Litteratur/bøker om Folkemusikk, Folkedans og Bunader 

Diverse nytt og spesielt ...

Trygve K. Vågen: "Spelemannen Jon Kjos"  Biografi
   
Jørgen Roheim:
Felespelar Anund J. Roheim - hans liv og virke,  Bok og CD.  2002
   
Ingvar Skobba: "Å hildrande du" Nes nNasjonale Dansarring 1951-2001. 2001, Varsko Forlag. 66s.
    
Aasulv Lande, Sylfest Lomheim og Gunnar Stubseid: "Sjønna på Elsbursfjell" om Alexander Seippel. Høgskoleforlaget 2001. 190 s.
Steinar Ofsdal:
Norsk folkemusikk og folkedans

Ei handbok for lærarar og andre om den norske tradisjonsmusikken. 2 CD'ar med lydeksempel. Aschehoug 01.
  
Sir Haukenes og Sylvi Kjelland:
"Lideli galen lideli god"

Ei lærebok i folkemusikk og folkedans for førskole og barneskole. Norsk Musikkforlag 2001.
   
Frå skorofele til salmodikon
Leif Løchen si bok med dokumentasjon av instrument i Nord-Gudbrandsdalen. Mars 2001.
 
Trollstilt - ei ny lærebok i folkemusikk for vidaregåande skole, av Bjørn Aksdal, Klemet Anders Buljo, Andreas Fiflet og Anton Løkken. Det meste av boka om norsk folkemusikk, litt om samisk og litt om Europa, og litt meir om verda utanom. (Gyldendal, 254 s)
 
Slåttespel for blåsarar! Tellef Kvifte har skreve boka "Slåttespill for alle instrumenter", Ei innføring i instrumental norsk folkemusikk med hovudvekt på hardingfelemusikken. (kr 148). Det høyrer til to melodibøker med CD: Slåttespill for blåsere (saman med E.Vannebo) (kr 198 per del) Omtale av boka her.
 
Olav Sataslåten 1891-1971
Spenst, lyft og skuv heiter den nye boka om storspelemannen frå Hallingdal. Ho er på 288  sider og kostar kr 300 + porto. Kan tingast hjå Terje Østro 3550 Gol, tlf 32077684
 
Tone Holte: Olafs sangskatt, Roskva.
Songar frå Greverud, Oppegård. 2003

 Særskilte sider for ...


Folkemusikk

 
Folkedans
 
Bunad og bunadbruk 

Alfabetisk  oversikt
Omfattande liste

Folkemusikk
Folkedans
Bunad og bunadbruk

Rettleiingsbøker i folkedans

Rettleiingsb. i selskapsdans

 
 

Forlag
! Send inn ei ny bok så skal vi få boka med i oversikten, og gje ei kort omtale av boka. Vebjørn Bakken, Granebakken 62, 1284 Oslo
  

Oversyn

Norsk Folkemusikklag sine skrifter - oversikt (frå 1983 til i dag)
 
Årbok for norsk folkemusikk - oversikt over innhald

Blad som kjem regelmessig

Spelemannsbladet (1941- ) LfS
Kvinten (1987-) (NFD)
Ungdom (NU)
Dansarliv (NU) Slutta
Årbok for norsk folkemusikk (NFD)
Olivant (Leikarringen i BUL, Oslo)