Organisasjonar for folkemusikk, folkedans og bunader

Folkekulturforbundet vart stifta i 1997 og har desse medlemslaga:

DIS Norge (Databehandling i slektsforskning) (ca 6000 medl.)
Forbundet KYSTEN (ca 8800 medl)
Hålogaland Amatørteaterselskap
Kringkastingsringen  (ca 2000 medl)
Landslaget for lokalhistorie (ca 390 lag)
Noregs Mållag  (ca 11000 medl.)
Noregs Ungdomslag  (ca 17000 medl)
Noregs Husflidslag (ca 21000 medl.)
Norges museumsforbund (ca 580 medl)
Norsk Målungdom
Vestlandske Teatersenter

Folk i Folkekulturforbundet:

Kjærsti Evjen Gangsø - daglef leiar
Sølvi Brække - studiekonsulent
Jan Gulbrandsen - studiekonsulent

Folkekulturforbundet er eit av 22 godkjente studieforbund som får støtte og drift gjennom KUF. Årleg gjennomfører medlemsorganisa- sjonane om lag 3250 kurs/ studieringar med 100 000 timar og 30 000 deltakarar
Folkekulturforbundet har fylkesledd i alle fylke. For meir informasjon ta kontakt med Oslo-kontoret.