Studentar ved Ole Bull Akademiet, Voss

Spelemannsskulen

1996/97 og 97/98
Christian Borlaug, Ringerike
Lars Underdal, Vågsli, Telemark
Liv Mererte Kroken, Hornindal
Sigrid Terese Moldestad, Breim
 
1998/99 og 99/00
Per Anders Buen, Bø
Åse Teigland, Hardanger
Britt Pernille Frøholm, Hornindal
Einar Olav Larsen, Verdal
 
2000/01 og 01/02
Gjermund Larsen, Verdal
Anne Hytta, Sauland
Bård Vegard Bjørhusdal, Lyngdal
Tore Bolstad, Øystre Slidre
Torill Aasegg, Spongdal
 
2002/03 og 03/04
Nina Owren Furuli, Fron. 
Jan Beitohaugen Granli, Øystre Slidre
Helene Høye, Oslo
Gro Marie Svidal, Jølster.
Øyvind Sandum, Vågå

Kvedarskulen

  
  
  
 
 
  
1998/99 og 99/00
Øyonn Groven Myhren, Oslo
Tone Juve, Trøndelag/Voss
Jon Anders Halvorsen, Oslo
Camilla Granlien, Hamar
 
2000/01 og 01/02
Solbjørg Tveiten, Kvam
Hege Nylund, Trysil
Anne Murstad, Skien
 

 
2002/03 og 03/04
Linda Røyseth, Meland.
Sigrid Randers-Pehrson, Sortland.
Tore Jorunn Tveito, Tokke

Om Akademiet

Ole Bull Akademietet starta drifta i 1977 etter opptak av Sigbjørn B. Osa. Det skulle bli eit akademi i Ole Bulls ånd, der musikkstudentar i Noreg kunne få opplæring i og eit møte med norsk folkemusikk. Fram til 20-årsjubileet i 1998 hadde rundt 7000 vore innom akademiet på kurs og opplæring. I 1990, året då Osa døydde, vart det oppretta fylkesmusikarordning i Hordaland og det fekk mykje å seie også for Akademiet. I 1994 flytta akademiet inn i eige nybygg. I 1995 tok ein til med desentraliserte kurs i Målselev og Valle. I 1995 starta også Spelemannsskulen, medan  Kvedarskulen byrja i 1998. Det vart fast samarbeid med Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Talet på kurs har stege jamt, og var i  1997 oppe i ca 40.
Haldor Mæland (rektor) og Arnfinn Kyte (styreleiar) har stått sentralt i arbeidet. Det har også Gunnar Stubseid (undervisningsleiar og lærar), Nils Økland (musikalsk leiar frå 1989), Tellef Kvifte og Leif Rygg (dagleg leiar for spelemannsskulen) og Bjørn Laupsa-Borge (undervisningsleiar frå 1998). Mange spelemenn og kvedarar har vore faste lærarar ved skulen i mange år, såleis Hans W. Brimi, Lars Skjervheim, Eli Storbekken, Agnes Buen Garnås og andre.
Frå 1. januar 2003 er Gunnar Stubseid rektor og