlingane. Det var 700 deltakarar, 6000 tilreisande og fint ver, og 350 000 kr i overskot. Les meir om festivalen her.
 
Jørn Hilmestemnet 27- 30 juli på Fagernes vart eit vellukka 40 års jubileumsstemne i strålande ver. På kappleiken var det i alt 125 startnummer mot 112 i 1999. Her er resultat frå kappleiken og glimt frå stemnet.
 
Distriktskappleiken 2000, Løten Hedemark 1-3 sept.  Leif Inge Schjølberg frå Vågå vann A-klassen i fele. Hans Sandum vann B-klassen. Sør-Fron Spelemannslag vann seniorklassen i lagspel framføre Lom. Her er resultatlista.
 
Folklore i Oslo Konserthus måndagar og torsdagar i frå 10. juli til 17. august. 
 
Vestlandskappleiken, Granvin i Hardanger 13.-15 okt. 2000. Anders Kjerland 100 år-minne.
 
Folkemusikkdagane i Porsgrunn 25-26 aug 2000. 40 års jubileum. Kulturkveld fredag med Hauk Buen og Per Anders Buen Garnås. Kappleik laurdag.
 
Setesdalskappleiken, Rysstad, 28-29 juli 2000 - kurs, kappleik, kon- sert. Faremo- pokalen  gjekk til Daniel Due- Tønnesen.  Daniel Sandén vann mykje av det som var mogleg å vinne fortel avisene. 
 
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 6-9 juli satsa på keltisk,  men også på norsk folkemusikk og dans. Det blir rapportert om fulle salar på nesten alle tilstellingar. Trist var det at sommel med visa førte til at Ghat Tuareg Ensemble frå Libya ikkje kom. Det blir også meldt at ein mann fekk hjarte- trøbbel då eit skotsk par elska nakne i hagen hans. Les meir frå festivalen her.
 
Landskappleiken 2000 på Voss 29.6-2.7 -  eit vellukka arrangement. Knut Hamre frå Hardanger best på hardingfele og Mari Eggen på vanleg fele. Jon Ellingsen vann kongepokalen i halling.  Meir her.
 
Bunader og rasisme
Det redaktør i Norsk Husflid Nina Granlund Sæther har sagt om bunadsying og innvandrarar har vekt stort oppstyr. Les meir her
 
Oslo-drakta er populær
I samband med 1000-års jubileet i Oslo vart det utarbeidd ei Oslodrakt av Eva Lie Design. Syerske Liss Pettersen fortel til Aftenposten 29 mai at ho har laga 295 drakter. Heimen Husflid sel også drakta, og dei rapporterer om 220 selde drakter.
 
Den 17. mars 2000 fekk Olga Breivik frå Fana kongens medalje i sølv for innsatsen sin for folkedrakt- og bunadarbeid. Ho har arbeidd lokalt og sentralt i NU og i Bunad og Folkedansrådet.
 
Bolstad-ensembelet med CD
Sumaren 2000 kjem den første CD'en - "Blomsten i Stryn", samtidig med at det er 125 år sidan Per Bolstad, "Mellom-Peren" vart fødd. På CD'en er det okså nokre gamle opptak med Per sitt eige ensemble frå 1946, og Stryn mannskor. Medlemene i orkesteret er frå Stryn og leiar er Arne M. Sølvberg.
 
Bunadavdelinga ved Husfliden i Ålesund har fått inngang frå gata. Her ser du inn i utstillingsvinduet. Den vanlege mannsbunaden frå Sunnmøre, som det går mest av, kjem på ca 12000 kr, medan den nye folkedrakta blir meir enn dobbelt så dyr (berre handsam).
 
Titanofestivalen 2000 på Vinstra
vart ei stor mønstring av trekkspelmusikk. Nærare 10000 var innom festivalen, og 600 camping-einingar på festivalcampingen.Øivind Sandum (Lalm, 17 år) vann solistklassen for senior - som i fjor. Inge Gjevre og Jon Karusbakken (Vågå) vann duettklassen. Best i orkesterklassen vart P.A.Røstad jr's orkester (N.Trøndelag), med Grindstuen og Midtli's tett etter på andre plass. Her er meir å lese.
 
EDNA - ny platebutikk for norsk musikk opna rett før jul 1999 i Musikkens hus Tollbugata 28 i Oslo. Der har også Lfs og NFD sine kontor.
 
Stor serie Svensk folkemusikk er gitt ut  - 28 CD'ar frå Sveriges Radio og Caprice Records. Stor breidd og topp kvalitet. Kan kjøpast hjå Musikklosen AS, tlf 22198282.
 
Annbjørg Lien si plate "Baba Jaga", oppkalla etter den russiske heksa, lanserte også si nye verdensmusikkplate i Berlin i mai. Plata vart først lansert i Noreg i november 1999.
 
Sven Nyhus ga i 1999 ut 5 CD'ar med Røros-polsar - 132 til saman. Eit standardverk i norsk folkemusikk.
 
 Utredninga om folkemusikken og folkedansen ferdig på nyåret 2001. 
Det opplyste kulturforskar Georg Arnestad på Rff sitt representantskaps- møte hausten 2000. han står i spissen for utgreiinga. Det var Rff, NFD, LfS og NU som bad Norsk kulturråd om å sette i gang dette arbeidet. Arnestad har intervjua ein del sentrale personar i miljøet. Han uttaler elles at den norske staten aldri har teke folkemusikken og dansen på alvor, og meinte at ein må få dette inn i den komande kulturmeldinga.
Desember 2000.
Nordleik 2000 i Stavanger 4-6 juli vart eit vellukka stemne, men kaldt. 4000 deltakarar var færre enn venta. Nokre glimt og bilete frå stemna.

 
Plateselskapet NORCD fyller 10 år, 
og det vart markert 18. og 19. januar med konsertar. Sjefen sjøl er Karl Seglem. Selskapet har så langt gjeve ut i alt 39 titlar innan folkemusikk jazz. Heimesida til selskapet er her.
 
Tore Hansen i Bergen - mannen bak Troldspelet og Folkemusikkens venner
Han er intervjua av Nationen, og klagar over at det er lite støtte å få. Les meir i intervjuet her. Oktober 2000
Vellukka NU-haustsamling i Bergen
I slutten av oktober 2000 var det ei breitt opplagt samling i kulturbyen Bergen. Over 130 var samla til dei ulike seminara i teater, bunad og folkedans. På songdansseminaret var det heile 66 som deltok.
 
Universitetsstudiet i Bunad og samfunn
kom i gang hausten 2000 med 23 studentar, 19 kvinner og 4 menn frå 22 til 58 år melder "Norsk Ungdom" 4/2000. Det var i alt 55 søkjarar. Studiet er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Folkekulturforbundet. Studentane møtes ulike stader til helgesamlingar, såleis på Voss, Fagernes og Røros.
 
Fin årsfest i Laget for Folkemusikk i Oslo
Det var godt frammøte til årsfesten den 14. desember 2000. Det var minneord om mangeårig æresmedlem i laget Arne Røine, som nyss hadde gått bort. Etter velsmakande vossakorv, vart det ein svært fin konsert med Hauk Buen, som fekk velfortent applaus. Han fekk også god avsetnad på den nye CD'en sin.
 
Spelemannen Leif Neset frå Skien vart tildelt Kongens fortenestemedalje for lang og tru innsats for folkemusikken på Porsgrunnsdagane 2000
 
Under Jørn Hilme-stemnet i juli 2000 var det slepp på ein ny CD med gamle opptak av storspelemannen Olav Moe frå Vestre Slidre. Opplaget er på 1000. CD'en kjem på eit nytt plateselskap i Valdres: "ta:lik". Distribusjon via Musikkoperatørene.
 
Kven har makta? Bladet Musikk Kultur har laga ei kart- legging av musikkmakta i landet. Innan gruppa Jazz/folke/verdensmusikk kjem Egil Bakka høgt opp både når det gjeld formell og symbolsk makt. Litt lenger nede finn vi Trond-Ole Haug, medan Jan Lothe Eriksen "ligg langt bak". Annbjørg Lien blir stadig viktigare som artist, og truar snart Knut Buen som symbolet på norsk folkemusikk, blir det hevda. Elisabeth Kværne, Sven Nyhus og Leif Rygg blir nemnt mellom dei som er "på veg ned".
 
Torbjørg Åmlid Paus er død
Ho var kjent kvedar og dansar frå Setesdal, og var gjennom heile livet ein kulturberar av rang, og ein svært god ambassadør for folkemusikken. Ho var æresmedlem i LfS, i Kristiansand sspelemannslag og Setesdal spelemannslag og hadde Kongens fortenstmedalje i gull. Ho var deltakar og domar på mange kappleikar, og instruerte mykje i folkedans.
 
Tilskot til musikkfestivalar i 2000 frå Rikskonsertane viser mellom anna: Folkemusikkdagane Ål kr 350 000, Viser ved kanalen kr 50 000, Førde I. folkem.-festival kr 1500 000,  Telemark-festivalen kr 650 000. Totalt fekk 37 festivalar kr 20 mill.
 
Myllarguten, fødd i 1801 eller 1799?
Den siste tida har det vore ein del debatt om Myllarguten - Torgeir Audunson Øygarden. Som kjent blir det planlagt jubileum i 2001. Debatten går på fødelsår, fødestad og om han var ekte eller uekte barn. I nr 4/00 av Spelemannsbladet har Johan Vaa ein innhogg der har tilbakeviser at fødelsåret skulle vere 1799. 
 
Johan Krogsæter frå Vatne på Sunnmøre døde 10. mai 77 år gamal. Han var ein ihuga målmann, var aktiv i BUL/Oslo i mange år, redaktør i Spelemannsbladet og skreiv mellom anna Leikarringen i BULs 50-årssoge. Aktiv EU-motstandar og sogelagsmann.
 
Kvedaren Berit Opheim (33) frå Voss har fått Forbrukersamvirket sin kulturpris på kr 100000. for 2000. Berit er  timelærar ved Norges Musikkhøgskole og lærar i halv stilling ved Ole Bull Akademiet. Ho har bakgrunn mellom anna frå Norges Musikkhøgskole og Bergen Musikkon- servatorium.
 
Midlar frå  Musikkverkstedsordningen er tildelt for 2000. 8 mill. til jass, rock, folkem. og verdensm. Meir info her, og liste over tildelingar
 
Statsstipend for folkemusikarar for 2000 er utdelt. Gunnlaug Lien Myhr,  Alf Tveit, Egil Ssyversbråten og Tron Westberg har fått arbeidsstipend på kr 145000, Alf og Tron toårig. Så har Mari Eggen og Sinikka Langeland fått reisestipend på ca kr 20000.
For 1999 gjekk eittårige arbeidsstipend på  kr 141000 til Ragnhild Furholt, Håkon Høgemo, og Olav Vindal. Sturla Eide Sundlid fekk reisestipend og stipend til eldre kunstnarar til Erling Kjøk og Håvaard Kvandal.
 
Årets spelemannspris. Sven Nyhus fekk heidersprisen for eit framifrå arbeid for folkemusikken gjennom mange år. Kvarts fekk prisen for beste plate i kategorien folkemusikk/gamaldans.
 
Myllarguten - var han fødd i 1799 eller 1801? Det blir planlagt jubileum i 2001. Jubileumssida her.
 
Ungdomsorganisasjonane misser medlemene sine - reduksjon frå 900000 til 300000 frå 1978 til i dag.
 
Titanofestivalen, Vinstra 12-16 juli 2000 vart ei vel- lukka stemne. The Dubliners, Småviltlaget, P.A.Røstad, Jutullaget, Dalakopa og andre under- heldt i tillegg til alle tevlingane med "NM i durspel og torader", "NM i gammeldansmusikk" og "Åpen Internasjonal klasse". Meir her.
 
Bolstadensemblet i Stryn har kome med CD med Per Bolstad-slåttar: "Blomsten i Stryn"
 
Oslo-1000 års drakta er populær,  fortel Aftenposten.
 
Svært mange kvinner (55%) har bunad.
 
Kongens medalje til Olga Breivik for  drakt-arbeid
 
Profesjonalisere folke- musikken vil Den norske folkemuskkscena. Stor artikkel om dette i Musikk- kultur 10/00, i ein artikkel av Anne Hytta. I same nummeret er det intervju med gruppa Fjøgl, og ein artikkel om Å ta tradisj- ons-dansen "ned frå scena". I same nummeret er det også ein fin artikkel om Rättivk Folklore Festival.
 
Nominert til Edvardprisen
Annbjørg Lien, Tone Hulbækmoe og Hans- Fredrik Jacobsen var mellom dei 18 som vart nominert til Edvardprisen for år 2000. Men dei vart ikkje mellom dei 6  som fekk prisen. Meir her.
 
Internasjonal kulturuke i Bergen 30/10-5/11-2000
 
Landskappleiken 2000 på Voss 29.6-2.7 -  eit vellukka arrangement. Knut Hamre frå Hardanger best på hardingfele og Mari Eggen på vanleg fele. Jon Ellingsen vann kongepokalen i halling.  Meir her.
 
Nordleik 2000 i Stavanger 4-6 juli vart eit vellukka stemne, men kaldt. 4000 deltakarar var færre enn venta. Nokre glimt og bilete frå stemna.
 
Berit Opheim har fått Forbrukersamvirkets kulturpris for 2000 på 100000 kr.
 
Geir Egil og Maj Brit Larsen frå Verdal vart tildelt Midtnorden- komiteens kulturpris for sitt arbeid med folkemusikk og folke- dans over lande- grensene. Prisen er på kr 30000 og vart delt ut under Trøndelag 2000 i Stjørdal 20. aug.
 
Torbjørg Åmlid Paus er død - den kjende kvedaren og dansaren frå Setesdal.
 
Kven har makta?
Bladet Musikk kultur har laga ei "maktutredning", også innafor folke- musikken. Meir her.
 
Ny leiar i NU
Johan Einar Bjerkem, Nord-Trøndelag, vart vald til leiar i NU i Stavanger i juli 2000. Det vart også andre utskiftingar i styret.
 
Johan Krogsæter døde 10. mai 77 år gamal
 
Høgskolen i Nesna med folkemusikk-studium.
 
EDNA - ny platebutikk
 
Ny CD med Olav Moe - gamle NRK-opptak frå 1937.
 
Sekkepipe-organisasjon vart skipa i februar 2000.
 
Vellukka Oslo-kappleik
vart avvikla laurdag 28. oktober. Det var lita deltaking i dei fleste klassane. Også TV-opptak, som kjem på NRK2 torsdag 2/11 kl 20.10 og NRK1 3/11 kl 08.15. Rresultatliste her
 
NRK-arkivet tilgjengeleg på Internett? Les meir her!
 
Per Anders Buen Garnås vart fanitull-vinnar på Ål også i 2000, og slo den eldre garde!
 
www.ballade.no - ei ny informasjonsavis for musikk på nettet. Også folkemusikk finn plass her Norsk Musikkinformasjon
står bak tiltaket og redaktør er Arvid Skancke-Knutsen
 
Myllarguten - var han fødd i 1799 eller 1801? Det blir planlagt jubileum i 2001. Jubileumssida her.
 
Oslo på Ball! Les her.
 
Selstreffen 2000 16/9 vart vellukka, og  folke- musikaren Geir Egil Larsen (56) frå Verdal tildelt fekk Selstreffprisen, særleg for sin store inn- sats for folkemusikken, spesielt  eldre instrument som tussefløyte og selje- fløyte. Geir Egil Larsen har halde over 1000 skule- konsertar og har arbeidd mykje med opplæring av born. 
 
Ungdomsorganisasjonane misser medlemene sine - reduksjon frå 900000 til 300000 frå 1978 til i dag.
 
Titanofestivalen, Vinstra 12-16 juli 2000 vart ei vel- lukka stemne. The Dubliners, Småviltlaget, P.A.Røstad, Jutullaget, Dalakopa og andre under- heldt i tillegg til alle tevlingane med "NM i durspel og torader", "NM i gammeldansmusikk" og "Åpen Internasjonal klasse". Meir her.
 
Bolstadensemblet i Stryn har kome med CD med Per Bolstad-slåttar: "Blomsten i Stryn"
 
Oslo-1000 års drakta er populær,  fortel Aftenposten.
 
Svært mange kvinner (55%) har bunad.
 
Sverre Halbakken, har gitt ut bok og  CD om musikk og dans i Sør- Østerdal
 
Kongens medalje til Olga Breivik for  drakt-arbeid
 
Profesjonalisere folke- musikken vil Den norske folkemuskkscena. Stor artikkel om dette i Musikk- kultur 10/00, i ein artikkel av Anne Hytta. I same nummeret er det intervju med gruppa Fjøgl, og ein artikkel om Å ta tradisj- ons-dansen "ned frå scena". I same nummeret er det også ein fin artikkel om Rättivk Folklore Festival.
 
Nominert til Edvardprisen
Annbjørg Lien, Tone Hulbækmoe og Hans- Fredrik Jacobsen var mellom dei 18 som vart nominert til Edvardprisen for år 2000. Men dei vart ikkje mellom dei 6  som fekk prisen. Meir her.
 
Internasjonal kulturuke i Bergen 30/10-5/11-2000
 
Folkemusikkarkivet i Telemark (Bø og Rau- land) opna i juni. Herdis Lien og Kari Lønnestad tilsett i 1/2 stilling kvar.
 
Heiderslagsmedlemer i LfS i 2000 vart Bjarne Herrefoss, Ola Hjelle og Ivar Schølberg.
 
Olav Sæta  fekk Rff-prisen for 1999. Tidlegare pris- vinnarar sjå her.
 
Hauk Buen med si første solo-CD
I november 2000 kom Hauk Buen med si første solo CD -"Feledåm" - ei plate mange har venta på. Han har gjeve ut LP og kassettinnspelingar før, men dette er den første på CD. Buen Kulturverkstad har stått for innspelinga. Desember 2000.
 
Jon Anders Halvorsen på kaffikvelden i Leikarringen Symra.
I mars var dansarane i Symra heldige, då dei fekk oppleve fin folkesong ved Jon Anders Halvorsen. Her er eit glimt av songaren, og bordsetet.
 
Hareid gamaldansklubb med danse- seminar 
På  Hareid er det ein aktiv gamaldansklubb som også driv med turdans og litt songdans. Dei har øving kvar 14. dag, og iblant har dei øvingar og festar saman med liknande klubbar i grannebygdene. Ein gong for året har dei helsgeseminar, der dei inviterer gjeste-rettleiarar. Her er eit par glimt frå seminaret deira i mars 2001.
 
Magnar Sundt positiv til Brussel
Magnar Sundt og Øyvind Kvile - kjende menn i folkemusikk-Norge - har vore i Brussel, og IdaLou Larsen i Nasjonen har intervjua dei. Les her.
Desember 2000.
 
Intervju med Odd Nordstoga
Musikaren Odd Nordstoga - mellom anna kjent frå gruppa Blåmann - har blitt intervjua av Nationen. Les her.
November 2000.
 
NRKs folkemusikk på internett?
I Aftenposten (24/9-00) luftar Leiv Solberg planar i NRK om at heile deira rikhaldige folkemusikkarkiv kan bli tilgjengeleg på Internett. Frå 1934 har programleiarane i Folkemusikk- halvtimen (Eivind Groven, Rolf Myklebust, Sven Nyhus og Leiv Solberg) samla ca 50000 opptak med norsk folkemusikk. Berrre ein liten del av dette er til no gjort tilgjengeleg på CD etc. Det går lastebilar med band til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for å bli kopiert digitalt. Når dette arkivet kan bli tilgjengeleg er usikkert - det er mest eit økonomisk og opphavs- rettslege  problem. Dette er ei stor nasjonal oppgåve som vi vonar kan bli realisert så snøgt som råd.
 
Drengeleik - ei folkedansgruppe berre for karar!
 
Åtte potte med fin konsert i Oslo i november 2000.
Gruppa består av dei 8 avgangs- elevane på siste kullet frå Ole Bull Akademiet på Voss. Dei hadde lagt vekt på samspel og samsong i mange ulike variantar, men også litt solo. Dei hadde fortent eit endå større publikum. Her er nokre glimt frå konserten deira.
 
Musikkpris til to søstre frå Valdres
Aftenposten melder 1/9-2000 at søstrene Eldbjørg (10)  og Ragnhild (12) Hemsing frå Aurdal i Valdres har fått kvart sitt stipend på 30000kr  under ein matine på Baratt Dues Musikkinstitutt i Oslo. Stipendet er for stor kreativ og kunstnarleg utvikling. Dei to spelar fele og hardingfele. Dei reiser kvar veke til Oslo for å få speletimar.
 
Demonstrasjonstoget gjennom Oslo, laurdag 23. september viste drakter og plakater frå demonstrasjoner gjennom hundreåret som ledd i 1000- årsfeiringa Også BLS var med med spelemann , den gamle Fylkeslags- fana, men berre tre (!) dansepar. Det kunne vore betre oppslutning!
 
Spelemannen Olav P. Hjelvik 80 år, torsdag 24. august 2000. Han vart heidra med stor samkome på Romsdalsmuseet. Hjelvik har gjennom fleire mannsaldrar lagt ned eit stor arbeid for folkemusikken i Romsdal. "Dåm og Drag" og mange andre orkester spela, mellom anna framførde Romsdal spelemannslag "Heidersvals til Olav P."
 
Fin brosjyre frå Folkekultur- forbundet
Ein dag i september fekk vi i handa ei fin brosjyre om Folkekulturforbundet. Meir her!
 
Songdansseminar i NU er 27-29/10- 2000 i Bergen. Det er også bunadseminar då. Det er eit allsidig program, med kjende innleiarar, mellom andre Ingar Ranheim, Elin Grytting, Tor Stallvik og Martin Henriksen, Lee Otterholt. Også leikfest, teater, Fjellbekken Spelemannslag etc. Meir info hjå NU.
 
Høgskolen i Nesna satsar på folkemusikkopplæring, saman med rock, jazz og viser. Våren 2000 var det første kullet på 13 ferdig, og dei fekk gode karakterar. Det er 6 samlingar på 1-2 veker kvar. Praktisk og teoretisk arbeid går hand i hand. I år var m.a. Tor Dybo og Ove Larsen mellom lærarane.
 
Kurs i Færøydans på Færøyane
 13-15 oktober 2000. Kurskostnad ca 2800 sek. Info: ktl@novo.dk Påmelding snarast til NU.

Årbok for norsk folkemusikk 2000 er i sal, og har eit variert og godt innhald som vanleg.
 
"Bygdedansen i eit tidsskilje" var namnet på seminaret under Folke- musikkveka på Ål i 2000. Jan Petter Blom og Egil Bakka var innleiarar og det kom fram mange interessante synspunkt, mellom anna på bygdedansen som framsyningsdans og bruksdans.
 
På Fylkeskappleiken i Telemark 3. juni 2000 vart Anne Hytta best i klasse A, Torgeir Strand i B, Ottar Kaasa i C, Kjell Hove og Olav Sem i kveding. Olaug Slåtta og Olav Sem var best i dans A.
 
Susanne Lundeng  kom med ny CD, 23. mai 2000, og alle låtane har ho skreve sjølv!
 
Ål-veka 2000 vart ein stor suksess også i år. Det blir rapportert om 3000 selde billettar - ca 20% auke - og ca 250 aktørar.
 
Olav Sæta fekk Rff-prisen for 1999, sæleg for sitt store arbeid med Feleverket "slåtter for vanlig fele", for folkemusikkarkivet i Engerdal og anna viktig arbeid for folkemusikken.
Tidlegare prisvinnarar sjå her
 
Annbjørg Lien si heimeside er spennande og flott!
 
Anette Torsheim (19) frå Radøy vinnar  i trekkspel: NM, Titano og Landsfestivalen. Ho skal byrje på Kungliga Musikhøgskolan i Stockholm der Unni Løvlid også skal gå.
 
"Bygda dansar" - eit prosjekt som Rff står bak fekk i 1999 kr 140000 frå Kulturrådet. Tanken er å prøve ut ein meir profesjonell presentasjon av tradisjonsdansen i Noreg. Sogn og Fjordane er prøvefylke. Ei kjerne- gruppe på ca 30 dansarar skal få opplæring og utgjere eit fast ensemble som skal reise rundt og syne fram tradisjonsdans.
 
Dei frivillige barne og ungdoms- organisasjonane opplever dramatisk reduksjon i meldemstalet - frå 900000 i 1978 til 300000 i 2000. Norges Bygdeungdomslag hadde i 1980 13600 medlemer og i dag under 2600. (kjelde Nationen 11/7-2000)
 
Gruppa Vestafolk 
er ei interessant nyskaping i Sogn og Fjordane. Fylkeskommunen har teke initiativet til gruppa som skal arbeide fram mot ei scenisk framsyning basert på norsk folkedans og folkemusikk - ei framsyning med både tradisjon og fornying. Gruppa byrja arbeidet i starten av 2000 og møtest til helgesamlingar. Spelemannen Sigmund Eikås er prosjektleiar, og fylkes-musikar Øyvind Lyslo og regissør Torgeir Leivdal  hjelper til.

Desse er med i gruppa:
Unni Løvlid (vokal), Sigrid Terese Moldestad (fele/hardingfele), Liv Merete Kroken (h-fele/fele), Gro Marie Svidal (dans/h-fele), Synnøve Børset (h-fele/fele), Britt Pernille Frøholm (h-fele/fele), Bjørn Ravnestad (trekkspel/torader), Morten Vigdal (dans), Anne Kristin Haugen (dans), Eva Kristin Svidal (dans), Audun Sølvberg (dans), Tove Kristin sølvberg (dans), Olav Hope (dans).
Nyoppdaga folkemusikk  frå Stordal på Sunnmøre. 
Spelemann og folkeminnegranskar Jostein Fet har nyleg gjenoppdaga ei stor samling med slåttar, religiøse folketonar, kjøkemeisterviser, gamaldans og viser etter stordalingen musikkløytnant Peter Jøsvold (1865-1953). Fet fann dei ved Norsk Musikksamling i Oslo. Mykje fin musikk etter Jøsvold var også kjent frå før, og til saman er det no ca 900 titlar etter han, 400-500 av dei frå Sunnmøre, mest frå Stordalen. Jøsvold gav samlinga til Norsk Musikksamling i 1940.