Årbok for norsk folkemusikk

Innhald               

1991
Artiklar om Anders Kjerland, vokal folkemusikk i Gudbrandsdalen, felemakaren Knut Knutson Steinkjønndalen, The Hardanger Fiddle asociation of America, Setesdalsmusikk, Intervju med Kjetil Løndal, Landskappleikane 1896-1991, Diskografi 1986-1990, Bibliografi 1987-1990.
1992
Artiklar om Odd Bakkerud, Eivind D. Aakhus, Ragnar Vigdal, hardingfelespel i Hallingdal, den norske folkevisa, Svein Hovden, blandingsområdet Rogaland, Arne Bjørndals samlingar, Intervju med felemakaren Olav Viken, Landskappleikane - kvedarane kom seint, men godt, Bibliografi 1991, Diskografi 1991.
1994
Artiklar om Hans Fykerud, "Skilnader og likheter på norsk og svensk folkemusikk", lur og bukkehorn, Grieg og dansen, "Hardingfele - the best kept secret of European ethnic musik", Intervju med Hallgrim Berg: "Den uutholdelege munnharpa", Landskappleikane - dans kl A., Richard Berge: Spelemenner, Bibliografi, diskografi etc.
1995
Artiklar om Hanna Moren/Østerdalsmusikken, trommeståttar, Olav Groven 1895-1995, "Å spela på kappleik", langeleiken i Telemark, "Norske Folkedanse", Olea Crøger, Intervju med Olav Løndal, Intervju med Aslak Høgetveit, Bibliografi, diskografi etc.
1996
Artiklar om tradisjonsmusikk i Gudbrandsdalen, folkemusikksamlaren Bernt Støylen, folkemusikken i nordnorsk perspektiv, felespel i Setesdal, spelemannen Hallvard T. Rysstad, Intervju med Kirsten Bråten Berg,: "Å høyre og herme, det er min måte", Intervju med felemakaren Ola Brøtan: "Femti fine felur", Bibliografi, diskografi etc.
1997
Konserttradisjonen i hardingfelemusikken, "På spelferd i vårknipa" - om spelemannen Ketil Flatin, Brumbass - "nytt" instrument tufta på gamle tradisjonar, Kan moderne teknologi hjelpe felebyggjaren?, Kvinner i kappspel, Arkeologisk blikk på munnharpa, Adresseliste, diskografi, bibliografi osb.
1998
Petter Strømsing og strømsingtradisjonen - soga om "strømsingfela" - Kvedaren Bjarne øverbø - Spora etter middelalderens musikkliv - Middelandersens instrumenter og musikk - Opphavet til den nordiske balladen - Elektronisk ordskifte om gangar og tango - samtale med Torbjørg Aas Gravalid. Spelemenn er også musikere. Adresseliste, bibliografi, diskografi osb.
1999
Artiklar om folkemusikken i Lærdal, slåttenamn i Numedal, spellmannen Ole C. Prytz, "Bloddråpetrall" - når teksten byr opp til dans, Telemarkimpulsar i Setesdalsspelet, Petter Veum, meisterspelemannen i Fyresdal, Samtale med Øyonn Groven Myhren: "Eg song på intueisjonen, eg song i vilden sky!", Adresseliste, bibliografi, diskografi o.a.
2000
Artiklar: En ny gullalder for norsk folkemusikk?, På terskelen til et nytt tusenår, Æ'kke det ei sånn Hurum-fele?, Frå heimbygda til moderniteten, Kulturarv og bygdereiseliv i det nye århundret, Når'n berre græv juft nok, Samtale med Olav sæta, Den store kapleik i Mt.Horeb, Møllergutten - Myllarguten 1799-1872, Slåttenamn i Numedal - springarar, bibliografi, diskografi m.m.
2001
Artiklar: Arne T. Aabø: Eivind Groven - møte og minne, Magne Myhren: Eivind Groven, spelemannen og hardingfela, Steinar Ofsdal: Folkemusikkens tonalitet, Vidar Lande: Ein radikal og tradisjonell hardingfele-spelemann, Leiv Solberg: Folkemusikk på Ekeberg og Marienlyst, Anne Jorunn Kydland Lysdahl: Slåtteform og symfonissk sats, David Code: Eivind Grovens "Rein boge", Eilert Hægeland: Naturstemde orgeltonar, Dagne Groven Myhren: Radiopioneren Eivind Groven, Anne Jorunn Jydland Lysdahl: Eiving Grovens liv og virke, Øyvind Norheim: Bibliografi. 
Turid Askjem: Litteratur om og omkring norsk folkemusikk 1999. Turid Askjem: Norske folkemusikkinnspillinger 1999. Norske folkemusikkarkiv. Artikkelforfattarane. Magne Myhren: Tekstforklaring til CD.
2002
Hans-Hinrich Thedens: Salve Austenå og felemusikken i Tovdal, Dagne Groven Myhren: Den va go te å kveda, Andreas Skeie Ljones: Felemusikken i Gudbrandsdalen, Ole M. Sandvik: Marit Holmen frå Tynset og den gamle "Kjyrja"
Svante Höge: Väster om Nordafjölls och nord om Skjoldmöjslaget, Tore Skaug: "-det tek tid å lære hjartespråket". Samtale med Agnes Buen Garnås, Bjarne Bratås: Slåttenamn i Numedal (3. artikkel), Dagne Groven Myhren: "Eivind Grovens musikalske hoggestabber", Wolfgang Plagge: Klangkunstnaren Eivind Groven

2003
Bjørn Aksdal: Felemakeren Erik Johnsen Helland, Bjarne Bratås: Slåttenamn i Numedal (4. artikkel), Torleif Trykkerud: Meisterspelemannen Lars Hansson Fykerud
Tore Skaug: Han tar folkemusikken på pulsen, ein samtale med Leiv Solberg, Jon Faukstad: Før fela og rocken var trekkspelet, Dagne Groven Myhren: Tankar omkring det nasjonale, nasjonalromantikk og folkemusikk i et historisk perspektiv
2004
Synnøve S. Bjørset; Sigurd Eldgard – hardingfelespel frå Årdal og Indre Sogn
Anne Berit Klungsøyr; ”So stod Jomfru Maria tett der ve”… Olav Solberg; Mellomalderballaden – opphav og utvikling, Gudleiv Bø; Sæl er den, Astrid Nora Ressem; Ballademelodiane – Frå arkiv til liv, Benedicthe Maurseth; Eit spelemannsliv – Ingeleiv Kjærland Kvammen, Tore Skaug; Fører vidare Sigbjørn Bernhoft Osas store idé – samtale med Gunnar Stubseid, Veronika Sørum; Munnharpa i Buskerud, Magne Myhren; Noko um Arne Bjørndal, Arne Bjørndal; Musikkultur og instrument i fornaldra og norrøn tid
2005
Atle Lien Jenssen: Tradisjonsmusikken på Finnskogen, en union som fortsatt består. Tore Skaug: Folkemusikkfilosofen - samtale med Vidar Lande. Birger Mistereggen: En trommer er intet musikalsk instrument - men en del av norsk folkemusikktradisjon. Håkon Vatle: Songtradisjonen op havet - ein del av norsk kulturarv. Oer Anders Buen Garnås: I slåttemusikken si høgborg - eit møte med to meistrar. Linda Røyrseth: "Ei vise vil eg dikta". Georg Arnestad: Ei evaluering av Norsk Folkemusikk- og Danselag. Ukjent: "Om vor folkemusik."
2006
Klaus Egge: Folketonen, hardingfela og norsk komposisjon. Tore Skaug: Klaus Egge og avskyelighetens evangelium. Reidun Horvei: Kvar er folkesongen i Danmark? Stein Villa: Spilletradisjonen i vardal før 1920. Amund Hole: Instrumentalmusikken. Frode Myhrheim og Gjermund Kolltveit: Musikkhistorie fra 1700-tallet: En spellemann fra Stange og felekassa hans. Thor Ola Engen: Det er me som er Bakstadgutane. Vidar Lande: Frøysaatradisjonen. Tore Skaug: Frå Setesdalsarkivet til "Bø i Feleland". Olav Gurvin: Norsk programmatisk folkemusikk. Turid Askjem: Om og omkring norsk folkemusikk 2004. Turid Askjem: Norske folkemusikkinnspillinger 2004.


  

Om Årboka

Det er Norsk folkemusikk- og danselag som gjev ut årsskriftet Årbok for norsk folkemusikk. Boka har kome kvart frå 1992. Bøkene har fått svært god omtale og er eit verdfult tilskot til litteraturen om norsk folkemusikk. Redaktørar for årbøkene har vore: Turid Askjem (1991-92) og Tore Skaug (1994 -)

Sjå også oversikta hos Norsk Folkemusikk og Danselag