Diverse frå Oslo-kappleiken oktober 28 i 2000

Resultatliste frå Kappleiken
 
Bygdedans durspel
1. Nils Øyvind Bergset, Numedal spdl                           105 p
Ingunn Stræte Sørbøen, Ål spdl                                     103
 
Dans fele kl A
Anne Grete Bjørgan og Rolf Bjørgan Østerd. springleik 93 p
Anne Grete Bjørgan og Rolf Bjørgan Østerd. parhalling 93 p
 
Dans fele klasse B
Veslemøy N.Bjerke og Bjørn S. Haugen Tusser ., pols    86 p
Gunnvor og Gunnar Eierstad Østerd., Pols,                       72 p
 
Dans Hardingfele klasse A
Liv og Nils ø. Bergset Numedal, Numed.springar              86 p
 
Dans hardingfele klasse B
Britt B. Totland og Rune Hammerbach Valdresl. Springar 96 p
Liv og Nils Ø. Bergset, Numedal, Numedalsgangar           95 p
Tone Almelid og Aarvid Sperrud, Kongsberg, gangar     91 p
Kjersti og Svein Aasen, Numedal, Numedalsspringar,     90 p
Kjelfrid Nesset og Erik Onstad, Gol/ØSlidre, Valdressp   84 p
Tone Almelid og Aarvid Sperrud, Kongsberg, springar   83 p
Magne Aasen, Kongsberg, Numedalsspr.                          82p
Ann-Mari Lofthus og Leif G. Haugeberg, Telel. Springar 76p
Gina Hagen og Stian Roland, Slidre, Valdresspringar       73p
Ingebjørg Bø og Inger M. Olsen, Bøheringen, Springar   71p
Ellen Selland og Stian Roland, Voss/Slidre, Rudl,                70p
Kristin Solheug og Tor Martinsen, L. Noreg, Sigdalssp. 69p
Ellen Selland og Stian Roland, Voss/Slidre, Sossaspr.      67p
Torstein Kvaale, Telelaget i Oslo, telespr.                           66p
Viel Mørk og Gunnar Jonsen, Leik. Noreg, Sigdalsspr.     59p
Karin og Henning Thorsby, Leikarr. Noreg, Sigdalsspr.   52p
 
Andre eldre folkemusikkinstrument senior
Daniel Papuga, Lfs                                            84p, 2. pr
 
Fløyte senior
Gry Oftedal, Vibå sp.lag                                    117p,   1.pr.
 
Gruppesang
Mot normalt,  Numedal sp.dlag,                       114p,    1. pr.
 
Gruppespel fele senior
Ljones/Skappel,              Lillehammer spdl.    118p,  1. pr
Sindre/Raftevold/Rue,   Honndalstausene,   114p,  1. pr.
 
Gruppespel hardingfele junior
Bærumsungdommen, Bærum sp.lag                 92p,  2. pr.
 
 
 
 
Deltakinga var liten i dei fleste klassane.
 
Gruppespel hardingfele senior
Gunn og Torunns,  Honndalstausene,     115p,   1. pr.
Resset/Kirkebøen,  Gol spdlag                  108p,   2. pr.
 
Lagdans senior
Valdreslaget                                                 89p,   1. pr.
Telelaget                                                       81p,  2. pr.
Numedalslaget, Numedals spdlag            65p,  2. pr.
Bygdedanslaget, Leikarringen Noreg      57p, 2. pr.
 
Lagspel fele senior
Høgskolen spelemannslag,   Lfs                   139p,   1. pr.
Honndlstausene                                              114p, 1. pr.
 
Langeleik solo senior
Ole Aastad Bråten,  Vårflaumen spdlag        114p, 1. pr.
Gøril Ramo Hove      Falkeriset,                       104p,   2. pr.
 
Lausdans klasse A
Rolf Bjørgan,  Østerdølenes spelemannslag 93p, 1. pr.
 
Lausdans klasse B
Solveig Hårdnes,   Alvdal Sp.lag                        60p 2. pr.
Stian Johan Roland    Øystre Sl. splag               59p   2. pr.
 
Munnharpe senior
Arnt Magne Haugen, Ringebu sp.lag                  113p, 2. pr.
 
Spel fele klasse A
Liv Fridtun,  Sogn spel og d.lag                            114p,  1. pr.
 
Spel fele klasse B
Jorunn Marie Kvernberg,  Romsdal splag          112p,  2. pr.
 
Spel fele klasse C
Mari Skeie Ljones Lillehammer spdlag                 115p,   1. pr.
 
Spel hardingfele klasse A
Lars Underdal,     Vinje sp.lag                               131p,  1. pr.
Jan Beitohaugen Granli, Øystre Sl. splag            130p,  1. pr.
 
Spel hardingfele klasse B
Synnøve Bjørset  , Indre Sunnfj. splag                114p, 1. pr.
Britt Pernille Frøholm, Hornindal splag                112p,  2. pr.
Gina Ingeborg Hagen, Vestre Sl. folkem.lag        112p   2. pr.
Gudrun Helene Lunde, Etnedal spdlag                 107p,  2. pr.
Gry Oftedal,  Vibå Sp.lag                                           97p,  2. pr.
 
Spel hardingfele klasse C
Glenn Cato Aase, Fjellbekken                                  87p,  2. pr.
 
Vokal folkemusikk klasse A
Tone Juve,  Voss sp.lag                                          125p  1. pr.
Jon Anders Halvorsen, Lff                                      124p  1. pr.
Ingvill Marit Granås, Tuddal splag                         124p  1. pr.
 
Vokal folkemusikk klasse B
Gro Arneng      Øystre Sl. splag                               99p  2. pr.
Inger Frøydis Bakken,  Lff                                        96p  2. pr.
Jon Storm-Mathiesen,  Ålesund spelem.lag          90p  2. pr.
 
Vokal folkemusikk klasse C
Karin Toeneidet,  Numedal sp.dlag                         92p  2. pr.