Aktuelle bøker om Bunader og bunadbruk

Bøker om Bunader og ..

Lusekofta fra Setesdal, Annemor Sundbø (Høyskolef. 1998, kr 249)
Klesskikk i Tinn i Telemark, Aagot Noss (Novus 1999, 220s, kr 322)
Bunadbrodering, E.W. Scheel/ I.H.Ødegården (Boksenteret, 80s,248kr)
Bunader i Hordaland, nemnd, (Universitetsf. 290s, 1998, kr 398)
Kirsten Valevatn: Teljesaum til bunad, sting for sting. 96 (Hardangersaum)

Brosjyrer om bunader

Tromsbunaden, Husfliden Tromsø
Skjorta til Tromsbunaden kvinner
Festklær i Hedemark 1850-1950, Hedemark Husflidslag ( 24s, kr50)
Bunader frå Valdres, Valdres Bunadnemnd (25s, kr 50) 1999
Kvinnebunad frå Sunnmøre, Husfliden Ålesund
Kvinnebunader frå Sunnmøre, Husfliden Ålesund.

Salg av bøker på nettet:
Her kan du kjøpe bøker på nett


 

Bøker om bunader ...
Oversiktsbøker

Norske Bunader, Eli Nistov (1998)
 
Norges Bunader og Samiske Folkedrakter, Heidi Fossnes (kr 458)
 
Bunad og folkedrakt - Beltestakken før og nå, Kari-Anne Pedersen (Teknologisk , kr 398)
 
Norskt Bondesylv, Richard Berge (Telemark Museum, kr 398)
 
Singlande Syljor - 100 år med bunadarbeid i Noregs Ungdomslag - M.Kahrs og B.S.Haugen 1996
 
Boksenteret: Eit knippe av Noregs bunader
 
Astrid Lilleaas: Illustrerte bunader i Norge. (13 bind) Bunadboklaget 
 
Kirsti Skavhaug: Våre vakre bunader, Hjemmenes forlag, 1978
 
Forlag! Send inn ei ny bok så skal vi få boka med i oversikten, og gje ei kort omtale av boka. Vebjørn Bakken, Granebakken 62, 1284, Oslo
  
Bøker om folkemusikk, trykk! 
Bøker om folkedans, trykk her!
 

Diverse nyheter

Bunadboka "Norske bunader" som kom i 1998, viser dei bunadane som Husfliden kan tilby. Boka omfattar ca 80 drakter frå nærare 40 utsal. Eli Nistov har skreve boka, som også fortel kvar bunadane kan kjøpast. Ei svært fin bok!
 
Boka Singland Syljor, som NU ga ut i samband med 100-års-jubileet i 1996, gjev ei svært god oversikt over bunader i Noreg. Boka har eit svært interessant utval av bilete, både historiske og frå i dag (i fargar). Alle med interesse for bunader bør kjøpe denne boka! Redaktørar er Mette Kahrs og Bjørn Sverre Haugen.