Litteratur/bøker om Folkemusikk og song

Bjørn Aksdal (fleire) Trollstilt - ei ny lærebok i folkemusikk for vidaregåande skole Gyldendal 2000.
Aksdal, Bjørn Med piber og Basuner, skalm... Musikkins. i Norge ca 1600-1800. Trondheim 1998
Aksdal, Bjørn Folkelige instrumenttradisjoner i Trøndelag.  "Spell åt mæ", Ringve Museum 1982
Aksdal, Bjørn Spelemann og smed. Smed-Jens fra Røros og hans notebok. Trondheim 1988
Aksdal, Bjørn Fosentonar, Musikktradisjonar i kystmiljø. Trondheim 1988.
Aksdal, Bjørn Slåtter for unge tronderspelemenn. Rff 1986
Aksdal, Bjørn Fagplan til forsøk med ett-årig studium i folkemusikk ved Trøndelag M. Rff 1987
Aksdal, Bjørn Polsen i Norge. Artikkel i teksthefte. Svensk visearkiv. Stockholm 1989
Aksdal, Bjørn Trondheim og folkemusikken i 300 år. Rff-senteret. 1998.
Aksdal, Bjørn .. (Sven Nyhus) Fanitullen. Lærebok i Folkemusikk. Oslo 1993
Aksdal, Bjørn                   Hardingfela
Almenningen, Olav (r) "Og byen er vår bror" Bondeungdomslaget i Oslo 1899-1999. Oslo 1999
Alver, Brynjulf Draumkveldet. Oslo 1971
Alver, Brynjulf .. (Ingrid Gjertsen) Arne Bjørndals hundreårs minne. Bergen 1985.
Andreassen, Gjermund Vangsvikprosjektet. Delrapport 3. Livet og musikken i fristaten Senja. Trh 1983 (H.o.g)
Anmarkrud, Bjørn De ulike felestille i hardingfeletradisjonene. Hovedoppgåve. Oslo 1975, 2. utg 1976
Apeland, Sigurd og ..   
 Tonebilete frå Tysnes
Aurdal, Sverre Folkemusikk frå Sykkylven I. Sykkylven 19??
Arntzen, Dagfinn Th Sang og musikk i gamle Brønnø: Brønnøy historielag 7/1995 s 3-17
Asheim, Håkon Fra bruksmusikk til Lydarspel. Konserttradisjonen i hardingfelemusikken. UiO 1995. Hovudoppgåve.
Asheim, Håkon, Stubseid, Gunnar   Ole Bull og folkemusikken
Austad, Aslak og Olav Setesdalsstev. Setesdal 1985.
Barthelemy, Mary Pols. Fjellfolk 20/1995 s 38-43
Barthelemy, Mary           Spellmann på dromen - på sporet av den legendariske "Fant-Karl" (
Benestad, Finn                Musikklære
Berge, Gunnar Springdans og anna dans på Hadeland. 1996 (143 s)
Berge, Richard Telemarksfela fram til 1825. folkemusikkinstrument Katalog, Skien 1943
Berge, Richard Førnesbruren. Norsk folkekultur 21 1935 s3-18, Skien
Berge, Richard Fanitullen eller Daudningen. Med notetillegg ved Henrik Gjellesvik. Oslo 1950.
Berge, Richard Spelemenner. Tinnsoga I, Rjukan 1926 s 529-545
Berge, Richard Spelemenner. Norges Musikkhistorie I, Kristiania 1921 135-171
Berge, Richard Jon Kjos. Syn og Segn 8, 1902 s 422-427
Berge, Richard Myllarguten. Kristiania 1908. Haavard Gibøen. Skien 1932
Berge, Richard Myllarguten Håvard Gibøen. (ny utgåve)  Oslo 1972
Bergheim, Irene               Vokal folkemsuikk verden rundt
Bjørkum, Andreas.. (r) (M. Myhren, B.  Aasland) Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg 2 Oslo 1996
Bjørndal, Arne Ole Bull og norsk folkemusikk. Bergen 1940
Bjørndal, Arne Tvo spelemenner. Norsk Folkekultur 5 1919 s 121-124
Bjørndal, Arne Litt om spel og spelemenner på Voss.  Nils Rekve. Norsk Aarbok 19 1939 s39-53
Bjørndal, Arne Frå folkemusikkterminologien. Syn og Segn 49 1943 s 137-141
Bjørndal, Arne Dei gamle spelemennene. Martinius Gjelsvik 1826-1886. Frå Fjon til Fusa 1 1948
Bjørndal, Arne Budeiekonene på Vikafjell. Bergen turlag årbok 1948, s 37-44
Bjørndal, Arne Felemakar Anders Askildson Heldal. Frå Fjon til Fusa 2 1949 s 90-97
Bjørndal, Arne Myllarguten på Det norske teater i Bergen 1850. Bergens Tidende 5/4-1950
Bjørndal, Arne Nasjonalinstrumentet Hardingfela 1651-1951. UiB Årbok 1950
Bjørndal, Arne Edvard Grieg og folkemusikken. Frå Fjon til Fusa 4. 1951 s 72-103.
Bjørndal, Arne Norsk Folkemusikk. Festskrift til 70-årsdagen. Bergen 1952.
Bjørndal, Arne Johannes Forsmark 1812-1898. Frå Fjon til Fusa 7 1954 s 63-70
Bjørndal, Arne Spelemenn i Nordhordland. Frå Fjon til Fusa 9 1956 s 181-186
Bjørndal, Arne Gamle spelemenner i Hosanger. Frå Fjon til Fusa. 11 1958 s 105-118
Bjørndal, Arne Song og musikk gjennom tidene. I Bygdebok for Tresfjord. Bergen 1959
Bjørndal, Arne Ola Mosafinn. Bergen 1922. Ny utgåve Voss 1978.
Bjørndal, Arne .. (Brynjulf Alver) Og fela ho let. Norsk spelemannstradisjon. Oslo 1966. 2utg. Oslo 1985
Bleie, Jon Halldor Meland. Eit liv i tonar. Oslo 1976
Blom, Ådel Gjøstein Norske mellomalderballader 1. Legendeviser. Oslo 1982
Blom, Ådel Gjøstein Ballader og legender. Fra norsk middelalderdiktning. Oslo 1971
Borge, Alf Spelemenn frå Hardanger og Voss. Hefte 2. Voss 1995
Borge, Alf Spelemenn frå Voss og Hardanger Bind 4, 1997
Borisoff, Boris (Hortense Panum) Lærebok i langeleikspill for selvstudium.  Oslo 19??
Brunsvik, Geir (Leif Solberg, Vegar Vårdal, ..)  Ekko - lærebok i norsk folkemusikk og folkedans MDD 2000
Bræin, Edvard Folkemusikk frå Nordmøre. Ny utgåve Oslo 1980
Braaten, Halvor Lars Fykerud. Hans liv og kunstnergivnad. Notodden 1939 Skien 1979
Buen, Hanne Kjersti .. (Agnes Buen Garnås, Dagne Groven Myhren) Ei vise vil eg kveda. Oslo 1978.
Buen, Knut Som goffa spølå. Tradisjonen rundt spelemannen Knut Dahle 1834-1921. Tuddal 1983
Buen, Knut Jørgen Tjønnsteaul. Tuddal 1984
Bugge, Sofus Gamle Norske Folkeviser. Kristiania 1558. Opptrykk 1971.
Bø Trykk Spel og Dans. Folkemusikk og dans i Telemark. 1988
Clausen, Conrad Arne Bjørndal - mannen og livsverket. Vestmannalaget 110 år, s 458-554 Bergen 1978
Crøger, Olea                    
Lilja bære blomster i enge
Dagestad, Magnus Ola Mosafinn. Syn og segn 19, 1913 s 518-522
Dagestad, Magnus Sjur Helgeland og Halldor Meland. Syn og segn 20 1914 s 76-81
Digernes, Lars Per Bulken. Hardanger 4. 1911 s 53-59
Dillan, Helge Rolkemusikk i Trøndelag. Band I-V. Oslo 1970-1982
Djupedal, Reidar Om folkesongen i Selje. Årbok for Nordfjord 1984 og 1985.
Eggen, Erik Skalastudier. Oslo 1923.
Eggen, Erik Vor Folkemusikk. Norges Musikkhistorie I Kristiania 1921
Eggen, Erik Norsk Musikksoge. Norske folkeskrifter 69. Oslo 1923.
Eggen, Erik Hardingfela. Norsk musikkliv 1946 nr 3.
Eggen, Erik Gigje og fele i eldre norsk musikk. Norsk folkekultur 1925, s 81-95.
Eggen, Erik Salmesong i Noreg i eldre og nyare tid. Kirke og kultur 38, 1931.
Egil Storbekken Bygdeviser og songer. Norsk Musikkforlag 2000
Einung, Halvor H. Soga om Meisterspelemannen Knut J. Dahle. Larvik 1948
Ekgren, Jacq.Patisson Aslak Brekke og visune hans. Norsk Folkeminnelags skrifter 126. Oslo 1983
Elling, Catharinus Norsk Folkemusikk. Kristiania 1922.
Elling, Catharinus Vore Folkemelodier. Kristiania 1909.
Elling, Catharinus Vore kjempeviser. Kristiania 1914.
Elling, Catharinus Vore slaatter. Kristiania 1915
Faukstad, Jon Ein-raderen i norsk folkemusikk. Historikk, bruk og repertoar. Oslo 1978.
Fet, Jostein Folkemusikken i Møre og Romsdal, 1999.
Finne, Arnfinn Spelemennu pao Voss i gamle daga. Vossebygdene XII 1922 s50-60
Fjalestad, Olav (red) Groven, Eivind. Heidersskrift til 70-årsdagen 8. okt 1971. Oslo 1971
Fuglesteg, Anna (Johanna Fuglesteg) Anna: tradisjonssong frå Valdres. Valdres folkem.lag 1995 m/kassett
Galaaen, Einar Rørosmusikken i polstakt. Røros 1988.
Gaukstad, Øystein Norsk Folkemusikk. Ein bibliografi. Norsk musikkgransking Årbok 1947-50. Oslo 1951
Gaukstad, Øystein Toner fra Valdres. Gjøvik 1973.
Gaukstad, Øystein Lindemannssamling 1. Tekster. 1997
Geitvik, Hans Bygdeslåttar frå søre Sunnmøre og Sunnylven I-V. Volda 1928.
Geitvik, Hans Spelemenn. Volda 1938
Gjeitvik, Hans H. Spelemenn på Søre Sunnmøre, i Honndalen og i Sunnylven. Volda 1952.
Gjellesvik, Henrik Tonar til Folkedansen. Einfelt utsett for Hardingfele. Oslo 1951
Gjellesvik, Henrik Torkjell Haugerud. Slåttar for hardingfele. Oslo 1957.
Gjertsen, Ingrid Sangtradisjonen blant lekfolk i Luster. Hovedkilde Ragnar Vigdal. Oslo 1978 (H.oppg.)
Gjærder, P.M. Myllarguten. Fraa Sunnmør. Vestlandsk Nasjonalmusik, Hefte 1-4. Volden 1903-05
Gjøvik Spelmannslag Nytt liv i gamle toner. Gjøvik 1968.
Goertzen, Chris Fiddling in Norway. Rivival and Identity. Chicago 1997
Gorset, Olav Sivert Fossheim: Felemaker og treskjæærer i Oppdalstradisjon. Bøgda vår 1995 s 87-91
Greni, Liv Folkemusikk. Norsk musikk. Oslo 1968
Greni, Liv Griegs musikk og folkemusikken. Syn og Segn 60 1954 s 241-250
Groven, Eivind Naturskalaen. Norsk Folkekultur 1927, hefte 3-4. Skiven 1927.
Groven, Eivind Om hardingfeleslåttane. Norsk Musikkgransking. 1954-55 s 302-307. Oslo
Grytting, Haugland, Vestreim   Skumringstimen m/CD
Gunnar Lande .. (Hallvard T. Bjørgum) Setesdal Spelemannslag 50 år 1930-1980.  Mysen 1981.
Gurvin, Olav The Harding Fiddle. Studia Musicologica Norvegica 1 s 10-19. Oslo 1968.
Hageland, Anne Tone Folkemusikk og verdiformidling. Oslo 1984. Hovudoppgåve
Halbakken, Sverre Så surr nå, kjæring. Musikk og dans i Sør-Østerdal, 1998.
Halbakken, Sverre          Trinn og toner, fra polskdansens historie
Halse, Kristian Folkemusikk fraa Nordmøre. Volden 1908.
Halse, Leif Spelemenn på Nordmøre. Trondheim 1973
Hannaas, Torleiv Hardingfela. Bergen Museums årbok . Bergen 1916
Hannaas, Torleiv .. (Clausen, Jerdal) Vestmannalaget i 110 år. Bergen 1978
Hardanger folkemusikklag 
Den kvitrande fuglen
Hardanger sp.lag Kjerlandstonar i norsk folkemusikk. Anders Kjerland er 80 år. Voss 1980
Hardanger sp.lag Hardanger spelemannslag 25 år - 1948-1973. Øystese
Haugan, Anne Svånhaug, Hardingfeleopplæring, Buen Kulturverkstad 1990
Haugen, Arne, ... Kvint og Kvart. Hardingfeleopplæring, Buskerud.
Ha
ukenes, Siri, Sylvi Kjelland  Lideli galen lideli god

Hermundstad, Knut Folkemusikarar i Valdres. Valdres bygdebok VI s 247-371
Hermundstad, Knut Livssoga og livsverket til Ola Strond på Søyne. T. Valdres historielag  1933-1937
Hermundstad, Knut Soga um Jørn Nilsson Hilme og sønene hans T.Valdres H.l. 1933-1937
Hermundstad, Knut Nils Nilsson Beitohaugen Ei stutt livssoga. T. Valdres H.l. 1938-1942
Hermundstad, Knut Fjellstemnone i gamal tid. Syn og Segn 49 1943 s 202-220
Hermundstad, Knut I manns minne. Gamal Valdreskultur III (NFL 55) 1944
Hermundstad, Knut Gamle Valdresspelemenn XI. Olav Moe. T.Valdres H.l. 1947-1951 s 212-220
Hermundstad, Knut Bendik Toresson Gausåk eller Bendik i Nø'n. T.Valdres H.l. 36 1959 s 105-124
Herresthal, Harald          Republikaner blant konger og keisere
Herresthal, Harald          Vidunderbarnet erobrer verden
Herresthal, Harald          Teaterdirektør, koloniherre og norskdomsmann
Herresthal, Harald          Drømmen om udødelighet
Hernes, Asbjørn Ipuls  og tradisjon i norsk musikk 1500-1800. Oslo 1952 Det norske vitenskapsak.
Hernes, Asbjørn Den underjordiske musikken. Norveg 5, s145-158. Oslo 1955
Hertzberg, J.N. Hardangerspillemænd. Hardanger Tidsskr. 4 1911 s 39-46. Norheimsund
Hoksnes, Arild Vals til tusen. Gammeldansmusikken gjennom 200 år. Oslo 1988.
Hoksnes, arild Om Tor Erik Jenstads doktorgrad på repetisa, ruskem... Spelemannsbl. 6/1995 s 4-5
Hovet, Svein Segner i norsk folkemusikk. Syn og Segn 45 1939 s 351-358
Hovrei, Reidun Folkesongar i Hordaland. Oslo 1998. m/2 CDar Samlaget
Huldt-Nystrøm, H. Det nasjonale tonefall. Oslo 1966
Huldt-Nystrøm, H. Polsdanser og hallinger fra gamle norske notebøker. I Sumlen. Stockholm 1978.
Hus, Oddmund Spelemannen Lars Velure. Hardanger 1995 s 113-115
Haaland, Ingjald Spelemannslagnad Frå Fjon til Fusa, 4 1951 104-111
Istad, Lars (Hans Skutle)  Norsk Ungdom 13 (1928) s 129-131
Jelmert, Jon                     
Opplæring hardingfele
Jensen, Atle Lien            På budor vi danse skar ...
Jensen, Atle Lien            Solørmusikken
Jensen, Sverre Toner av Middelalder. Et innblikk i epokens instrumentarium og musikkliv Oslo 1997
Jensen, Sverre Toner av Middelalder - bok om eldre instrument. Eige 1998.
Jennsen, Hugo Laurits Hallvard T. Bjørgum og tonefølelsen. Ballade 2 1995 s19-21
Jenstad, Tor Erik Doktorgrad : Ein repetis i obligadur. UiT 1995 (424 s)
Jore, Inger Johanne Om sangtradisjonen i Tuddal. Oslo 1984 (Hovudoppgåve)
Jøsvoll, Peter Stordal i ord og toner. Ålesund Museum skrift nr 4. Bergen 1948.
Karlstrøm, Willy Lokale folkemusikktradisjonar. Årsskrift Rindal heimbygdlag 1995 s 27-31
Karijo
rd T./ Randers-Pehrson S.   Kvitare enn svanen
Kielland, Sylvi Fader er dranker og moder er død.. UiO Hovudoppgåve 1995
Kjerland, Anders Ein bauta i tonar. Bok om Andres Kjerland 100 år. Hardanger Spelemannslag
Kjøk, Erling.. (Jarnfrid Kjøk) Ei spelmannssoge. Og så sspelte 'o Guri. Garmo 1995
Kjøk, Erling/Jarnfrid Ei spelemannssoge. Om Erling Kjøk og musikken. 1995

Jarnfrid Kjøk/Magnar Sundt (red.): Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg 1 (2006)

Knut Buen Knut Buen 50 år. Bok om Knut Buen. Artiklar av mange. 1998
Kvifte, Tellef Instruments in the electronic age. Towards a Terminology for a Unifi...  Oslo 1989.
Kvifte, Tellef Om variabilitet i fremføring av hardingfeleslåtter. Utkast til en analysem. Oslo 1978
Kvifte, Tellef
Slåttespel for blåsarar. Ei innføring i instrumental n. folkem., mest h.f. To  CD'ar
Kvifte, Tellef                    Musikkteori for folkemusikk (lærebok)

Kvandal. Lilleba Lund Norske folkeviser gjennom tusen år. Cappelen 2000. (348 s)
Kvaale, Ketil Olav Napper. Syn og Segn 9 (1903) 412-45
Kaalen, Olav Soga  om Myllarguten i poesi og prosa. Bø 1972
Kaasa, Halvard (red) Spel og dans. Folkemusikk og dans i Telemark. Bø 1988.
Lande, Vidar Slåttar og spelemenn i Bygland. Oslo 1983.
Lande, Vidar Otto Furholt - Slåttar. Kristiansand 1984.
Landstad, M.B. Norske Folkeviser 1853. Opptrykk 1968.
Larsen, Geir Egil Folkemusikk og folkedans i Nord-Trøndelag. Årbok N-Trøndelag 72/1995 s 204-248
Larsen, Geir Egil (Leiv Ramfjord) Sull, song og slått. Opplæringsbok i fløytespel. Verdal 1985?
Larsen, Ove Folkemusikkens rolle i nordnorsk perspektiv. Hammarn 5/1995 s 7-9
Ledang, Ola Kai Norsk folkemusikk. Folkets musikk før og no. Ludkassett med musikkdøme. Oslo 1979.
Ledang, Ola Kai Song, syngemåte og stemmekarakter. Oslo 1967.
Leirvik, Sveinung song og musikkliv i Foldereid. Ytri Halfa 1/1994 s 7-14
Leivdal, Nils Tore Fm.samlaren Paal Kluften og Kjeldstadlikarane, Folkemusikkbl. 1 1995 s 20
Levy, Morten Den sterke slått. Højbjerg Danmark 1974.
LfS/Myro/Lien Lat fela låte og dansen gå, biletbok frå folkemusikkmiljøet
Lindemann, L.M. Ældre og nyere Norske Fjæøldmelodier 1853.67. 1907. Faksimileutgåve 1963.
Lindemann, L.M.             Kvitare enn svanen

Linge, Ola                        
Ole Bull          
Ljones, Bjarne Håvard Kvandal og Aanders Kjerland: Felene hans Nils Tjoflot. Hardanger 1982-83
Lüdervald, Andreas Joiken aus Norwegen. Bremen 1976.
Lærum, Ole Didrik           Spelemannen Sjur Helgeland
Lønnestad, Kari             
Telemarksviser (inkl. to cd’ar)
Låte, Jon  (red) Halvor Sørsdal 80 år. Med danse og slåttespel i vestlandstradisjon. Bergen 1979
Magerøy, Arne M. Katt-Ola-viso Brønnøy historielag 7/1995 s 39-41
Midtgaard, Kjell Chr. Hardingfelemakaren Gunnar Røstad. Eige forl. 1998
Moen, Albert 100 norske slåtter. Innherred. Oslo 1946.
Moen, Ruth Anne         
Eg rodde på spreng
Mogård-Larsen, Sverre Bånsuller og barnesanger fra Rana. Årbok Rana 27/1994 s 47-52
Myklebust, Rolf Femti år med norsk folkemusikk. Oslo 1952.
Myklebust, Rolf Slåttar i Nordfjordtradisjon. Band 1-6. Førde
Mæland, Jostein Landslaget for spelemenn 1923-1973. Voss 1973.
Mæland, Jostein Voss Spelemannslag, 25 års soga. Voss 1966
Mæland, Jostein             Ervesylvet
Mæland, Jostein             Slåttane var mange
Mæland, Jostein m.fl. Songane hennar Margreta. Songar og viser i tradisjon fro Vossebygdene. Voss 1988
Møller, Arvid Hans med fela. Biografi om Hans W. Brimi. Oslo 1977
Møller, Arvid Den vare Tonen. Biografi om Hans W. Brimi 1997 (168 s)
Nagelhus, Lorents Aage
  Edvard Grieg  og folkemusikken
Nakken, Kjell Arne Møte med felebyggar og spelemann Petter Myrseth. Folkemusikkbl. 2 1995 s26
NFD Årbok for norsk folkemusikk. Årgang 1991 - 2000.
Nordbø, G.O. Litt om folkemusikken. Den første kappleik. Telemark Festsktrift 1914 s 83-86.
Norsk folkeminnelag 1600-talsviser. Eit handskrift frå Røldal. Norsk folkeminnelags skrifter 118.
Norsk folkemusikk s. I Hardingfeleslåtter. Band i-VII. Oslo 1958-1981.
Norsk folkemusikklag Norsk folkemusikklags skrifter nr 3. seminaret i Bergen 24-25  jan 1987. Rff 1987.
Norsk folkemusikklag Norsk folkemusikklags skr. nr 2. Seminaret Fagernes 1984, Flesberg 1985. Bergen 1986
Norsk folkemusikklag Norsk folkemusikklags skrifter nr 4. Seminaret i Trondheim 16.17 jan 1988. Rff 1989
Norsk Folkemusikklag De reisendes musikk. Samling artiklar. 2000
NRK Norsk folkedikting og folkemusikk Teksthefte til programserie i skoleradioen 1975/76.
Nupen, Dagfinn Olav P. romsdaling md dei mange bogestrøka. Folkemusikkbl. 2/95 s 23
Nupen, Dagfinn Langeleiken. Folkemusikkbladet 1 1995 s 10-11
Nyhus, Sven Pols i Rørostraktom. Oslo 1973.
Nyhus, Sven Fel'klang på rørosmål. Oslo 1983.
Nyhus, Sven                    Griegslåttene
Nyhus, Sven                    Hilmar alexandersen - spellmannen og slåttene (2003)
Næssan, Petter Jørgen Moe og Fanitullen. Ringerike 67 1995/96 s 72-73
Ofringsbø, Hallvard Gudbraandsdalsboka. Folk og yrke. Oslo 1926.
Ofsdal, Steinar                
Norsk Folkemusikk og folkedans (lærebok)     
Olafsen, Olaf Oddmud Urheim. Syn og Segn 8 (1902) s 145-150
Olafsen, Olaf Segner fraa Hardanger um Mylnaren. Syn og Segn 11 (1905) s 115-125
Ole Bull akadem. sole mi sæla Folkesongar frå Vossebygdene v Berit Opheim 1995 174 s
Olsen, Ole Tobias Folketonar frå Nordland. Oslo 1982.  Øysten Gaukstad red.
Opedal, Halldor O. Ei ulukkeleg brudeferd i Hardanger i 1788. Hardanger 26. (1933) s 42-54
Opedal, Halldor O. Lars Larsson Røynestrand. Hardanger 36 (1943) s 61-66
Opedal, Halldor O. Hardingfela tri hundre år. Hardanger I 1948-52 (1951) s 456
Opheim, Berit                 
Sole mi sæla  m/CD
Osa, Sigbjørn Bernhoft Speløemannsliv. Heidersskrift på 75-årsdagen. Oslo 1985.
Osa, Sigbjørn Bernhoft Hardingfela. Oslo 1952
Paulsen, Ståle Levende folkemusikk. Om gammeldans og folkemusikk på Helgeland. Far etter fedrane 1992 s63-68
Perstølen, Ola Gamle spelemenn i Hallingdal. Norsk folkekultur 19 (1933) s 31-36
Prøysen, Elin                  
Folkelige viser
Ranheim, Ingar Landslaget for Spelemenn 1973-1998. Fagernes 1998
Ranheim, Ingar Landslaget for Spelemenn 1973-1998. 1998

Ravatn, Kjell Fleire folketonar frå Ølen. Segn og Soge 1995 s 34
Reinton, Lars Fanitullen. Syn og Segn 40 (1934) s 434-449
Reitan, A. (A. Haugen) 100 norske polsdanse for Violin samlede fra Røros og Omegn. Kra 1884
Rff Norsk folkemusikkfonogram. Diskografi. Trondheim 1988.
Rff Instrumentalmusikk fra Trøndelagsfylkene. Opptak i samlingene. Trondheim 1987
Rff Symposium for forberedelse av nordisk samarbeid inom folkmuik og dans 1980
Rff Instrumentalmusikk fra Trøndelagsfylkene. Opptak i samlingene. 2. utg. Tr.heim 1989
Rise, Olav Ivar Slåttespel i Oppdalsbygda Oppdal 19
Romestrand, Knut Dansen i Tresfjordområdet Folkemusikkbl. 2/95 s 14
Rui, O.J. Svein Løndal. Leikanger 1954
Rustad, Tom Willy Slåttespill på enrader. Hovedoppgåve Norges Musikkhøgskole. 1995 (187 s)
Ryfylkemuseet                Bergteken - Songbok og lærebok (song frå Rogaland) Med 2 CD'ar.
Røstum, Rudolf Håndskrevet notebok. Byneset.
Sachs, Curt The History of Musikal Instruments. New York 1940
Sandvik, Ole M. Folkemusikki Gudbrandsdalen. Kristiania 1919. 2. økede utg. Oslo 1948
Sandvik, Ole M. Kingo-Tona. Oslo 1941
Sandvik, Ole M. Festskrift til 70-års-dagen 9. maai 1945. Oslo 1945.
Sandvik, Ole M. Ludv. M. Lindeman og folkemelodien. Oslo 1950.
Sandvik, Ole M. Norske religiøse folketoner I. Osl 1960. II Oslo 1964.
Sandvik, Ole M. Setesdalsmelodier. Oslo 1952.
Sandvik, Ole M. Springleiker i norske Bygder. Oslo 1967.
Sandvik, Ole M. Østerdalsmusikken. Oslo 1943.
Sandvik, Ole M. Musikk, Norske bygder. 1925?
Schart, C VIII norske slaatter for handangerfele. Nedskrevet efter Myllarguten. Bergen 1865
Seldal, Rolf                       Hvordan lære trad. trommeslåtter
Selsjord, Knut Leve hardingfelefundamentalismen. Musikkmagasinet Ballade, 19 2 1995 s 9-11
Reidar Sevåg (Olav Sæta) Norsk folkemusikk serie 2. Slåtter for vanlig fele. 3. Nordfjord. 1995 (360 s)
Sevåg, Reidar Det gjallar og det læt. Frå skremme- og lokkereidskap til folkelege blås. Oslo 1973
Sevåg, Reidar Geige und Geigenmusik in Norwegen. Die Geige in europäischen Volksm. Wien 1975
Sevåg, Reidar Neutral Tones and the Problem of Mode in Norwegian Folk Music I. Stockholm 1974.
Skar, Johannes Um Myllaren. Syn og Segn 5. (1899) s1-6
Skarprud, Knut Torkjel Haugerud. Syn og Segn 9 (1903) 212-215
Skjervheim, Lars Huldra mi. Festskrift på 70-årsdagen 20. nov. 1985. Voss 1985.
Smed-Jens Håndskrevet notebok fra Røros. 1846.
Solbakken, Marit Hasle Langeleikspelaren Ragna Brenno Frydenberg, ein biografi
Solberg, Leiv De eldste gramofoninnspillingene med hardingfele. Oslo 1984. (Hovudoppgåve)
Spildo, Turid I toneskrinet
Stafset, Knut Didriksen Minder fra Forfædrene. Slåtter og sametonar frå Skodje og Vatne. Red: Flem/Aarset
Stubseid, Gunnar Ungkar og spelemann
Stubseid, Gunnar Tippe tippe tue
Stubseid, Gunnar Sigbjørn B. Osa (biografi)
Stubseid, Gunnar Frå spelemannslære til akademi (Om Ole Bull akademiet)
Storesund, Asbjørn Høyrer du tårån? Om Torkjell Haugerud. Buen kulturv. 1995 (358 s)
Straume, Trygve Song og spel i Sykkylven -gammal og ny tid. Sykkylven 1978.
Straume, Trygve Folkemusikk frå Sykkylven. Blinde-Karl-slåttane. Sykkylven 1983.
Steinmo, Kåre Bygdespelemannen Sagbakk-Ole. Årbok Rana 27/1994 s 53-55
Sture, Dag Hovda Tevling i tradisjon. Norske kappleikar på hardingfele. Bergen 1985. (Hovudoppgåve)
Svalastoga, Asbjørn Aamyrmarken. Årbok fro Telemark 6 (1960) s 35-41
Stølen, Arnfinn Songskatten vår: vokal folkemusikk frå norske samlingar. Samlaget 1995 (215 s)
Telnes, Sigurd Guro Heddelid og Grunningsdalen. Kultur og Historie 1995 s 44-48
Thomsen, Kjell Norsk kappleiksoge og andre hendingar i norsk folkemusikksoge. Stord 1978.
Thomsen, Kjell Folkemusikk i Fana. Stord 1968
Thomsen, Kjell Lokale kappleikar i aust og vest. Ølen 1989.
Thomsen, Kjell Meisterspelemannen Lorentz Hop. Ætt og miljø. Voss 1962.
Thomsen, Kjell Lorentz Hop og Romsdal. Folkemusikkbl. 1/95 s 14
Thomsen, Kjell Fanatonar. Fanabygdi i song og spel. 1997
Vang, Anders E.
             Gamla reglo og rispo ifrå Valdris
Versto, Astrid (Halvard Kaasa, Knut Bry) Hardingfela - Det norske nasjonalinstrumentet. Oslo 1997
Volløyhaug, Knut Håndskrevet notebok. Meldal.
Voss Spelemannslag Ord og tonar. Per Berge 85 år. Helsing frå spelemannsvener. Voss 1972.
Voss Spelemannslag mjukt og fint du: Nils J. Borge 1892-1992. 100 års minne. UiB 1994 (21 s + kassett)
Weiser, Hanne
Følgesvenner m/CD– sanger om små og store fortellinger                                                     
Wessel, Peder Norsk nationale springdandse fra Thronndhjems Stift samlede.. 1877. Hemne
Waadeland, Caarl Håkon Trommeslåtter m/CD
Waage, Helene Mikrotonalitet og hørelære. Hovedoppgave UiO, 1995 (147 s)
Zakariassen, Marie Skillingsvisen, en måte å udødeliggjøre... Årbok for Sørfold 1995 s 96-99
Ødegaard, L.K. Thoingen. Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne. 5 (1923) s 39-40
Ørpen, Truls Folkemusikk i Krødsherad. Norsk Folkekultur 18 (1932) s 30-36
Øyo, A.O. Gamle Valdresspelemenn IIIc T. Valdres H.l. 1933-37 (1937) s 308-312
Aabø, Arne T. Spelemannen Tarjei Tvigyva i Lårdal. Årbok for Telemark 41 1995 s 54-73
Årekol, Nils Dans no ropte fela Om spelemenn og slåttar i Kvam. Kassett. 1997