Aktuelle bøker om Folkemusikk

Bøker om folkemusikk

Bjørn Aksdal og Sven Nyhus:
"Fanitullen" 1993
 
Steinar Ofsdal:
Norsk folkemusikk og folkedans

Ei handbok for lærarar og andre om den norske tradisjonsmusikken. 2 CD'ar med lydeksempel. Aschehoug 2001.
  
Johs. Heggland:
Tonebilete frå Tysnes. songar og slåttar  og artiklar av Johs Heggland.  Red: S. Apeland og Å. Søreide. 2001 Arne Bjørndals Samling.
   
Sir Haukenes og Sylvi Kjelland:
"Lideli galen lideli god"

Ei lærebok i folkemusikk og folkedans for førskole og barneskole. Norsk Musikkforlag 2001.
   
Ein bauta i tonar. Bok om Anders Kjerland 100 år. Hardanger Spelemannslag og Granvin herad.
 
Egil Storbekken: Bygdeviser og songer. Norsk Musikkforlag 2000
Geir Brunsvik, Rannveig Egenberg, Ingrid Danbolt, Ola Graff, Leiv Solberg, Hilde Sørnæs og Vegar Vårdal
 Ekko - lærebok i norsk folkemusikk og folkedans for studieretninga Musikk, Dans og Drama, tilpassa læreplanen frå 1997. (Gyldendal, 00)
Marit Hasle Solbakken:
Langeleikspelaren Ragna Brenno Frydenberg, ein biografi
 
Hans W. Brimi, Den vare tonen, av Arvid Møller (168s, 1997, 248 kr)
 
LfS/Myro/Lien:
Lat fela låte og dansen gå, biletbok frå folkemusikkmiljøet
 
Reidun Hovrei:
Folkesongar i Hordaland m/CD, Samlaget 1998
 
Sverre Halbakken:
Så surr nå, kjæring. Musikk og dans i Sør-Østerdal, 1998. Sjå kronikk i Dagbladet.
 
Knut Buen 50 år, artiklar, 1998
 
Jostein Fet
Folkemusikken i Møre og Romsdal, 1999.
Tlf 70075092
 
Ingar Ranheim:
LfS 1973-1998. 1998 Lagshistorie.
 
Øystein Gaukstad: Lindemannssamling 1: Tekster, 97
 
Erling/Jarnfrid Kjøk
Ei spelemannssoge. Om E.Kjøk, 1995
 
Asbjørn Storesund: Høyrer du tårån. Om Torkjell Haugerud, Buen 95
 
Norsk Folkemusikklag: De reisendes musikk. Samling artiklar. 2000
 
Bø Trykk: Spel og Dans. Folkemusikk og Dans i Telemark. 1988
 
Kjell Chr. Midtgaard: Hardingfele- makaren Gunnar Røstad, eige forlag, 1998
 
Sverre Jensen: Toner av Middelalder - bok om eldre instrument. Eige 1998
 
Bjørn Aksdal: Trondheim og folkemusikken i 300 år, 1998, Rff-senteret
 
Alf Borge
Spelemenn frå Voss og Hardanger
Bind 4, kr 250, 1997, tlf: 56514045
 
Kjell Thomsen
Fanatonar, Fanabygdi i song og spel. 1997, Boks 130, 5046 Rådal
 
Gunnar Berge:
Springdan og anna dans på Hadeland. 1996. 
 
Nils Årekol:
Dans no ropte fela Om spelemenn og slåttar i Kvam. Kassett. 1997
 
Sigurd Solhaug:
Folkemusikk i Fana, 1968
 
Sigurd Solhaug:
Slåttesamling i tradisjon frå Fana

Salg av bøker på nettet:
Her kan du kjøpe bøker på nett


 

Bøker om folkemusikk
"Standardverk"

"Hardingfeleverket" - Slåtter for  hardingfele, 7 bind. Utgjeve i åra 1959-81. Redaktørar har vore Olav Gurvin (band 1-5), Jan Petter Blom, Sven Nyhus og Reidar Sevåg (band 6-7). Verket inneheld i alt 1988 hardingfeleståttar frå heile landet. Teksten er på norsk og engelsk.

Band 1: Gangarar (halling, rull) i 6/8
Band 2: Gangarar (halling, rull) i 6/8
Band 3: Hallingar (gangar, rull) i 2/4
Band 4: Springar 3/4
Band 5: Springar 3/4
Band 6: Springar 3/4
Band 7: Springar 2/4
Univeristetsforlaget
Meir om feleverka her
"Feleverket" - Slåtter for vanlig fele - distriktsvis. Enno ikkje ferdig. Dansemusikken som er eldre enn gamaldansen.
Band 1: 1993: Oppland
Band 2: 1993 Oppland
Band 3: 1995: Nordfjord
Band 4: 1998: Hedemark
Band 5: 2012: Møre og Romsdal
????: Trøndelagsfylka
????: Nordland

 
Forlag! Send inn ei ny bok så skal vi få boka med i oversikten, og gje ei kort omtale av boka. Vebjørn Bakken, Granebakken 62, 1284, Oslo
 
Bøker om folkedans, trykk her!
 
Bøker om bunader, trykk her!
 

Diverse nyheter

Ragnar Vigdal
Tradisjon på video. Læreprogram og unik formidling av songpraksis og miljø. kr 200. Arne Bjørndals Samling.