Litteratur/bøker om Folkedans

Bakka, Egil (Bjørn Aksdal, Erling Flem) Springar and pols. Variation, dialect and age. Rff 1995 (116 s)
Bakka, Egil Europeisk dansehistorie. For VK1 og VK2. Gyldendal 1996.
Bakka, Egil Norske dansetradisjonar. Oslo 1978
Bakka, Egil Springar, gangar, rull og pols. Hovudliner i eldre norsk folkedanstradisjon. Magistergradsoppgåve. Oslo 1973. Opptrykk 1982.
Bakka, Egil Springdans frå nordre Sunnmøre. Rff. Trondheim 1983.
Bakka, Egil Folk dance Research in Norway. Dance Studies 5. Jersey 1981
Bakka, Egil Stegmønstra i springaren på Sør-Vestlandet.  Arne Bjørndals 100-årsminne. Bergen 1975, s 77-91.
Bakka, Egil Dans, danse lett utpå foten. Folkedansar og songdansar. Oslo 1970
Bakka, Egil Folkedansklassifisering. Nff-brev 3 1980
Bakka, Egil Nokre tankar omkring folkedansinnsamling. Nff-brev 4 1981
Bakka, Egil Om lokale dansetradisjonar og innsamling. Olivant 4/1980
Bakka, Egil Musikk som emne for etnologisk forskning. Seminar Dombås 1976. Stensil.
Bakka, Egil (Brit Seland, Dag Vårdal) Grunnbok i folkedans. Oslo 1986
Bakka, Egil (Dag Vårdal, Tormod Lunde) Dansetradisjonar frå Nordland og Troms. Trondh. 1985
Bakka, Egil Cappelens Musikkleksikon. Oslo 1978-80. Artiklar om folkedans.
Bakka, Egil Frå engelsk folkedans til norsk storgardstradisjon. Olivant 4 (1977) s 9-12
Bakka, Egil Om utviklinga av rekkedansane. Olivant 1 (1983)
Bakka, Egil Norsk folkedans. Olivant 4/1996 s 8-11
Bakka, Egil Norsk folkeleg dans og folkedans. Førelesing. Stensil Noregs Ungdomslag 1972
Bakka, Egil Tradisjonelle trekk og utviklingstrekk i danseformer og dansestil. Spelemannsb 1/1979
Bakka, Egil Austlandsspringar, Vestlandsspringar, sørlandsspringar. Spelemannsb. 6/1972
Bakka, Egil Springdansen på Hadeland. Furuleiken spel og dansarlag 1972-1982 s 24-29
Bakka, Egil (Kjell Oversand) Musikk og dans i et kustområde i Trøndelag. Svensk tidsskr. 57 1975
Bakka, Egil Folkedanstradisjonane på agder. Stensil Rff 1977.
Bakka, Egil Folkedanstradisjonane på Austlandet. Stensil. Rff 1977
Bakka, Egil Folkedanstradisjonane i Nord-Noreg. Rff 1976.
Bakka, Egil Folkedanstradisjonane på Vestlandet. Stensil. Rff 1977
Bakka, Egil Bygdedansen - heilage kyr? Norsk Ungdom 3 1980
Bakka, Egil Folkedansen i internasjonalt samarbeid. Olivant 1 1980.
Bakka, Egil Folkedansen i skulen. Musikk i skolen 6 1980 s 4-11
Bakka, Egil Ord og uttrykk til bruk ved døming av dans. Spelemannsbl. 1 1975
Bakka, Egil (Red) Gamaldans i Norden. Rapport frå forskningsprosjekt. Trondheim 1988
Bakka, Egil m. fl.              Grunndråpen - læremateriell for folkedans i grunnskulen
Bakka, Egil m.fl.               Svettedråpen - lærehefte og DVD i vidaregåande skule
Bakka, Egil, Brit Seland Dag Vårdal Grunnbok i folkedans
Bakke, Brede Rørospolsen. Olivant 2/1949
Bakke, Brede Springleik frå Gudbrandsdalen. Olivant 5/1950
Bakken, Vebjørn             Danseviser, songdansar (2010)
Bakken, Vebjørn             Symra 50 år, om leikarringen Symra (2010)
Bakken, Vebjørn             Oslo Songdanslag 90 år  (2012)
Beal, Daniel Dances from Norway. Minneapolis 1988
Berge, Richard Norske brudlaupsleikar. Norsk Folkekultur 1925. s 11-144
Bergh, Hallvard Spel og dans i Valdres i eldre tid. Speølemannsbl. 6 1965 s 19-21
Bergheim, Nils Oddvar Valdreslaget i Oslo 75 år 1899-1974.
Blom, Jan Petter Difusjonsproblematikken i studiet av danseformer. Kultur og diffusjon. Oslo 1960.
Blom, Jan Petter Struktur og dialekt i norske bygdedanser. Stensil. Bergen 1968.
Blom, Jan Petter Dansen i Hardingfelemusikken. Norsk Folkemusikk, Hardifeleståttar VII Oslo 1981.
Blom, Jan Petter Bygdedansen. Spel og dans. Folkemusikk og folkedans i Telemark. Bø 1988.
Blom, Jan Petter Notasjonsmåte og fortolkning av notebilete. Norsk Folkemusikk Band VI 1979
Blom, Jan Petter Notasjonsproblemer i folkedansforskningen. Norveg 15 1972 s 91-114
Blom, Jan Petter On the Comparative Study of.. Manus. IFMC-konferansen Oslo 1979
Blom, Jan Petter Sources and Levels of Meaning … Manus. AAA-konferansen Cincinatti 1979
Blom, Jan Petter Studiet av danseformer, en diskusjon av problemer og metoder. Mag.avhandling 1959
Blom, Jan Petter .. (Tellef Kvifte) On the problem of Inferntial Ambivalence in Musikal Meter. Etho. 30.3 Ann Arbor 1986.
Braseth, Leif (Rolf Karlberg, Ola kai Ledang, Berit Skeide) Utgreiing om folkemusikk .. Trondh. 1982
BUL, Bergen Her e me grannar. 12 danseviser frå Hordaland, BUL, Bergen Hefte.  Bergen 1995
BUL, Oslo Bondeungdomslaget i Oslo 30-årsskrift. Oslo 1929.
Cordsen, Else .. (Alfr. Morgan Olsen) Sang og Danseleikar blant jenter. Kroppsøving 7 1956
Dale, Johs. A. Hulda Garborg. Oslo 1961 (175 s)
Dalgard, Olav Hulda Garborg og songdansen. Folkekunst 2 1955 s 12-15
Dansen Revy over dansen i dens forskjellige former. 1925-28 nr 4
Den n. Folkeviseringen Folkedansen i 20 år 1903-1923. (96 s)
Ekornes, Ole Om rettleiing i folkedans. Olivant 5 1968 s 5-7 og 13-14
Enerstvedt, Åse Kongen over gata. Oslobarns lek i dag. Oslo 1971. (136 s)
Espeland, Wigdis J. Bokmelding: Bakka: Norske dansetradisjonar, Spelemannsb. 1/1979
Espeland, Wigdis J. Norwegian Dance traditions. Bokmelding. Bakka: Norske Dansetr. Lund 1979 s214-17
Espeland, Wigdis J. Om folkemusikk og folkedans i skulen. Norsk Ungdom 11 1982.
Espelund, Arne Alltid en annen dans. Adressavisen 13. jan 1968
Espelund, Arne Festivalane kjem til å halde fram. Dag og Tid 17. sept 1978.
Espelund, Arne Folkedans i skolen. Til Egil Bakkas artikkel. Musikk i skolen ½ 1981
Espelund, Arne Folkedans og dansedrama. Stensil. Ped. Stenter Trondheim 1974.
Espelund, Arne Folkedans som ledd i emneundervisning. Stensil. Ped. Senter Trondheim 1976.
Espelund, Arne Gi folkedansen en bedre sjanse i skolen. Musikk i skolen 2 1973
Espelund, Arne Internasjonal folkedans - ugras i åkeren. Arena 1 1981 s31-36.
Espelund, Arne Meir om folkedans i skulen. Norsk Ungdom 1 1983
Espelund, Arne Utnytter vi folkedansens pedag. Muligheter i skole? Norsk Ped. Tidsskr. 58 1974
Espelund, Arne (Bente Myreng) Folkemusikk og folkedans inn i skole? Dagbladet 10/9-82
Garborg, Hulda Songdansen i Nordlandi. 1. utg Kra 1903, 2. auka utg. Kra 1913, 3. auka utg. Kra 1922
Garborg, Hulda Folkedansen. Norsk Ungdom 7/1922 103-4
Garborg, Hulda Norske folkedanse. Norske Kvinder B1 Kra 1914 s 339-44
Garborg, Hulda Nationaldansen i Norig. Dansen 1/1925
Garborg, Hulda Litt um den episke songdansen. Heimen 1928 s 225-233
Garborg, Hulda Norsk songdans. Verden og vi Kbh 11/1921 s 551-53
Garborg, Hulda Stevdansen som folkeleg domstol. Ord och Bild Sth 1922 s 163-171
Garborg, Hulda Leik, spel og klæde i øvste Hallingdalbygdine. DNT årbok 1927 s 56-63
Garborg, Hulda Dagbok 1903-1914. ved Karen Grude Koth og Rolf Thesen. Oslo 1962 (253 s)
Grytten, Harald Leikane og andre sangleikar brukt i Ålesund. Ålesunds Museums s. 6 s 80-102.  1976
Grüner-Hegge, Karen     Danseglede gjennom 50 år (Om Norsk Folkemuseums dansegruppe) (2007)
Halbakken, Sverre Om folkemusikktradisjonen i Trysil og Engerdal. Trondheim 1979
Halbakken, Sverre Folkemusikktradisjonen i Elverum. Årbok for Glåmdalen, 38. årgang.
Halbakken, Sverre Folkemusikktradisjonane i Elverum. Ei klargjøring. Årbok for Glåmdalen 1979 s30-55
Halbakken, Sverre Om folkemusikktradisjonen i Trysil og Engerdal. Rff 1979 (20s)
Halbakken, Sverre Notater om Måal - Måter og Midler i arbeidet.. Østerdal spell og bygdedansl. 1981
Halbakken, Sverre          Trinn og toner, fra polskdansens historie
Halbakken, Sverre          Så surr nå kjæring - musikk og dansetradisjoner fra Sør-Østerdal og Våler
Hannaas (Clausen, Jerdal) Vestmannalaget i 110 år. Bergen 1978. (591 s)
Hannaas, Torleiv Vestmannalaget i femti år. Bergen 1918.
Haskell, Arnold L. Dans og ballett gjennom tedene. Norsk utgåve ved Henny Mürer Oslo 1971
Holmboe Danserhauge. Forhandlinger i Vidensk.Selsk. i Christiania 1864, (s 94-103)
Holtsmark, Anne Dans, Norge. Kulturhistorisk leksikon. Oslo 1956-78
Jensen, Atle Lien (Arne Møller) Spølemannstradisjoner på Hedemarken. 1980 (62 s) med kassett
Karlberg, Rolf Samdansmotiver i valdresspringar - oversikt. Rff 1974 (8s)
Karlberg, Rolf Takt og rytme i halling, gangar og rull. Spelemannsb. 1/1975 s 5-6
Kirkevoll, Gullik Litt om lausdans i valdrestradisjon med mer. Taidsskrift Valdres Historielag, 1972.
Kirkevoll, Gullik Valdresspringar. Tidsskrift for Valdres Historielag Bind IX, hefte 1, 1963.
Kirkevoll, Gullik Freistnad på litt historikk kring hallingdansen, lausdansen. Spelemannsb. 1/1969
Kirkevoll, Gullik Kor gamal er hallingdansen? Spelemannsb. 3/1953 s 4-5
Kløvstad, Jan (red) Ungdomslaget. Noregs Ungdoslag 1896.1996. Oslo 1996
Korleis presentere Korleis presentera folkedans? Ref. frå Folkedanssymposiet, Bergen 1970 (79 s)
Krogh, August Hukehalling. Maal og minne. 1935 s 145-146
Krogh, August Leik og spell i Høland på nedre Romerike. Mål og Minne 1935, s 134-154
Krogsæter, Johan Folk dancing in Norway. Oslo 1968. (54 s)
Krogsæter, Johan Fram dansar. Leikarringen i BUL Oslo 50 år. Oslo 1969. (239 s)
Krüger, Viktor (red) Oslo Fylkeslag 1923-1953.
Lande, Gunnar (Hallvard T. Bjørgum) Setesdals Spelemannslag 50 år. Mysen 1981 (422 s)
Liestøl, Knut (Klara Semb) Norske folkedansar I. Danseviser. 8. utgåve Oslo 1961
Liestøl, Knut Til spørsmålet om dei eldste islendske dansekvæde. Arv I 1945 s 69-100
Lillian Dyrnes (red) (G. Hals, J. Kløvstad) Ungdomshuset. Eit kultursenter i Bygde-Noreg. Oslo 1986
Larsen, Geir Egil Trønderviser. Eige forlag 1984. 21 viser. 33 s.
Luihn, Astri Førøyskur dansur. Studier i sangtradisjonen på Færøyane. Oslo 1979. (Hovudoppg.)
Lundanes, Oddvin .. (Sigmund Moren) Ung i 75 år. Noregs Ungdomslag 1896-1971. Oslo 1971.
Midttun, Olav Norske folkeviser i leik og dans. Oslo 1958. 2. utg. Oslo 1969. (64 s)
Moe, Annefi Inn-til-vegge. Sangleker i Bergen i ord, toner og dansetrinn. Bergen 1976.
Mogstad, Olav Polsdans frå Nordmøre i Todalstradisjon. Nordmøre Ungdomslag 1977.
Moren, Sven (red) (Os) Den frilynde ungdomsrørsla. Norigs Ungdomslag i 25 år. Oslo 1921. (436  s)
Musikk og dans Emnehefte i serien Verden og Vi. Oslo 1979
Musikk, sang og dans Originaltittel: La musica et la danza. Emnebiblioteket Oslo 1970
Mæland, Jostein Landslaget for spelemenn 50 år. 1923-73. Voss 1973 (191 s)
Nesdal, Sigurd Nordfjordspringar - springar får Nordfjord. Årbok Nordfjord 1977
Nesdal, Sigurd Eventyret om ein dans. På samlarferd. (Gamalt) Jul i Nordfjord 1970 s 14-17
Nestegard, Torleiv Hallingdans. Spelemannsb. 6/1964s 12-13 og 3/1965 s9
Nielsen, H. Grüner Dans i Norge. Nordisk kultur XXIV 1933 s 156-162
Nordby, Ragnar Dans og leik. Gamalt frå Vestfold 2 1933 s 121-123
Norsk kulturråd Norsk folkemusikk og folkedans. Instilling. Oslo 1970 (62 s.)
Norsk Ungdom Medlemsblad for Noregs Ungdomslag. 1916. Seinare kalla Ungdom.
Norås, Thor G. Barnet i liv og lek. Barnekultur i en brytningstid. Stavanger 1976.
Olivant Lagsblad for Leikarringen i BUL Oslo. 1946-
Peer Gynt Godtemplarungdomslaget Peer Gynts leikarring 10 år. 1949-59. Lillestrøm 1959 (9 s)
Rehnberg, Mats Klackarna i taket. Om halling og jøssehärdspolska. Karlshamn 1966.
Rekdal, Bjarne Romsdalsspringaren. Jul i Romsdal. 1960.
Rff Folkedanslitteratur i Norden. Ein bibliografi. Trondheim 1983.
Rff Institusjonar og organisasjonar i Rff. Trondheim 1979 (36 s)
S Opplandsgangar (Bonde frå Valdres) Olivant 1/1947
Sande, Olav Hindarleiken. Norsk folkekultur 1927 s 80-82
Sandvik, O.M. Litt om den norske songdansen. Sangen 6/1939 s 88-89
Semb, Klara Numedalsspringar. Såleis som eg lærde han av Kjetil Byrbø i Flesberg. Stensil.
Semb, Klara Bygdedansane våre. Dansen 1/1925 s 24-26
Semb, Klara Halling og trispringar. Dansen 2/1926 s 11-13
Semb, Klara Norske Folkedansar II. Rettleiing om dansen. 5. auka utgåve. Oslo 1956.
Semb, Klara Norske Folkedansar III. Slåttar til turdansane. Oslo 1952.
Semb, Klara Norske Folkedansar IV. Danse-Danse-Dokka mi. Songdansar. Turdansar. Ringleikar. Turleikar for born og ungdom. Oslo 1958.
Semb, Klara Norske folkedansar. Songdansar. Omarbeidd og utvida utgåve. NU. Oslo 1985.
Semb, Klara Norske folkedansar. Turdansar. Omarbeidd og utvida utgåve. NU. Oslo 19??
Semb, Klara Dances of Norway. Handbook of European National dances. Ondon 1951.
Semb, Klara Norsk Allkunnebok. Artiklar om norsk folkedans. Oslo 1948-66
Semb, Klara Har dei gamle nordmenn dansa? Dansen nr 3 1927 s 19-23
Semb, Klara Ånd og liv i songdansen. Folkekunst 2/1955 s 3-4
Semb, Klara Ho tok oss med. Om Klara Semb. Festskrift på 80-års-dgen. Oslo 1964.
Skolma, Thora Leik, Musikk og Dans. Boka om Land II. Oslo 1952
Skolmen, Thora Leik og dans. Opptegnelser fra Land. Norsk Folkekultur 1935 s 82-91
Skutlaberg/ Soldal/Årekol
   Gamaldansen i Øystese
Spelemannsbladet Bladet for folkemusikk og folkedans. 1941. 1946-. Utgjevar LfS. Mange artiklar.
Stallvik, Tor Leikskrå. Leikarlaget i BUL i Nidaros 1921-1971 (127 s)
Stave, Nina Der norwegische Volkstanz. Norlandia 10/1943 s 11-15
Straumsheim, Ola Songdansen. Hefte  i Noregs Ungdomslags handbokserie. 1971 (47 s)
Styrmo, Oddvar Så ska' du spela på fiolaten di.  Vestfold. Spelemannsbl. 3 1973
Støylen, Bernt Norske barnerim og leikar. Kristiania 1899. Faksimileutgåve 1975.
Sundal, Kåre Meidell La oss ta vare på hallingen. Spelemannsb. 9/1955 s 16-17
Svinndal, Ola Nasjonaldansen vår i dag. Norsk Folkekunst Årsberetning  Oslo 1931.
Svinndal, Åsmund Hugmål. Bondeungdomslaget i Oslo 50 år i arbeid for norsk folkedans. Oslo 1953
Svinndal, Åsmund Folkedanssoga. Olivant 5,6,7/1947
Sæbø, Per "Einn liten grand om leik å springleik i Måndala i eilder ti" Bygde-Noreg i dikt og tonar 4. hefte 1951.
Sælid, Kristoffer Glytt frå lagslivet i Noregs Ungdomslag i eldre tid. Oslo 1951 (235 s)
Sælid, Kristoffer (red) Ho tok oss med. Festskrift til Klara Semb på 80-årsdagen 17. okt 1964. Oslo 1964.
T Rundkast og lausdans. Spelemannsb. 6/1968 s 25
Taylor, Bruce Bokmelding. Bakka: Norske dansetrad. Tradisjon 9/1979 s 80-82
Taylor, Bruce Shake, slow and selection: An aspect.. Ethnomusicology 24, 1 1980, s 75-84
Thommasgaard, Leif Hallingkast på 2,83m. Spelemannsb. 2/1969 s 16
Thomsen, Kjell Norsk kappleiksoge og andre hendingar i norsk folkemusikksoge. Stord 1978 (101 s)
Tolland, Bjørg Ingrid Turpols i Nord-Østerdal Særoppgåve Tynset Gymnas våren 1975 (16 s)
Tommesen, Hanne M. Bibliografi over norsk folkedans. Hovedoppgave Statens bibliotekskole Oslo 1972
Tuko, Ingrid Maurstad og Nils Steinar Slapgård  "D'er æller fali for den som dæinse" Songdans til viser av Alf Prøysen
Utskarpen, Oddm. (r) Bygda i byen. Oslo fylkeslag/Bygadelagssamskipnaden i Oslo 1923-1973. Oslo 1973
Velure, Magne Levande dansetradisjon eller stagnasjon og kopiering. Tradisjon 2 1972.
Velure, Magne Folklorisme: oppatliving av fortida. Rig 60 1977h3 s76-86
Vemø, Knut Spelmenner i Skodje Tidsskrift for Sunnmøre historielag 1915, s 100-103.
Vonen, Nikka En siptesoknat i Søndfjord (om hindeleiken) Norsk Folkekultur 1925 s 94-97
Warme, Reidar Gamalt: Pardans frå Breim i Nordfjord. Jul i Nordfjord 1970
Warme, Reidar Norske bygdedansar. Halling i Valdrestradisjon etter Gullik Kirkevoll. Oslo 1969
Warme, Reidar Kinetografi Laban. Kort innføring med eksempler fra norsk fokedans. Oslo 1970 (48s)
Warme, Reidar Nogle engelske dantzer med sinne Thourer 1777. Oslo 1980.
Wevle, Margerethe Sangleker. Ottar 85. Tromsø 1975
Winsrygg, Magnhild Gammeldans. Oslo 1984
XOPOZ Organ for Trondheim Internasjonale folkedansklubb. 1974 -
Ødegaard, Anne Liv og leik i Valdres. Gjøvik 1945 (240 s)
Østberg, Berit På livets landevei NFL 114. Kristiansand 1976.
Østberg, Berit Brann brann Berit. Barnesangleker lever i lommer på landsbygda. Mål og Minne 1975
Østberg, Berit Childrens's singig games in Trondheim. Arv Vol 29-30, 1973-74, s 50-72.
Østberg, Berit Skolebarns sangleker i Trondheim 1969-71. Magisterg.avh. UiO 1972. Stensil
Østberg, Berit Barnas egen kultur. Oslo 1979 (113 s)
Aarset, Terje Kappleikane i Ålesund 1902-1915. Volda 1988
Aarset, Terje .. (Reidar Djupedal) Ei bok om Hans Mo. Ørsta 1986.
Aasane, Leif Numedalsspringaren, instruksjonshefte Kongsberg Spel- og dansarlag. 1980
Årekol, Nils                      Dans no ropte fela