"Gamle" nyheter frå 2002

Nyheter

Songdansen 100 år også i NRK
Torsdag 14/11 blir det eit innslag om at songdansen er 100 år i Kulturbeitet på P2 frå 8.15 - 9.30. Opptaka vart gjort på NU-kontoret i dag 13. november. Så her er det berre å skru på rett kanal!

 (13/11-02)
Gudleiv Bø og Magne Myhren med ny utgåve av "Draumkvedet"
I ei nyleg utkomen bok, "Draumkvedet. Diktverket og teksthistoria", har dei to forfattarane prøvt å gje ein ny versjon av Draumkveldet bygt på Maren Ramskeid sin song.  Her skriv Velle Espeland om boka.

 (9/11-02)
Steinar Ofsdal skriv brev til Stortinget
Han protesterer mot at Norsk Visearkiv ikkje har pengar til å halde ope for publikum. Det opne brevet hans er å finne her på Ballade.  Det er også kome støtte fra mange andre, mellom andre LfS og folkesongar Elin Grytting. Les her.

 (9/11-02)
"Oslo Word Music Festival" er over, men diskusjonen varer
Det har vore retta kritikk mot festivalen fordi han ikkje har teke med norske verdsmusikarar. Kritikken er særleg komen frå norske innvandrarar. Les meir i Ballade.

 (9/11-02)
Hardingfelemusikar Synnøve S. Bjørset intervjua i Ballade
I samband med prosjektet "Music of the North lands" er ho intervjua av Ballade. Les her.

 (9/11-02)
Jon Ole Morken  fekk Holtålen kommunes kulturpris for 2002
Prisen er på kr 5000. Morken er ei drivande kraft i splemeannslaget Fjellrypa, og er til dagleg musikkstudent ved NTNU. Meir her.

 (6/11-02)
SAFFA  med kurshelg 23. og 24. november på Sørmarka ved Oslo
Det blir helgekurs i toraderspel og i felespel og i stildans. Instruktørane er av beste merke. Meir info hjå Vidar Wien Andresen, tlf. 92 60 05 99   vidarwa@chello.no 

 (6/11-02)
Trysil-treffet 2002 er helga 8-10. november
Det blir dans fredag og laurdag og musikk mange stader og i mange former. Eit lyspunkt i mørketida skriv arrangøren! Meir her.

 (6/11-02)
Torgeir Straand best på Fykerudkappleiken i Bø
Kappleiken gjekk føre seg på det tradisjonrike forsamlingslokalet Sandvin i Bø, der også den første kappleiken i landet gjekk føre seg i 1888, og som Lars Fykerud vann. Straand fekk også napp i den fine hardingfela som er sett opp som vandrepremie og som Bjarne Øen har laga. Meir her.  Sjå også her.

 (6/11-02)
Vellukka kurs i Hallingspringar i Hallinglaget i Oslo første helga i november
Hallinglaget i Oslo har regelmessige øvingar i hallingspringar kvar 14. dag gjennom vinterhalvåret. Ein gong for året har dei offentleg nybyrjarkurs der dei iviterer rettleiar og spelemann frå hallingdal. I år var det Thomas Stensgård frå Gol som var rettleiar saman med Karin Andresen frå Oslo. Spelemann var Jegeir Trøim  frå Hemsedal. Det var rundt 20 deltakarar på kurset. Her finn du ein kort repetisjon av dansen. Nokre bilete finn du her.

 (3/11-02)
Leikfest i Oslo laurdag 16. november kl 19.00
Det er ikkje så ofte tradisjonelle leikfestar lenger, men Leikarringen i BUL i Oslo skipar til ein denne laurdagen i samband med songdansseminaret i NU som også er denne helga i Teatersalen, Rosenkrantzgate 8. Østerdølenes spelemannslag spelar og det vert Valdresspringar og Telespringar i kjellerstova. Festmat, kaffi og kaker. Nattdans. Pris kr 250/180 (under 20 år). Påmelding til Leikarringen i BUL 

 (3/11-02)
"Network North" med konsertar i Noreg
I dette Nord-Europiske orkesteret er mellom andre norske Synnøve S. Bjørset med. Dei har konsertar i Vinjehuset i Vinje søndag 3/11 kl 19.30, og på Smuget i Oslo måndag 4/11 kl 22.

 (3/11-02)
"Folkemusikken treng impulsar utanfrå"
Det seier doktor i folkemusikk Ove Larsen til Rana Blad. Laren er til dagleg førsteamanuensis i folkemuikk ved Høgskolen i Nesna. Les meir her.

 (3/11-02)
Stipend til Anne Gravir og Per Anders Buen Garnås frå NRK-Telemark
I samband med at NRK-Telemark fylte 25 år nyleg, delte dei ut to stipend til unge utøvarar i Telemark. Stipenda er på 15000 kr.

 (30/10-02)
Det blir 2-årig påbyggingskurs ved Ole Bull Akademiet frå hausten 2003
I eit intervju med Spelemannsbladet (7/2002) fortel den påtroppande rektoren Gunnar Stubseid at ein vil freiste å kome igang hausten 2003 med 4 studentar. I dette båbyggingsstudiet - det byggjer på spelemannsskulen errer tilsvarande - blir det lagt vekt på samspel og fleire instrument. Studiet skal leie fram til bachelor-grad og master-grad i utøvande musikk.

 (30/10-02)
Stemnestader for 2004, 2005 og 2006 er bestemt
Styret i LfS har bestemt av Landskappleiken i 2004 blir Eidfjord (Hardanger Spelemannslag), for 2005 Røros (Brekken, Glåmos og Ålen) og for 2006 Beitostølen (Valdres Folkemusikklag). Landsfestivalen 2004 blir i Oppdal. Det var ingen som hadde søkt om å arrangere Landsfestivalen for 2005 eller 2006, så her er ingen ting bestemt.

 (30/10-02)
LfS opprettar ny stilling som arrangørkonsulent
Sidan LfS etter fleire år med søknader om midlar til stillinga, vil dei no ta pengar av eige budsjett til stillinga. Konsulenten skal først og fremst hjelp dei lokale arrangørane av Landskappleiken og Landsfestivalen, og dessuten drive sponsorarbeid og PR-arbeid. Ein av grunnane til å opprette stillinga, er at det er vanskeleg å få lag til å ta på seg store tilskipingar.

 (30/10-02)
Store endringar i kappleiksystemet
Styret i LfS har vedteke store endringar i kappleiksystemet som har bestått sidan LfS vart skipa i 1923. Det skal ikkje lenger vere 1.  premie, 2. premie og 3. premie. Deltakarane skal heller ikkje lenger få poeng (dei skal ikkje offentleggjerast). Det er berre rekkjefylgja i dei ulike klassane som skal offentleggjerast. I tillegg skal domarane bestemme kven som skal rykke opp frå klasse B til klasse A. Som i dag må ein kvalifisere seg til opprykk 2 gonger før ein kjem i klasse A. 

 (30/10-02)
Norsk Visearkiv i pengenaud
Norsk Vvisearkiv har så lite pengar at dei må stenge dørene for publikum. NFD oppfordrar folk å seie meininga si om dette til kulturpolitiakar på Stortinget. Les meir her.

 (30/10-02)
Ragnar Heyerdal fornyer folkemusikken med CD'en "Is-slått"
Han er til dagleg musikar i Oslo-Filarmonien, og har komponert 18 slåttar for fiolin, bratsj og hardingfele med røter i nordisk tradisjonsmusikk. Meir her.

 (30/10-02)
Hardanger Trekkspillklubb fyller 25 år 9. november
I Hardanger Folkeblad står det ein lang artikkel om det jubilerande laget. Les meir her.

 (30/10-02)
Stor kappleik og Fykerud-konsert i Bø første helsa i November
Det er Bø juniorspelemannslag, Bø dansarring, Spelemannslaget Bøheringen og Bø ungdomslag som inviterer. Og mange gode krefter er i sving, mellom andre Knut Buen med ei heilt ny forestilling om Fykerud'n, Per Anders Buen Garnås, Torgei Straand og mange andre. Les meir her.

(30/10-02)
Sturla Eide Sundli tildelt Medåsprisen for 2003
Sturla er storebror til Gunnhild og Sveinung i bandet Gåte. Sturla er lærar i kulturskolen i Orkdal, og er elles aktiv i gruppa Flukt og vart Aklasse-spelemann i 1999 på fele. Han får prisen for sinn langvarige innsats for å formidle norsk folkemusikk, endå han ikkje er meir enn 27 år. Prisen er på 10000 kr. Han fortel til avisa Sør-Trøndelag at den siste plata til flukt har passert 1000 selde eksemplar. Les meir her. Heimeside for Sturla her.

 (30/10-02)
Folkedansarar frå Finnmark på utveksling i Nikkel i Russland
40 norske folkedansarar frå 12 til 18 år vitja ein skule i Nikkel som del av eit kurs i folkedans ved Svanøy Folkehøgskole. Les meir om vitjinga her.

 (30/10-02)
Line for folkemusikk i Møre og Romsdal?
Folk i Vestnes i Møre og Romsdal vil ta initiativ til at det kan opprettast ei line for folkemusikk vi den vidaregåande skulen  knytta til skulen på Gjermundnes. Dette er eit rikt distrikt for folkemusikk og det området som Dåm og Drag kjem frå. Les meir her.

 (29/10-02)
Harald Aadnevik gir ut ei bok med illustrerte danseviser
Teiknaren og folkedansaren Harald Aadnevik gjev i samarbeid med Oslo Songdanslag ut ei bok der han har illustrert mange av våre store vanlege danseviser, til dømes "Herr Scinklar", "Liti Kjersti" og "Falkvor Lommannsson". Her kan du lese meir om boka og korleis du bestiller ho.

 (26/10-02)
Mykje folk på Gamaldansfestival i Naustdal
Vi høyrer at det var 300 til stades i Naustdal 26. oktober, der mellom andre Dalakopa spele. I pausen var ungdomsprosjektet "Fjordapuls" frampå og viste kva dei arbeider med. Dette danseprosjektet med statleg og fylkeskommunal støtte hadde samling i Jølster same helga. Arne sølvberg er prosjektleiar for Fjordapuls.

 (29/10-02)
Folkedansen i krise, skriv Nationen
I Nationen 22. oktober ffortel Georg Arnstad at i løpet av 90-åra gjekk talet på registrerte folkedansarar ned frå 25000 til 9000. Dei har også intervjua Kari Margrethe Okstad som var leiar for seminaret på Voss nyleg om "Folkedansen i krise?". Magnar Sundt i LfS seier at det einaste som nyttar er å få folkedansen inn i skulen. Meir her.

 (26/10-02)
Oslokappleiken med mange deltakarar og bra med publikum
Laurdag 26/10 var det Oslokappleik. Det byrja i 12-tida og varde til "langt på kveld". Mange deltakarar, både frå Oslo og andre stader. Frå Valdres var det mange deltakarar og ein del også frå Gudbrandsdal, Østerdal, Numedal og andre stader. Laudag kveld er det kappleikfest på "Slurpen". Det er Laget for Folkemusikk som står bak kappleiken. Meir her. Resultata frå kappleiken er her. Mange bilete frå kappleiken finn du her..

 (26/10-02)
Norsk folkemusikk til Sør-Afrika
Folkemusikkgruppa Korlunden i Fredrikstad reiser midt i november til Cape Town der dei skal samarbeide med to sør-Afrikanske grupper. Utanriksdapartementet støttr prosjektet. Korlunden er ein oktett som syng både religøs og verdsleg musikk. Dei har også med seg Jens Nyplass som er leiar i Glåmos spelemannslag. Meir her.

 (26/10-02)
Snart nytt show for "Fjøgl"-jentene
Gruppa "Fjøgl" - Terese Moldestad, Liv Merete Kroken og Unni Løvlid - alle frå Nordfjord har premiere på sitt nye show i Bergen 3. november på Logen Bar. Namnet på framsyninga er denne gongen "Fjøgl til fjells". Dei skal så ut på turne. Her står meir om jentene og om turneruta deira.

 (26/10-02)
Representantskapsmøtet i Rff vil ha meir pengar over statsbudsjettet
Heile 25 organisasjonar ber om i alt 17,5 mill kroner over budsjettet for 2003, som ei oppfølgjing av Arnestad-rapporten. I fråsegna krev dei at staten tar sitt kulturelle ansvar for folkemusikken og folkedansen, og gjev pengar til profesjonell formidling og profilering av organisasjonar og utøvarar. Les meir i Nationen:

 (26/10-02)
"Polsdans og Plagiata" - konserten med musikk etter Hilmar Alexandersen
vart svært godt motteken av publikum skriv Trønder-Avisa etter konserten i Namsos. Det er far og søner Larsen og P.A. Røstad jr  som spelar og Martin Myhr som dansar. Dette var ein av dei siste konsertane i Rikskonsert-turneen.

 (26/10-02)
Rff-prisen for 2002 til Hallvard Kvåle
Spelemannen Hallvard Kvåle frå Voss fekk årets Rff-pris for sitt store arbeid med å formidle norsk folkemusikk på plate. Fram til han selde selskapet sitt Heilo i 1996 ga han ut 150 produksjonar. Storparten av desse var folkemusikk og gamaldans. Utgjevingane var alle prega av kvalitet. For nokre år sidan var Kvåle sjuk, og kunne ikkje halde fram med plateproduksjonen. Men han er framleis aktiv i Bærum spelemannslag. Prisen, som er på 10000 kr er svært vel fortent.

 (26/10-02)
Joik ved opninga av det nye biblioteket i Alexandria
Då biblioteket som det norske Snøhetta har teikna, vart opna, var Lawra Somby med i programmet. Saman med Anneli Drecker var ho med på opningssermonien Meir her.

 (18/10.02)
Berit Opheim med urframføring under Ultima-festivalen i Oslo
Laurdag 4. oktober framførde Berit Opheim  i Universitetsaulaen Lasse Thoresens nye verk "Løp, lokk & linjar" . I Ballade kan du lese meir om både Opheim og verket.

 
(13/10-02)
Norsk Folkemusikklag med skrift nr 15 for 2001
I desse dagar har vi motteke Årsskriftet for Norsk Folkemusikklag med tema "Tonalitet i folkemusikken". Her finn vi mellom anna opptrykk av Eivind Grovens artikkel om naturoneskalaen basert på seljefløyta, og mange andre interssante artiklar om temaet, mellom andre av Ingar Ranheim, Carl Petter Opsahl, Herdis Lien, David Løberg Code, Ånond Egeland, Johan Westman og Hans-Hinrich Thedens.

 (13/10-02)
Etnisk Musikklubb med katalog nr 30 for oktober
Månadens album i Nordisk profil består av to CD'ar: " Han rider den mørke natt" - Landstadplata til Agnes Buen Garnås og "Bingsjø"  med den svenske spelemannen Anders Bjernulf. Han var ein av artistane i Førde i sumar og salet av CD'en går godt, fortel katalogen.

 (13/10-02)
Forestilling om "Presten Landstad og jomfru Crøger"
Den 7. oktober var det 200-årsdagen for M.B. Landstad  sin fødsel, og då starta også prøvene på ei ny forestilling som skal framførast i Jacob kirke i Oslo  26. og 27. oktober. Sigvald Tveit er musikalsk ansvarleg, Edvard Hoem har skreve teksten og Stein Winge har regien. Marit Andreassen spelar Olea Crøger og Bjørn Sundquist er Landstad. Øyonn Groven Myhren syng stev og spelar lyre. Det er Aftenposten som skriv dette.

 (13/10-02)
Meir Folkemusikk i NRK TV?
Ei noko kryptisk melding frå NRK kan tyde på at dei planlegg meir folkemusikk og dans ut til folket? Eller korleis skal vi forstå det NRK skriv? Les her sjølv.

 (12/10-02)
Den Norske Folkemusikkveka i Ål 2002 er godt nøgd med seg sjølv
Styreleiar Bjarne Lien fortel til DT at 2002 vart eit godt år for festivalen. Les meir her.

  (12/10-02)
Eiker Spelemannslag gjev ut CD med tradisjonsmusikk frå Eiker og Modum
Laget feirer 30 år, og musikalsk leiar Bente Solbakken fortel til Drammens Tidende at CD'en inneheld 30 musikkstykkje som ikkje har vore innspela før - typisk bruksmusikk. Dei feirar 30 år med jubileumskonsert søandag 13. oktober. Les meir her.

 (12/10-02)
Kurs i fleire ulike dansar i Nord-Aurdal laurdag 12. oktober
I Skrautvå Grendehus blir det kurs i Bonde, Valdresspringar med to fylgje, og konsert om kvelden. Les meir her.

 (11/10-02)
FolkemusikkSCENA - Oslo presenterer programmet for OsloFOLK hausten 2002
Det er 3 ulike tilskipingar, oktober 24 og oktober 25 og november 9. I november blir eit bestillingsverk
"Lille Alhambra på Bislett bad". Vidare er det "Blåmann, Blåmann" og Jon Balke - BATAGRAF. Sjå her.
 (9/10-02)
Åse Teigland norsk medlem i European Youth Folk Orchestra (EYFO)
Orkesteret består av 11 unge folkemusikarar frå 9 ulike land, og dei skal spele på  Osafestivalen i år. Orkesteret hadde verdspremiere i Vercelli i Italia i juni 200, og har nyleg gjeve ut CD. Les meir her.

 (8/10-02)
Gamaldansfesten i Porsgrunn i september ein suksess
Tilskiparlaget "Danselaget" medler om 93 betalande deltakarar i Folkets hus og det er dei godt nøgde med. Neste gamaldansfest er bestemt til 25. januar 2003.

 (9/10-02)
Ballett på Vestlandskappleiken
Bergenspuls skriv om Vestlandskappleiken at det også blir ballett. Les her.

 (5/10-02)
Telemark Fylkesmusikklag fyller 50 år med storstilt konsert i Seljord
I dag er det 17 lag og rundt 500 medlemer tilslutta laget, fortel leiaren Hans Frømyr til Varden. Fredag kveld er det jubileumskonsert mad ei rad av dei fremste folkemusikarane i Telemark. I helga er det også Fylkeskappleik på Granvin i Seljord. Meir her.

 (3/10-02)
Lars Underdal solist på hardigfele i internasjonalt verk
Lars Underdal er ein av solistane i det nye verket "Violintripelkonzert" av den tyske komponisten Karsten Gundermann.  Urframføringa av verket vil finne stad 6. oktober i Dreikönigskirche, som ein del av samtidsmusikkfestivalen Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik. Les meir her.
 
(3/10-02)
To nye CD'ar frå plateselskapet Ta:lik i Valdres
Dei to CD'ane inneheld arkiv-opptak: TA3: er opptak med Harald Fylken (1910-1963) frå Vestre Slidre, og opptaka er frå 1950-talet. Han var ein drivande god dansespelemann. TA4: er opptak med Sigurd Eldegard (1893-1962)  frå Årdal. Bestefar hans var den kjende spelemannen Sjur Eldegard som har vore ei viktig kjelde for spelemenn som Håkon Høgemo og Svein Skjerdal. Meir info om dei to CD'ane her.
 (1/10-02)
Ingunn Linge Valldal vart fylkesmeister i Møre og Romsdal
På Fylkeskappleiken i Valldal i helga vart ho meister i spel for 4. gong på rad, og fekk høgste poengsum totalt på kappleiken. Nærpå 150 deltakarar i spel og dans var med på kappleiken. Anne Britt Hjortdal og Svein A. Vatnehol frå Ålesund spelemannslag vart meister i dans. Meir her.
 
(1/10-02)
Folkekulturfestivalen (NU-stemnet) på Beitostølen også i 2003
I 2003 vert festivalen 8-10.august for å unngå kollisjon med Førde-festivalen og Quart.  Festivalnemnda er Oddrun Sandal (leiar), Eli M. Ulvestad, Gro Vetås og Sølvi Kaupang Paulsen. To nemndplassar står framleis opne. 
 (1/10-02)
Kjersti Prestkvern fekk Vardenprisen 2002 for bunadarbeid
Kjersti Prestkvern frå Hamar fekk tidlegare i år tildelt prisen for sitt mangeårige arbeid for draktradisjonar. Ho var mellom anna med og rekonstruerte Hedemarksdrakta som var ferdig i 1994. Kjersti dansar i Folkedanslaget Sølja og Moulineten stildansgruppe på Hamar.
 (1/10-02)
Gunnar Rødal slutta i NU i oktober 2001
Vi har ikkje fått det med oss før, men tar det med no. Reisande danseinstruktør i NU frå midt på 60-talet Gunnar Rødal har slutta i NU. Han hadde då halde kurs for 212 834 elevar i folkedans. Det er langt fleire enn det Klara Semb i si tid rakk over. Biletet viser Gunnar då han vart utnemd til æresmedlem i NU i 2001. Som ein av dei få gjennom tidene.
 (30/9-02)
"Havleikur" på Færøyane i juli eit vellukka stemne
I alt deltok det 300 utsendingar frå dei nordiske landa og shetland. Av dei var 42 frå Noreg. På avslutningsfesten var det heile 480 deltakarar. I eit kort referat i Ungdom (2/2002) fortel Morgan Olsen at Færøydansen i 1998 vart eit obligatorisk emne på alle klassesteg i grunnskulen på Færøyane.
 (30/9-02)
Utskiftingar på NU-kontoret
Kulturkonsulent Audun Moen har slutta og flytta til Hallingdal. Kulturkonsulent Ida Marie Holmin har permisjon i eit år. Frå 1. oktober er Tina Vilencia tilsett som ny Informasjonskonsulent. Dessutan har Vidar Skrede byrja som sivilarbeidar.  Han er dessutan felespelar.
 (30/9-02)
NU-leiar Bjerkem er stolt over mykje, men også sint for ein del
I siste nr av Ungdom (2/2002) er han mellom anna stolt over at NU-stemnet har blitt til Folkekulturfestival, at NU sentralt no går i balanse, at NU har fleire aktive ungdomslag enn det er kommunar i landet. Sint er han mellom anna for at NU har 27 fylke medan resten av landet synest 19 er nok, og særleg for at NU får langt mindre i offentleg stønad enn det han synest NU bør få.
 (30/9-02)
Usikker framtid for "Rättvikdansen"?
Det skal vere usikkert korleis festivalen vil sjå ut i framtida og om det i det heile blir festival. Les her kva avgåande leiar skriv.
 (30/9-02)
Folkemusikkseminaret i Valle 18-20 oktober har tema vokal
Programmet for seminaret ligg no føre. Det vert mellom anna "masterclass" med kjende kvedarar som Kirsten Bråten Berg, Agnes Buen Garnås og Hallvor Håkanes. Les meir her.
 830/9-02)
"Hemsing-systadn" i Valdres har stadig nye spennande oppdrag
Dei to systrene Ragnhild (14) og Eldbjørg (12) frå Aurdal, som både spelar hardingfele og fiolin, har mange planar. Dei skal mellom anna delta på Osa-festivalen, og spele rundt om i mange land. Les kva avisa Valdres skriv.
 (30/9-02)
Landstad-CD'en til Agnes Buen Garnås svært godt motteken
CD'en som kjen ut i samband med at det er 200 år sidan Landstad vart fødd, har blitt positivt omtalt i mange av dei største avisene. "...selv om samarbeidet med Garbarek på "Rosensfole" var spennende nok, har Agnes' stemme sjeldent kommet så godt til sin rett som her." skriv Carl Petter Opsahl i VG. I Aftenposten har dei også eit intervju med Agnes (30/9).
 (30/9-02)
Folkedansen i krise?
Dette er spørsmålet for seminaret på Voss i samband med 10-års jubileet for Osa-festivalen. Egil Bakka, Martin Myhr, Leif Sinnerbom og Ellen Persvoll er mellom innleiarane på seminaret.
 (25/9-02)
Mange gode kvedarar og musnnharpespelarar på Setesdalskappleiken 2002
I munnharpe senior vart Sigurd Brokke best føre Svein Westad. I kveding klasse B vart Liv Helga Brokke best. Hardigfele klasse A vann Torgeir Straand.
 (25/9-02)
Folkemusikkdagane i Porsgrunn: Knut Buen fekk Fykerud-medaljen
Folkemusikkdagane i Porsgrunn markerte 100år etter Lars Fykerud sin død. I A-klasen i hardingfele vart Torgeir Straand (pokal til beste spelemann)best med Per Anders Buen på andreplass (pokal for beste slått). Hæge Manheim vart best i dans klasse A jenter og Arvid Sperrud i dans klasse A gutar.
 (25/9-02)
Torill G. Faleide ny ved Førdefestivalen.
Ho er tilsett som informasjons- og marknadsmedarbeidar ved Festivalen. Ho overtek etter Laila Hjellvoll, og kjem frå Avisa Firda.

 (25/9-02)
Framifrå musikarar frå Kviterussland og Krigistan gjester Noreg
Dei skal mellom anna til Kongsberg, der dei også skal på folkemusikkpøbb. Meir her.

 (25/9-02)
Fjøgl sin nye folkemusikk-kabaret får premiere 3. november
Det skjer i Logen i Bergen. Fjøgl, og etterpå blir det turne. Den førre kabareen deira vart svært godt motteken med ein kombinasjon av framifrå slåttespel og stev med laussluppen humor og sjølvironi. Med i Fjøgl er som kjent tre jenter frå Nordfjord: Liv Merete Kroken, Unni Løvlid og Sigrid Moldestad. alle tre er i A-klassen.

 (22/9-02)
Sven Nyhus fekk Sankt Olavs Orden på Røros  i Falkbergesalen
I helga midt i september fekk Nyhus overrekt Sangt  Olav Orden på eit tilstemming i samband med 100-årsmarkeringa for Johan Falkberget sitt forfatterskap. Les meir i Fjell-ljom.

 (20/9-02)
Korleis kan folkemusikken fornye seg?
Slik spør felespelaren Olav Sæta i siste nr av Spelemannsbladet (6/2002) i ein lang artikkel. Han slår fast at folkemusikken må fornye seg, men etterlyser ein debatt om korleis det skal foregå. Han drøfter også ulike sider ved kappleiksystemet, og korleis det påverkar utviklinga. Han hevdar at nytenking også kan skje ved at ein går attende til kjeldene, granskar dei og utforskar dei.

 (20/9-02)
Rff: Støndsmidlar for 2. halvår 2002
Rådet for Folkemusikk og folkedans har fordelt tiltaksmidlane (kr 276 000) og formidlingsstønaden (kr 26000) for 2. halvår 2002. Mykje av stønaden går til CD-produksjon og turnear, men også ein del andre ting. Søknadssummane var over 3 gonger utdelte midlar. I alt var det 47 ulike tiltak som fekk støtte. Sjå heile lista over stønader her.

 (20/9-02)
Synnøve S. Bjørset norsk "utsending" i England
I alutten av august var folkemusikarar frå Nordsjølanda samla til øving og konsert i Oxfordshire i England. Bjørset var der frå Noreg. Les meir i Ballade.

 (20/9-02)
Anette Skullestad spela på Madsebakken skole
Anette Skullestad vart best på torader senior på Titanofestivalen i år, og spela på skolen i staden for i Trondheim der Ungdommens kulturmønstring skulle vore, men den  vart avlyst. Les meir her.
 
(19/9-02) 
Felespelaren Nils Økland lagar ny slått til 10-års jubileet til Ole Bull Festivalen
Økland er intervjua av Haugesunds avis, og fortel mellom anna at han skal lage slått til jubileet. Les intervjuet her.

 (19/9-02)
Den nye CD'en til Gåte blir stort sett  svært godt motteken
For nokre dagar sidan kom gruppa "Gåte" frå Trondheim med CD'en "Jygri". Her får vi folkemusikkstoff i rock-form. CD'en har blitt omtala i mange aviser og radio, og over alt der det gode omtalar. Tirsdag 17. august gjev til dømes Dagsavisen CD'en 5 poeng. Det er særleg den unge vokalisten Gunnhild Sundli som blir framheva. Plata inneheld mellom anna middelalderballader som "Bendik og Årolilja".  Men Bergens Tidende gjev berre terningkast 2. Les her kva NRK skriv.  Les BT-intervju med Gåte her.

   (19/9-02)
Embrikt Bergaplass spelar inn ny torader-CD
Den kjende spelemannen har vore i studio og gjort opptak til ein ny CD. Det er 22 år sidan Embrik Bergaplass gav ut lp'en «Ha du kji hoppa...», ei plate med blanding av runddansmusikk, springar og laus. Den nye plate kjem til jul eller til Folkemusikkdagane i Ål 2003. CD'en vil innehalde både gamaldans, springar og laus. Meir her.

  (19/9-02)
Distriktskappleiken i Tretten: Mange frå Lom som vann
Det var kring 1000 tilreisande på kappleiken midt i september. Knut Kjøk og Astrid Sulheim frå Lom spel og dansarlag tok første og andreprisen i seniorklassen. Lom vann også lagspel senior. Les meir herOg her er komplett resultatliste.

 (17/9-02)
Sinnika Langeland med ny CD med runesongar
Det er "runesongar" som skogfinnane tok med seg til Hedemark på 1600-talet Langeland har teke for seg. CD'en heiter "Runoja". Songen er sterkt prega av improvisasjon. På plata har ho med seg kjente musikarar: Arve Henriksen (trompet), Bjørn Kjellemyr (bass) og Pål Thowsen (trommer).

  (15/9-02)
Gruppa "Gåte" skal på turne i oktober
Den populære folk-rock gruppa skal på turne med Riksonsertane. sogndal, Ørsta, Ås, Bø, Kongsberg, Trondheim får besøk. Med i gruppa er Magnus Børmark – gitarer, Gjermund Landrø – bass, saksofon, synth, Gunnhild Eide Sundli – vokal, Sveinung Eide Sundli – groovebox, synth, fele, Martin Viktor Langlie - slagverk. Sjå meir her.  Og her hos NRK.

 (13/9-02)
Draumkvedet-plata til Aslak Høgetveit på CD
LP-plata som kom i 60-åra, etter innspeling i NRK i 1966, er no å få på CD. Aslak Høgetveit fyller 90 år i år, så det høver godt å få denne fine plata ut på nytt. LP'en har vore utselt lenge.

 (12/9-02)
Etnisk Musikkklubb med ny katalog og heimeside
"Månadens album2 i Nordisk profil er ein ny CD med opptak av Torleiv H. Bjørgum og CD'en Nivelkinn med Øyonn Groven Myhren og Odd Nordstoga. Etter mykje om og men har klubben også fått seg heimeside der ein kan bestille plater. det er www.etniskmusikklubb.no.  Av nye CD'ar under Nordisk Profil ser vi elles plata til Knut Kjøk og Dag Gården, plata til Vågå Spelemannslag, nyutgjeving av Draumkvedet med Aslak Høgetveit og den nye til Karl Seglem og "Sommarkveld i Jølster" med Anders Viken.

 (12/9-02)
Osa-festivalen feirer i år 10 år med bestillingsverk av Nils Økland
Festivalen er helga 11 - 13 oktober og ei rekkje framifrå utøvarar vil delta, mellom dei Kirsten Bråten Berg, Knut Hamre, Gunnlaug Lien Myhr, Martin Myhr, Geir Egil Larsen, Susanne Lundeng og mange andre. Les meir i Bergens Tidende.

 (10/9-02)
Oppland Fylkeskommune gjev 700000 til fem musikarar i fylket
Dei fem er Pianoduoen Kristin Fyrand Mikkelsen og Gunnar Flagstad frå Gjøvik, duoen Knut Kjøk og Dag Gården, alias gruppa «frå folk te' folk», og "nykommaren" felespelaren Vegar Vårdal som no bur i Vågå. Frå før  har fylkeskommunen e samarbeid med Lillehammer blåsekvintett og Valdres folkemusikkgruppe, og dett vil halde fram. Les meir her.

 (10/11-02)
Elevar er med og registrerer musikk på Østre Toten
Kjell Stokke og Stein Villa fra Tradisjonsmusikkarkivet i Vestoppland har hovudansvaret for undersøkelsen der dei registrerer gamle og nyare instrument og musikk som har vore i bruk i distriktet. Meir her.

 (10/9-01)
Internasjonal Munnharpefestival på Rauland 11 -14 september
Det er den fjerde festivalen i rekkja, og opnar med ikkje noko mindre enn eit bestillingsverk for 4 munnharper av Arne Nordheim. Dei tidlegare festivalane, som vert haldne kvart 3. år, var i USA, Yakutia (Sibir) og i Austerike. Det kjem grupper av sspelemenn, songarar og dansarar frå mange stader i verda, mellom anna sibir og Japan. Les meir her.  Det blir 120 deltakarar frå 25 land fortel avisa Varden

 (9/9-02) (11/9-02)
Spennande CD med opptak av Sigurd Eldegard (1893-1962) frå Årdal
Det er Plateselskapet Ta:lik i Valdres med Synnøve S. Bjørset frå Jølster som prosjektleiar. Opptaka er frå NRK og er 40 år gamle. Plata er den fjerde som Ta:lik gjev ut. Ho skal sleppast på Vestlandskappleiken i Bergen 4 - 6 oktober. Mellom aktørane på sleppet finn vi
Håkon Høgemo, Synnøve S. Bjørset, Sogn Spel og Dansarlag, og Svein Nesje. Les meir her.
  (9/9-02)
Forestillinga ”Skal – skal ikkje” ut på turne i september
Forestillinga er dramatisk folkedans/musikk-teater og vart uroppført på Førde-festivalen. Det er gruppa "Kvarts" som har laga  musikken. Mellom dei som er med er  Berit Opheim og Øyonn Groven Myhren, Solveig Hårdnes og Martin Myhr. Les meir i pressemeldinga her.
 (7/9-02)
Agnes Buen Garnås med ny CD med stoff som M.B. Landstad skreiv opp
Den 7. oktober er det 200 år sidan Landstad vart fødd. CD'en heiter "han rider den mørke natt" og har med seg musikarane Sigbjørn Apeland, Per Anders Buen Garnås, Marilyn Mazur og Ruth Wilhelmine Meyer. Meir her. Les også om plata og jubileet her.

 (7/9-02) (13/9)
Neste år: Telemarkfestivalen kolliderer med Notodden Blues Festival
For å unngå andre kollisjonar, har Blues-festivalen flytta si helg til den første i august, og det kolliderer med Telemarkfestivalen. Til dette seier festivalleiar Kjell Bitustøyl til Telen at det er "ekstremt dårlig og usolidarisk gjort". 

 (7/9-02)
Rikskonsertane: Turne med Hilmar Alexandersens musikk i oktober
I oktober får mange Trøndelagsbygder eit framifrå konserttilbod. Dei som står bak er Geir Egil, Gjermund og Einar Olav Larsen, Petter Andreas Røstad jr. og Martin Myhr. Les meir her.

 (7/9-02)
Kulturytringar som gamaldans og danseband må også få støtte
Det hevdar historie-professor Knut Kjeldstadli i si nye bok "Innvandringens historie". Han hevdar at vi støtter folkelege etniske musikkformer til dømes frå Afrika, medan folkelege norske musikkformer blir neglisjert og sett ned på. Meir her.

 (1/9-02)
Annbjørg Lien & Co  bergtok publikum ved opninga på Nordsjøfestivalen
Farsunds avis gjev rosande omtale av opningskonserten på festivalen. Les meir her.

 (31/8-02)
FolkemusikkPøbben Columbi Egg i Bergen har programmet klart for hausten
Dette skal vere landets mest aktive folkemusikk-klubb, og held til i Cafe Colomba i Øvregaten 17. Musikalsk vert er Gabriel Fliflet, og han garanterer "
knivskarp ubalanse mellom det sømmelige og det usømmelige, det lyriske og det himmelstormende, det vakre og det råe". Sjå elles "Alt som skjer" og heimesida til Columbi egg. Konsertane er måndagar, og konsertstart er 20.30 eller 21.

 (29/8-02)
Første Folkemusikkpøbb i Oslo 2. september på Cordial Scene
Det er FolkemusikkSCENA Oslo som samarbeider  med Cordial Scene og Laget for Folkemusikk om FolkemusikkPØBB på Cordial scene (Storgata 45). Denne første kvelden er det Majorstua Spelemannslag som opnar sesongen. Dei har vunne fleire kappleikar, mellom anna klassen for spelemannslag på Landskappleiken i Rauland i 2001 og Åpen klasse på Landskappleiken i Vågå no i år. Med i spelemannslaget er Andreas Skeie Ljones, Jorunn Marie Rypdal Kvernberg, Tove Hagen, Ragnhild Furebotten, Synnøve S. Bjørset og Gjermund Larsen. Les om dei på heimesida http://www.spelemannslag.no.

 (27/8-02)
Vellukka Gammeldansfestival i Sørfjorden i Rana
Trekkspel, dans, campingliv og kaffekarsk. Dette er noko av det sentrale for Sørfjorden Nye Gammeldansfestival. Les meir i Rana Blad.

 
(27/8-02)
Gunnar Stubseid ny leiar ved Ole Bull Akademiet
Stubseid  (54 år) er tilsett som ny rektor etter Jostein Mæland, som har vore rektor heilt frå starten. Stubseid har dei 4 siste åra vore undervisningsleiar ved Akademiet. Stubseid er frå Bygland i Setesdal, er ein av våre beste spelemenn på hardingfele, vore med på mange plater og vore redaktør i Spelemannsbladet i mange år, og skreve mange artiklar om folkemusikk. Ny kunstnarleg og pedagogisk leiar for Spelemannsskulen og Kvedarskulen er også tilsett. Det vart Håkon Asheim (40 år) frå Oslo, men med slektsrøter i Valdres. Han er cand. philol. med hovudfag i musikk frå Universitetet i Oslo. Les meir i Ballade.

 (26/8-02)
Klart for Nordsjøfestivalen i Farsund
Siste helga i august går Nordsjøfestivalen av stabelen. Mellom aktørane er Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch og gruppa "Blåmann, blåmann". Meir her.

 (26/8-02)
Framifrå kurs i folkemusikk i Suldal i september
Ruth Anne Moen ved Folkemusikkarkivet for Rogaland på Sand. står bak spel- og dansehelga i Suldal, saman med Ryfylkemuseet og Vibå spelemannslag. Det er svært mang dugande lærarar, mellom dei Unni Løvlid, Anders Røine og Øyvind Vabø. I fjor var det 60 deltakar på det 3 dagar lange kurset. Meir her.

 (26/8-02)
Haustprogrammet til Columbi Egg i Bergen er no klart
Det er Gabriel Fliflet som minner oss om dette i ein e-post. Dei held framleis til på Cafe Colomba i Øvregaten 17. På heimesida si fortel dei at dette er landets mest aktive folkemusikk-klubb. Konsertane er måndagar og startar normal kl 20.30, med billettsal frå kl 19.45. Første tilskipinga i haust er måndag 2. september med Catriona Macdonald, Berit Opheim, Gabriel Fliflet, Olav Tveitane. Programmet ser elles svært spennande ut. Programmet står i "Alt som skjer" og på heimesida deira.

 (25/8-02)
Naustdal Musikkproduksjon på Internett
Det er Einar Eimhjellen som står bak tiltaket og presenterer tre bøker og plater med musikk frå Naustedalen i Sunnfjord og frå Flora. Her kan du sjå detaljane.

 (25/8-02)
Verdsmusikk-legende Hariprasad Chaurasia til Noreg
Han er rekna som ein av verdas aller freste innan verdsmusikk. Han er frå India og spelar på den indiske fløyta bansuri. "Samspill" arrangerer workshop og det blir to konsertar med Karvan og Mari Boine 22. og 24. august i Drammen Teater og på Musikkhøgskolen. Meir her.

 (17/8-02)
Tradisjonstreff på Heddal Bygdetun laurdag 17. august
Det er eit samarbeid mellom Fjellrosa Spel- og danslag, Vidar Ungdomslag og Heddal og Notodden Museumslag, og som i fjor blir det forteljarkunst, felespel, dans og anna. Meir her.

 (16/8-02)
Kolden & Co frå Skjåk beste gruppe på Landsfestivalen i gamaldansmusikk i Førde
Dei første dagane i august vart Landsfestivalen avvikla i Førde på ein fin måte. Totalt var det om lag 10 000 personar innom på dans, spel og konsertar. Av desse var 725 gjennomgangs- billettar til heile festivalen og 600 var deltakarar. Festivalsjef Sigmund Eikås fortel til Firda at festivalen truleg får eit lite overskot. Best i lagspel vart Sør-Fron Spelemannslag som i fjor.  Alle resultata frå festivalen her.

 (16/8-02)
Olav Sem til Telen: Godt nøgd med innsatsen på Landskappleiken
Han fortel at han er godt nøgd med det han presterte både i dans og kveding. Men har synest rekrutteringa til dans er dårleg i Telemark. Les meir her.

 (12/8-02)
Pål Kluften avduka på nytt etter 59 år!
Musikaren, diktaren og felespelaren Pål Kluften, Nord-Sel, fekk avduka statue av seg for 59 år sidan, eitt år etter han døydde. No er statua avduka på nytt, fortel
Gudbrandsdølen/Dagningen.
 (11/8-02)
Publikumsrekord på Telemarksfestivalen 2002
Med til saman 5500 besøkande vart det ny rekord i år - det er litt meir enn på Jørn Hilme stemnet. I alt var det 3200 selde billettar, 8 av 24 tilskipingar var heilt fullsette. Det var 160 artistar som deltok og 160 deltakarar på dei 14 ulike kursa. Det var fleir nyskrevne verk og urframføringar. Seglem sitt FolkJazzEnsemble urframførte "Blå Morene" og Carlos Jeldes' "La historia de Carlos", "Flomål" med Ola Bremnes sitt band og "Gåtesong" med Ingvill Marit Garnås og Jon Anders Halvorsen. Alle vart vel mottekne av publikum. Meir her.

 
(11/8-02)
Kristin Gravaune (15 år) frå Oppdal fekk Eckbo sin folkemusikkpris  2002
Prisen vart utdlet på Telemarkfestivalen og er på kr 15 000 med diplom. Han går til unge formidlarar av norsk folkemusikk. Ho har vunne Titanofestivalen på durspel/torader 3 gonger og fått fine plasseringar på Landsfestivalen i gamaldansmusikk. I 2001 gav ho ut eigen CD - "Det blå rommet" med mange eigenkomponerte melodiar. Ho har komponert i alt 70 melodiar. Ho har også tidlegare motteke fleire heidersprisar. Meir her.
 
(11/8-02)
Tidlegare NU-leiar Arne Kløvjan er død
Arne Kløvjan vert gravlagd fredag 2. august. På slutten av 60-talet og på byrjinga av 70-talet var han formann i Noregs Ungdomslag i 4 år. Dette var ei tid med høg aktivitet og omstilling i ungdomslagsrørsla. Kløvjan var frå Trøndelag og budde i Romsdal.

 
(1/8-02)
Prinsesse Märtha opna Telemarksfestivalen i Bø i strålande ver
Torsdag 1. august såg vi på dagsrevyen at prinsessa opna festivalen i fint ver, med mykje folk til stades, og fekk høyre eventyr fortalt av ein habil konkurrent - Olav Sem.

  (1/8-02)
Statsministeren skal lære folkedans på NU-kurset
Fredag 2. august frå 13.00 til 15.000 får sommarkurset i Noregs Ungdomslag besøk av Statsminister Kjell Magne Bondevik.
Her vil han møte over 60 ungdommar som arbeider i 9 dagar med folkedans, folkemusikk, bunadsarbeid, teater og organisjonsarbeid.  Bondevik har bede om å få eit dansekurs og han kjem i høve at songdansen, og dermed den organiserte folkedansrørsla i år er 100 år. I og med at det eine kurset er eit kurs for danseinstruktørar, skulle det ikkje mangle på kompetente lærarar for statsministeren. 
 (1/8-02)
Heilsider med folkemusikk i Aftenposten 30. juli (kveldsutgåva)
Begge midtsidene og mykje av framsida er via norsk folkemusikk - og det skjer ikkje kvar dag (!). Hovudoppslaget er at Øyonn Groven Myhren og Odd Nordstoga dagen etter lanserer den nye CD'en "Nivelkinn", og at også prinsesse Märtha skal vere til stades. Dei to blir intervjua om CD'en og om norsk folkemusikk meir allment. Vi får også eit noko kortare intervju med Annbjørg Lien, som spår aukande interesse for folkemusikken vår. Flott av Aftenposten!

 (30/7-02)
NU-veteranen Knut Lauvrud er død 81 år gamal 15. juli 2002
Knut Lauvrud døydde brått og uventa: Berre ei veke før han døydde heldt han stemnetalen på NU-stemnet på Beitostølen. Nærpå heile livet arbeidde han innanfor den frilynde ungdomsrørsla. Frå 1946 til frampå 80-talet var han tilsett i ulike stillingar innan ungdomslagsrørsla, det meste av tida som reiseskrivar i NU og som kontormedarbeidar. Dei siste åra fram til han vart pensjonist i 1988, var han kultursekretær og kultursjef i heimekommunen Øystre Slidre. Han var redaktør av "Jul i Valdres" heilt frå 1978.

 (30/7-02)
Hallgrim Berg med kronikk i Aftenposten: "Norsk folkemusikk - med lua i handa?"
Berg (29/7) argumenterer mot at organisasjonane innan feltet skal slå seg saman. Han krev elles at det offentlege må ta større ansvar for folkemusikken og dansen. Av konkrete tiltak nemner han to: Vi bør få eit eige hus i Oslo for folkemusikk og dans, og vi må få eit fast og frittståande folkemusikkensemble på profesjonelt nivå.

 (29/7-02)
Geir-Helge Espeseth/Gunnlaug Lien  Myhr beste dansarar på Jørn Hilme stemnet
Dei vann i hardingfele klasse A med 100 poeng føre Vidar Underseth/Leikny Aasen (95 p) og Erik Onstad/Ellen Persvold (94). I B-klassen dans hardingfele vart Erik Onstad/Ellen Persvold/Tone Vvoldhaug  best (98 p) føre årets norgesmeistrar på landskappleiken Ami Pettersson/Håkon Dregeli som kom både på 2. plass (rudl 96 p) og 3. plass (springar 93 p). I  C-klassen vart Torkjell Lunde Børsheim/Eli Børsheim best (springar 86 p) og nestbest (rudl 81p) langt føre dei neste. I dans B-klassen fele vann Anne Eidsand m/fylgje (80 p). I lausdans klasse A vart Martin Myhr best (99 p) føre Rolf Bjørgan (92 p). I lausdans imponerte likevel Torkjell Lunde Børsheim mest -  som C-klassing fekk han heile 92 poeng! Alle resultata her.

 (11/8-02)
Per Anders Buen Garnås beste spelemann under Jørn Hilme stemnet
Han vann hardingfele klasse A med 137 poeng føre Jan Beitohaugen Granli (134), Gro Marie Svidal (133) og Erland Joplassen (131). I spel fele klasse A vann Torill Aasegg (131 p), føre Andreas Ljones (129) og Tore Rødølen (126). Spel hardingfele klasse B vann Britt Pernille Frøholm (121 p) føre Johanna Lone Rognved (117)  og Ingvild Kleiveland Vevle (111), og spel fele klasse B vann Kari Grøsland (116 p) føre Mari Skeie Ljones (110) og Anne Eidsann (93). I spel langeleik solo senior vann Ole Aastad Bråten med heile 138 poeng føre Ingvild Lie. Beste kvedar i A-klassen vart Camilla Granlien (125 p) med Olav Semb på neste plass (123 p). Heile resultatlista her.

 (11/8-02)
Bestillingsverk til Jørn Hilmestemnet gjorde stor lukke
Avisa Valdres fortel at det vart ei stor oppleving å høyre bestillingsverket "Mellom himmel og hav"  som vart framført under stemnet. Dei somlaga verket, og også framførte det, er Vegar Vårdal (Bærum), Kjersti Vindal (Trondheim) og Henning Andersen (Valdres). Vårdal og Andersen spela fele medan Vindal, som er klassisk skolert og spelar i symfoniorkester i Trondheim og Helsinki, spela harpe.
  (11/8-02)
Jørn Hilme stemnet avvikla på ein finfin måte også i år
Hilmestemnet i slutten av juli har gjennom dei siste åra funne si form, som ein av våre mest spennande festivalar. Det vakre området på Valdres Folkemuseum er ei fin råme for intimkonsertar og kveldsdans på mange golv, og Kulturhuset høver godt til tevlingane og dei større konsertane. Til saman var det om lag 5000 besøkande, det same som rekordåret 2001. Biletet viser litt av lagdansen på utescena på Museet.  Meir info frå festivalen her. Heile resultatlista her.
  (29/7-02)
Ingar Ranheim fekk Haldor Røynes ærespris under Jørn Hilme stemnet 2002
Under Jørn Hilme stemnet på Fagernes siste helga i juli, fekk Ingar Ranheim tildelt Røines ærespris for sitt omfattande arbeid for folkemusikk og dans. Han er no styrar på Valdres Folkemuseum og kjent som ein av våre beste dansarar og langeleikspelarar.

 (29/7-02)
Gruppa "Krøklun" frå Sør-Fron på konsertferd heilt til India
I oktober skal gruppa i regi av Rikskonsertane heilt til Østen. Dei tre jentene i "Krøklun" er Jorunn Alme, Ragnhild Stensrud og Ingunn Bø, som alle er 21 år. Meir her.

 (26/7-02)
Folkemusikkens dag på Hadeland Folkemuseum søndag 28. juli
Det blir spel og dans, og mellom artistane finn vi Hadeland Spelemannslag, Furuleiken Spel- og danselag, Rasardor’n og Toves. Publikum kan også vere med på dansen. Meir her.

 (24/7-02)
Spennande "Gå gardimellom" på Rudi Gard
I denne veka, 19 - 28 juli, er det mykje som skjer på Rudi Gard i Gudbrandsdalen. Måndag var det fullt hus - 350 personar, i "Fjostrevet". Onsdag er det Ingunn Linge Valldal og Knut Ivar Bøe, torsdag mellom andre Reidar Svare, Amund Bjørgen og Bjørn Odde og fredag P.A. Røstad’s jr. orkester med Einar Olav og Gjermund Larsen og Sør-Fron spelemannslag. På dagtid er det kurstilbod med artistane. Meir her.  Sjå også her.

 (24/7-02)
Førdefestivalen tilset ny informasjonsmedarbeider i full stilling
Stillinga er nyoppretta og utlyst i siste nummeret av Spelemannsbladet (5/2002) og frist for å søkje er 10. august. Sjå her

 (23/7-02)
Distriktskappleiken på Tretten 13 - 15 september
Laget som skipar til kappleiken er Vardkampen spell og danselag, som vart starta så seint som i 1986. Tevlingane blir mest i Trettenhallen. Fredag blir det lagspel og lagdans, laurdag dei andre klassane, og søndag er det Meisterkonsert.

 (23/7-02) 
Randi Torgersen sluttar i Den norske Folkemusikkscena
Randi Torgersen sluttar og byrjar i ny jobb på Rikshospitalet 1. oktober, 3 månader før 3-årsprosjektet er slutt. Den norske Folkemusikkscena har elles mange tiltak for året som kjem.

 (22/7-02)
Polsen får sin eigen festival: I Melhus 20-21 september
Fjordårets arrangør av Landsfestivalen , Søndre Trondhjem spellmannslag, skipar til nordisk polsfestival med mottoet "pols uten ende", fortel Arild Hoksnes til Spelemannsbladet. Tre sterke namn frå Røros er alt klart: "Småviltlaget", "Dalakopa" og Sven Nyhus. Det skal også kårast "Drømmespellemann", den beste dansespelemannen. Meir på Internett.

 (22/7-02)
Tida for gammaldans i Førde nærmar seg
I tida 1 - 4 august skipar Indre sunnfjord Spelemannslag til Landsfestivalen i gamaldansmusikk. Dei ventar 5000 besøkande til festivalen, og dei aller fleste kjende orkester og grupper er å finne mellom deltakarane. Til saman blir det ca 1000 deltakarar innan gruppene solo, gruppe og lagspel.Stemneleiar Sigmund Eikås fortel til BT at han er mest ottesam for økonomien. Meir her.

 (22/7-02)
Leikarringen Symra i Oslo har vore på vellukka sumartur til Irland
Mange lag og ringar reiser utanlands i ferien. I år vart sumarturen i Symra lagt til Irland - eit land der interessa for folkedans og folkemusikk har auka kraftig i seinare år. Til saman 30 deltakarar lærde seg irsk setdans  og stepdans, og fekk også synt norsk folkedans både på vestkysten og i Dublin. Meir her.

 (22/7-02)
Noregs Ungdomslag: To stillingar er ledige
NU lyser ut to stillingar, som Informasjonsmedarbeiar og som Sekretær. Meir info her.

 (21/7-02)
"Nivelkinn" kjem på CD 1. august 2002
Der er Øyonn Groven Myhren og Odd Nordstoga som har gitt Aslaug Vaa sin diktsyklus ei musikalsk drakt. Produksjonen vart framført på Telemarkfestivalen for eit år sidan i 2001, og kjem no som CD på Heilo/Grappa. Dei to har seinare framført stykket på mange ulike plassar rundt om i landet. Meir her.

 (21/7-02)
Middelaldermusikkfestival i Oslo i Olsokhelga 26-29 juli
I Oslo er det fleire arrangement med musikk frå middelalderen, gjestespel og dans. Meir her.

 (20/7-02)
Rekorddeltaking på Strunkeveko i Valdres
Over 100 er påmeldt til Strunkeveko som startar søndag 21. juli. Det er ny rekord. Mange har delteke på alle dei 5 "vekene", og stadig nye kjem til. Viktigaste grunnen til den store interessa ligg i dei mange dugande instruktørane: Til dømes Gjermund Larsen , Knut og Ole Aastad Bråten, Martin Myhr,  Ami Petersson, Leif Inge Schjølberg og Håkon Høgemo.  Meir her.

 (20/7-02)
Helga 19-21 juli 2002: Dansefestivalen i Nord-Sel
Det er mange gode orkester samla på festivalen. Uhlens kvintett kjem med samle-CD "Gjensynsgldede". Ny CD kjem også Jan Borset med. Tylden & Co kjem også og andre gode orkester. Meir her.

 (20/7-02)
Leikarringen i BUL Kongsberg dansar for turistane kvar onsdag
Kvar onsdag i ferietida dansar dei på Lågdalsmuseet på danserampa utafor Glitre kafé ved Lågdalsmuseet. Lyngdalsguten Bård Vegard Bjørhusdal spelar. Meir her.

 (20/7-02)
Geir Egil Larsen foreslår Storebekkens minnepris
I eit brev til ordføraren i Tolga kommune oppfordrar Larsen kommunen å opprette ein minnepris for at vi skal minnast det store arbeidet Storebekken la med for eldre norske folkemusikkinstrument og for folkemusikken i det heile.
Meir her.
 (20/7-02)
Titanofestivalen 2002: Småviltlaget tok kongepokalen
NM i gamldansmusikk var avvikla under Titanofestivalen på  Vinstra. I skarp komkurranse med 36 andre orkester vann Småviltlaget frå Røros. Med i Småviltlaget er Magne Eggen Haugom, Tron Steffen Westberg, Jan Frostvold, Rolf J. Feragen, Oddmar Kjerrengvoll, Ola Kjerrengvoll og Helge Mølmann. Småviltlaget vann også Landsfestivalen i 1999 og 2001.  Jutullaget frå Vågå tok sølv og Fiin Gammel Årgang fraå Lom tok bronse i orkesterklassen. "3 små vestlendinger" kom  på fjerdeplass og «Øyvinds» frå Oppland kom på femte. Hovuddomar i juryen var Jon Faukstad.
Øivind Sandum frå Lalm vann solistklassen i durspel senior. Best i juniorklassen vart 16 år gamle Trude Lien Saatvedt frå Efteløt.
Meir om Titanofestivalen her: Arbeidets Rett,  Gudbrandsdølen/Dagningen, Laagendalposten.

 
(18/7-02)
Svært mange festivalar - Norsk Kulturråd vil granske det
Talet på festivalar har auka kraftig dei siste åra, og det fører til ei desentralisering av kulturlivet i landet. Det er forskingsleiar Svein Bjørkås som seier dette til Nationen. Meir her. 

 (18/7-02)
Johan Einar Bjerkem attvald som leiar i NU
Noregs Ungdomslag har hatt årsmøte og landsstemne på Beitostølen. Som kjent har stemnet fått ei anna form enn før, og også eit anna namn - Folkekulturfestivalen. Johan Einar
(biletet) er stort sett nøgd med festivalen, fortel han til Nationen. Det var 130-140 utsendingar som deltok på årsmøtet og så var det ca 70 ungdomar som var med i "Noregs Ungdomsring". Her er glimt frå festivalen i avisa Valdres. Yttriprisen for 2002 gjekk til avisa "Dag og Tid".
På framsyningskappleiken deltok Bul Bergen og BUL Ervingen, Haugtussa Leikarring og BUL Nidaros. BUL Nidaros vann og Haugtussa Leikarring fekk publikumsprisen

 (18/7-02)
Detakarlistene til Landsfestivalen i Førde er klare
Deltakarlistene til Landsfestivalen 1 - 4- august er no klare. Her kan du finne meir informasjon om festivalen.

 (18/7-02)
Førdefestivalen 2003 blir EBU-festival
Dagleg leiar Bjørkum fortel at neste år har EBU har valgt ut Førde Internasjonale folkemusikkfestival som vert for "Contemporary folk music festival", eller samtids-folkemusikk. Det betyr at alle EBU-landa sender ei gruppe kvar til festivalen. Den europeiske festivalen har vore i Norge berre ein gong før. Meir om det her.

 (18/7-02)
Førdefestivalen 2002 med 31000 besøkande - 2000 fleire enn i fjor
Dagleg leiar Bjørkum fortel at dei har hatt fleire utselde forestillingar enn før 11 konsertar gjekk for fulle hus. Her finn du litt om det som er skreve om festivalen. Ballade,  Avisa Firda, Bergens Tidende, NRK, og
Førdefestivalen sine eigne sider.
 (18/7-02)
Førdefestivalen er i gang med fengande dans og musikk
I år er fokus på musikk og dans frå Spania og Portugal, så det blir mykje fengande rytmer. Kulturministeren Valgerd Svarstad Haugland opna festivalen torsdag 4. juli. Også fylkesordførar Nils R. Sandal, ordførar i Førde, Aud Viken, styreleiar Sigmund Eikås og dagleg leiar Hilde Bjørkum deltok under opninga. Les meir her.

 (5/7-02)
Norild musikk vi distribuere gamaldans og folkemusikk sjølv
Norild musikk  på Sjøholt, som brørne Reidar og Kjell Opsal står bak, har lenge gjeve ut tradisjonsmusikk. No vil dei også få folkemusikken ut i butikkane så folk kan få kjøpe musikken. Dei hadde også stand på Landskappleiken i Vågå. Les meir om dette hjå NRK.

 (5/7-02)
Juli-artisten i Norsk Folkemusikkatalog: Ante Mikkel Gaup
Gaup er også første joikaren som er med i Norsk Folkemusikkatalog. Han gav våren 2002 ut CD'en "Joikar i rimskogen". Gaup er aktiv både som utøvar og som kurslærar på fleire festivalar, mellom andre Fjellfestivalen på Åndalsnes 11-14 juli og Riddu Riddu Festivala i Kåfjord i Troms 17-21 juli. Han fekk også nyleg Kautokeino sin kulturpris.

 
(5/7-02)
Fire norske ungdomar til EUROFOLK i august
Dei fire som er uttekne til å representere Noreg er: Ottar Kåsa (hardingfele), Vigdis Liahagen (kveding), Irene Tillung (accordeon) og Åshild Vetrhus (kveding). I midten av august samlast dei  i Parthenay, Frankrike, med 70 andre ungdomar frå 15 europeiske land. Meir info her.

 (4/7-02)
Familien Larsen frå Verdal mestvinnande på Landskappleiken
Familiefaren Geir Egil Larsen har gjennom åra teke mange 1.-premiar på eldre folkemusikkinstrument. Også i år vart han best, denne gongen på bukkehorn, og nr 2 på fløyte senior. Men no er det sønene Gjermund og Einar Olav som særleg tar for seg av dei beste premiane. Gjermund vart best i kl A fele og dei to brørne vart saman best i gruppespel fele senior. Gjermund vart også nr 4 i spel hardingfele klasse B. Han er også med i Majorstuen spelemannslag som vart best i open klasse og nr 3 i lagspel fele senior. Vi gratulerer!
Biletet viser Einar Olav (til venstre) og Gjermund (høgre) då dei fekk feleknappen i gull under NU-stemnet 2001 (Vegard Vårdal i midten fekk også knappen)
  (4/7-02)
Fine reportajer frå Landskappleiken på NRK sine Internettsider
NRK har i år lagt ut fine reportasjar og mange bilete frå Landskappleiken 2000 i Vågå. Det er Gunn Gausemel som har ansvaret for dette.  Her kjem du til ei "samleside" for stoffet.

 (3/7-02)
Norsk Folkemusikkfond sin pris for 2002 til Tor Stallvik
Under Landskappleiken i Vågå fekk Tor Stallvik prisen for 2002 for sin store innsats of norsk folkedans og folkemusikk. Les meir om det på NRK.

 (3/7-02)
Magne Kvamme fekk Gullmedalje for si hardingfele på Landskappleiken
Det vart i år delt ut ei gullmedalje i feleutstillinga, og det hender ikkje ofte! Det var vår kjente felemakar Magne Kvamme som hadde laga denne hardingfela. I hardingfeleklassen var det tre sølvmedaljer og i vanleg fele var det 2 sølvmedaljer. Les meir her på NRK.

 (2/7-02)
Kulturskribent Ida Lou Larsen i Nationen heidra på Landskappleiken
Som kulturjournalist i Nationen har Ida Lou Larsen i mange år skrive mykje om folkemusikk. Ho har teke folkemusikken på alvor, vart det sagt då ho under Landskappleiken i Vågå vart heidra av LfS for sin innsats med eit dansebilete av Bjørgum. Ho har no slutta i Nationen.

 (1/7-02)
Landsfestivalen i Gamaldansmusikk Otta 2003 igjen i juli
Styret i LfS har nyleg vedteke at frå neste år, 2003, skal Landsfestivalen igjen bli i juli slik som før, 16-20 juli.

 (1/7-02)
Landskappleiken 2002: Open klasse truleg komen for å bli
Det var mykje folk og stor stemning under Open klasse, som vart gjennomført for første gong som vanleg tevling under Landskappleiken. Her er det rom for "uvanlege" instrument, samansetningar og musikkformer. Majorstuen Spelemannslag vann førsteprisen. Meir om open klasse her

 (1/7-02)
Tre nye heiderslagsmedlemer i LfS utnemt under Landskappleiken i Vågå
Randi og Peder Gullikstad vart æresmedlemer for sitt langvarige og gode arbeid med Rørospolsen, og Sigmund Eikås for sitt omfattande arbeid som spelemann, lærar og organisator i norsk folkemusikk. Biletet viser dei tre på scenen under utnemninga.
 
(1/7-02)
Nokre resultat frå Landskappleiken i Vågå 2002
Kongepokalen gjekk til Håkon Dregelid og Ami Petersson frå Voss  (biletet) i dans hardingfele (Vossarull). Dei dansa i B-klassen. Dei to andre finalepara,  begge frå A-klassen, var Hæge Manheim og Øystein Romtveit (Telespringar, 2. plass) og Gunnlaug Lien Myhr og Geir-Helge Espeset (hallingspringar, 3. plass). 
Best i spel klasse A vanleg fele var Gjermund Larsen, Verdal. På neste plass kom Erik Bjørke, Sør-Fron, og på 3. plass Tron Westberg, Brekken. I hardingfele vart Jan Beitohaugen Granli
(biletet), Øystre Slidre best, med Per Anders Buen Garnås, Bø,  nr 2 og Øyvind Brabant, Nesbyen, på 3. plass. Gjermund Larsen, som var ny i A-klassen, fekk også andre gode resultat: Saman med broren Einar vann han gruppespel fele og han var med på vinnarlaget Majorstua spelemannslag i open klasse. Beste kvedar senior vart Jon Anders Halvorsen Oslo/Lunde. Beste hallingdansar var Jon Ellingsen, Kongsberg. Indre Sunnfjord Spelemannslag var best i lagspel hardingfele, og Lom Spelemannslag på fele. Her kan du finne resultata frå kappleiken.  Her skriv GD om kappleiken: Lom best i lagspel og om kappleiken. "Valdres" skriv om Valdres-innsatsen. Her skriv Nationen.
 (1-7-02)
Ein strålande og fint gjennomført Landskappleik i Vågå 2002
Landskappleiken vart gjennomført på ein framifrå måte. Det var 1200 deltakarar på dei mange tevlingane, og publikum møtte trufast fram, og fylte ofte tevlingslokala. Og det var mange fine konsertar, med 50 årsjubileumsfesten for arrangørlaget Vågå Spell og dansarlag. Då var det nærpå 1500 menneske i salen. Fullt var det også på finalespelet laurdagskvelden og på meisterkonserten søndag. Kongepokalen var i år sett opp i dans hardingfele, og det var Håkon Dregelid og Ami Petersson frå Voss (frå B-klassen!) som vann. Og her er ein del bilete frå kappleiken.

 
(1/7-02)
Nye elevar ved Ole Bull Akademiet, Spelemannsskulen og Kvedarskulen hausten 2002
Dei nye som frå hausten byrjar ved Kvedarstudiet er: Linda Røyseth, Meland. Sigrid Randers-Pehrson, Sortland. Tore Jorunn Tveitl, Tokke.
Dei fem nye på spelemannsskulen er: Nina Owren Furuli, Fron. Jan Beitohaugen Granli, Øystre slidre. Helene Høye, Oslo. Gro Marie Svidal, Jølster. Øyvind Sandum, Vågå.

 (1/7-02)
"Norsk kvedarforum" er stifta
På eit seminar i Bø i Telemark i april vart det nedsett eit interimstyre for Norsk Kvedarforum. I dette styret sit Jarnfrid Kjøk (leiar), Margrethe Nordmoen, Ingvill Marit Granås, Borghild Hardang og Agnes Buen Garnås. Det var i alt 34 deltakarar på seminaret som var skipa til av Høgskolen i Telemark, Folkeakademienes Landsforbund, Folkeakademia i Telemark, NFD og LfS. 

 (27/6-02)
LfS må betale kr 40 160 til TONO for spel på kappleikane
Landslaget for spelemenn må betale dette for folkemusikk som blir framført på Landskappleiken, Landsfestivalen og dei andre kappleikane rundt om. LfS er ikkje nøgd med avtalen les vi i Spelemannsbladet (4/02). LfS har difor sendt brev til Kulturdepartementet og ber om "avklaring på kva grunnlag TONO kan krevje inn vederlag for bruk av musikk som ingen har opphavsretten til".

 (27/6-02)
Norsk Folkemusikkfond har delt ut kr 75 000 for 2002
Det er NRK og LfS som står bak fondet. Dei som har fått stønad (mest til CD-utgjevingar) er: Ingvill Marit Granås, Tone Hulbækmo, Tom W. Rustad, Frode Rolandsgard, Gunnlaug Lien Myhr, Anders J. Røine, Tore Bolstad. Dessutan blir ein Folkemusikkpris på kr 15000 delt ut under Landskappleiken. Det var i alt 30 søknader.

 (27/6-02)
Ole Bull Akademiet får ny rektor og ny kunstnarleg/pedagogisk leiar
Frå første januar er det ledig stilling som rektor ved Akademiet på Voss. Jostein Mæland har til no vore rektor. Og no vert stillinga lyst ledig i spelemannsbladet (4/2002). Det blir også lyst ut full stilling som kunstnarleg og pedagogisk leiar for spelemannsskulen og kvedarskulen og det nye folkemusikarstudiet som startar frå hausten 2003.

 (27/6-02)
Ny CD med opptak av Torleiv H. Bjørgum
Sylvartun Folkemusikk gjev ut den første CD'en i ein serie som vert kalla Bjørgumspel. Opptaka er frå 1977 og 1987, og ei ei blanding av stev, hardingfele, fele og munnharpe. Den første CD'en har namnet "Farkadden".

 (27/6-02)
Mykje spennande på Rudi Gard i juli
I juni sytte Annbjørg Lien og Jonas Fjeld for fulle hus og stor stemning på Rudi Gard. Stort dårlegare blir det ikkje i juli. Frå 19. til 28. juli vert det konsertar, kurs og utstilling og folkeliv kvar kveld. Mange av våre fremste folkemusikarar er i sving: Øyonn Groven Myhren og Odd Nordstoga (song), Ingunn Linge Valldal og Knut Ivar Bøe (samspel og artisteri), Reidar Svare (song), Bjørn Odde og Amund Bjørgen (fele), Knut og Bodil Odnes, (springleik og gamaldans) og Einar Olav Larsen (fele), Leif Rygg (hardingfele), Krøklun (fele) og fleire. Meir info her.  

 (27/6-02)
Telemarkfestivalen har gjort klart til kongeleg vitjing
Telen fortel at no er alt klappa og klart for at Prisesse Märta skal kome og opne Festivalen i Bø torsdag 1. august. Her skal mellom andre Olav Sem fortelje eventyr for Prinsessa. Meir her. Om Telemarkfestivalen her.

 (26/6-02)
Sandnes Spelemannslag legg ned aktiviteten
Spelemannslaget har eksistert i 20 år og gjeve ut 2 CD'ar og spela på 600 dansekveldar. Men no er det slutt. Nokre i laget vil slutte, og då synest dei det er like godt å legge ned heile laget. Les meir her.

 (26/6-02)
Kamp om kongepokalen i Vågå
Laagendalsposten skriv at Hellik Dokka og Ingeborg Herigstad er mellom dei som førebur seg til kappdansen i Vågå. Dei er to av dei 1200 deltakarane, som gjev til saman ca 600 startnummer. Meir her.

 (26/6-02)
Heidølingen Øyvind Flaarønningen Smith tildelt Øyvind Bergs minnepris 2002
Prisen er på 10 000 kr og blir tildelt under Peer Gynt-stemnet. Øyvind er dugande både klassisk, i folkemusikk og gamaldansmusikk. Øyvind har samarbeidd med Terje Rusten og Emil Krukhaug i gruppa Heidaltrolla. To gonger har dei vunne open klasse under Landsfestivalen i Gammaldans. Dei har også vore på turné med folkemusikarar frå heile Norden. Øyvind Smidt har også vunne klassen for solospiel to gonger på Landsfestivalen. Meir her    og   her.

 (26/6-02)
Mykje spennande på Jørn Hilmestemnet 2002,  22 -28 juli
Vi har fått påminning om Hilmestemnet, og det blir mykje variert og godt program, i tilleg til tevlingane. Her er nokre stikkord:  Hauk Buen (hardingfele), Tore Bolstad (hardingfele), Frank Rolland (hardingfele) og Berit Opheim (kveding), Hege Nylund (kveding) og Atle Lien Jensen (fele m.m.), forfattaren Margit Sandemo i lag med Jan Arne Sebuødegård (hardingfele), Ole Aastad Bråten og Knut Aastad Bråten (langeleik). Tingingsverk av ungdomane Kjersti Vindal (klassisk harpe), Vegar Vårdal (fele og hardingfele) og Henning Andersen (hardingfele og langeleik), Majorstuen spelemannslag, Hått, P A Røstad, busstur til Øystre Slidre med spel og historier og plateslepp med opptak av Harald Fylken.. I tillegg kjem det fleire konsertar med elevar og lærarar på Strunkeveko.

 (25/6-02)
"Geitungen" sel godt den nye CD'en
Gruppa "Geitungen" frå Haugesundområdet sel godt og har selt alle dei 700 eksemplara av CD'en sin "Vaniljesaua". CD'en inneheld stoff frå Rogaland og Sørlandet og litt irsk musikk. Dei var månadens plate i Etnisk Musikklubb. Det er haugesunds avis som skriv dette.
 
(20/6-02)
Lidvin Osland frå sogn og Fjordane fekk Husflidslaget si gullmedalje
Han har fått Norges Husflidslags gullmedalje for arbeidet han gjord for laget dei åra han var styreleiar frå 1986 til 1989.

 (20/6-02)
Lars Fykerud blir heidra i heimekommunen
Det er 100 år sidan han døydde, og Sauherad vil heidre den store spelemannen Lars Fykerud. I jonsokhelga er det fleire tilskipingar. Sjå her kva Telen skriv om jubileet.

 (20/6-02)
Flott folkemusikkmønstring i Grieghallen i Bergen.
I samband med Ole Bull Akademiet sine utvidingsplanar vart det ein framifrå festkveld i Bergen. Det var 1100 til stades som fekk oppleve noko av det beste innan folkemusikk, kveding og dans. Kjende namn som Arve Tellefsen, Leif Rygg, Jon Eikemo, Liv Bernhoft Osa, berit Opheim, Steinar Ofstad og mange andre stilte opp på konserten. Langt referat frå konserten her.

 (20/6-02)
NRK til staders på Landskappleiken i Vågå
NRK fortel at dei skal til Vågå på Landskappleik. Nytt av året er at det også blir overført lyd via Internett. Kjetil Bjørgan og Leiv Solberg vil begge vere til stades. Les her kva NRK skriv om Landskappleiken.

 (20/6-02)
NFD med langt høyringssvar om utgreiinga om folkemusikk og folkedans
I svartet sitt seier NFD at det bør opprettast eit nasjonalt produksjonsmiljø for folkemusikk og folkedans. Dei meiner det må bli utdanning i dans på line med det som finst i musikk. Og at Rådet for Folkemusikk og folkedans blir omorganisert. Les meir her.

 (20/6-02)
Førde-Festivalen på TV i NRK søndag 23. juni
Kl 23.15 kan vi oppleve fjorårets festival på TV. Slik lovar NRK at det skal bli: "
Det syder av musikk, dans og glede i Førde. Et intenst møte med fjorårets internasjonale folkemusikkfestival som nå har slått rot og blitt en årlig begivenhet."
 
(20/6-02)
Hundre deltakarar på Sommerballet 2002 til Kvadriljetten
Ca 100 deltakar på sommerball - det er festleg og fott! Kvadriljetten stildansgruppe skipa til sitt 3. sommarball dennne gongen i eit nyoppussa Sundvolden Hotell, og med større daltaking enn før. Det var dansarar heilt frå Danmark og Sverike, og mange frå Arendal, og frå stildanslag og leikarringar rundt om på Austlandet.  Christiania Tour og Runddansorkester sytte for fin musikk - og det var eit krevjande og spennande danseprogram. Nesten 60 av dansarane deltok på kurset tidlegare på dagen. Her kan du sjå fleire bilete frå ballet.

 
(17/6-02)
Stor interesse for Nordvesttreffen - og det vart suksess!
Helga midt i juni er tida for den 7. Nordvesttreffen i Aure på Nordmøre. I år møtest 80 spelemenn på trekkspel og torader. Meir i Tidens Krav. Tidens Krav kan også fortelje at det vart suksess. Les meir om det her.

 (15/6-02), oppdatert (17/6-02)
Oppland: Kulturmidlar til Vegar Vårdal, Knut Kjøk og Dag Gården.
Oppland fylkeskommune har fått ein halv million kroner av staten til tradisjonsmusikk dei neste 2 åra, og desse er no fordelt. Halvparten av pengane går til Vegar Vårdal frå Bærum (!), og den andre halvparten blir delt mellom Knut Kjøk og Dag Gården. Dei to er begge musikkskulelærarar, og kjem med ein ny CD no i juni. Vårdal vart hausten 2001 ferdig på Musikkhøgskolen og har etter det vore danselærar-vikar i Malung i Sverike. Vårdal er både spelemann og dansar. Han vil i tida som kjem delvis bu i Bærum og delvis i Vågå, der kjærasten bur. Du finn meir i GD.

 (15/6-02)
NRK gjorde det bra i ein konkurranse om verdensmusikk: 4. plass.
Det var 16 radioprogram frå heile verda som deltok på Deutsche Welle – World Music Award 2002. Og NRK kom på 4. plass med eit program som Kjetil Bjørgan hadde laga. Programmet var med Elisabeth Vatn om den  nordiske sekkepipa, sendt i Folkemusikktimen i september 2001. Det var Belgisk radio som vann. Meir her.
 (15/6-02)
Landskappleiken 2002 i Vågå: Den største sidan Vågå 1996.
Leiaren for hovudnemnda for Landskappleiken Knut Odnes fortel til GD at det blir 570 startnummer, alt i alt. Dette er like oppunder tallet frå kappleiken  i 1996. Det er litt svikt i deltartalet i hardingfele klasse A (13 mot 22 i Rauland). I Rauland var det ca 410 startnummer totalt. I flatfele klasse A vert det 20 deltakarar - mange av dei beste i landet. Også i lagspel vert det mange fleire enn i fjor.

 (15/6-02)
Ole Bull Akademiet treng 5 millionar til utviding
Rektor Jostein Mæland fortel til Bergens Tidende at dei vonar å få pengar av Utdanningsdepartementet. Så langt har ikkje Akademiet fått statlege løyvingar frå Utdanningsdepartementet til utbygginga. Totalt vil utbygginga koste 10,5 millionar. Men Kulturdepartementet har løyvt pengar. Dei arbeider også med å få til ein bachelor-grad for folkemusikk som ein del av samarbeidet med Griegakademiet og Universitetet i Bergen. 

 (15/6-02)
Øyvind Barabant vann Fanitull-tevlinga 2002 i Ål 
I år vart det heimesiger til Øyvind Brabant (bilete), med Vegar Vårdal på andreplass og  Øyvind Vabø på tredje. Som kjent er det pengepremiar på dei tre beste (kr 15000, 10000 og 5000). Elles les vi at gruppa "Dvergemål" gjorde stor lukke med songar og salmar av Elias Blix. Like eins gjorde skodespelaren Ola Otnes og Knut Buen stort inntrykk med den nye framføringa om Lars Fykerud. Meir her.

 (10/6-02)
Fint Bygdelagsstemne på Folkemuseet på Bygdøy
Det strålande veret laga ei flott ramme om Bygdelagsstemnet 2002 , den årlege mønstringa som laga i BLS i Oslo har på Folkemuseet. Det er folkedansen som står i sentrum på desse stemnene: Barna dansar, leikarrringane dansar, bygdelaga dansar, og dei dansar all slags dans og i mange tun. På biletet er det borna i barnelaga i BUL og i BLS som er i aktivitet. Om kvelden var det folkedanskveld for alle. Her kan du sjå nokre biletet frå stemnet.

 (10/6-02)
Magnhild Almhjell frå Tingvoll heidra med konsert
Ho var ei av våre fremste kvedarar og tok vare på svært mykje verdfull folkesong frå Nordmøre. Søndag 9. juni var det konsert på garden Åkerfallet der ho levde store delar av livet sitt. Det var 250 personar til stades på konserten der Anne Kleivset, Berit Lillevold, sangkoret Orklang og Gla'foten dansarlag var i aksjon. Kanskje kan dette blir ei årsleg tilskiping skriv Tidens Krav.

 (10/6-02)
Preika vert illustrert med folkedans og folkemusikk i Elverum
12 folkedansarar frå Elverum danselag skal illustrere sokneprest Sevat Lappegards preiken i Triangelparken i Elverum søndag, skriv avisa Østlendingen. Pilgrimsmotivet står i sentrum, fortel presten. Bjørn Skaug skal blåse på lur, Helga Møller spele fele og Margit Kristin Lappegard syng folketonar.

 (8/6-02)
Ny utgåve av Årbok for Norsk Folkemusikk
Årboka 2002 kjem for 11. gong, og som vanleg har ho eit spennande innhald. Det er NFD som gjev ut Årboka og Tore Skaug i Kviteseid er redaktør. Av innhaldet kan vi nemna eit intervju med Agnes Buen Garnaas, om spelemannen Salve Austenaa (1927-), om Eivind Groven, om Aslak Brekke, om Folkemusikken i Gudbrandsdalen, om slåttenamn i Numedal og om spel på Besso på Hardangervidda. Meir her.

 (8/6-02)
Bruvoll/Halvorsen er månadens artist for juni på Norsk folkemusikkkatalog
Tore Bruvoll er gitatist og Jona Anders Halvorsen er kvedar. I sommar skal dei vera med på: Mjonøyutstillinga, - Viser ved kanalen,  "Kulturpubben Skuret", EBU- festivalen og  Førdefestivalen. Du finn meir om gruppa her.
 (8/6-02)
Dagfinn Nupen fylte 70 år 8. mai
I ein mannsalder har Dagfinn Nupen vore ein sentral mann i folkemusikkmiljøet i Møre og Romsdal. Han er særleg kjent som ein framifrå utøvar på eldre folkemusikkinstrument. Han har 25 førstepremiar frå Landskappleiken. I kjellaren sin heime i Ørsta har han eit heilt museum med gamle instrument. Nupen er også svært interessert i idrett og er framleis aktiv.

 (6/6-02)
Låvende saker på Rudi Gard er igang!
Fredag 7. juni startar "sesongen" på Rudi Gard med konsert med Annbjørg Lien, Roger Tallroth og elevar ved Vinstra vidaregåande skule. Det startar med buskspel og servering frå kl 19, og etter konserten er det Låvepubb og folkeliv. Seinare i sumar er det tilstellingar både i juni, juli og august.
 (6/6-02)
Gruppa "Vintermåne" har plateslepp 10. juni
Med i gruppa er Anne Gravir Klykken, Frøydis Grorud og Torjus Vierli. Slepp-konserten er på "Fabrikken" i Oslo kl 20, Nedregate 7.

 (6/6-02)
Ny samarbeidsavtale mellom NFD og Musikernes Fellesorganisasjon
Formålet med avtalen er å styrke arbeidet for  medlemmene i saker av sams interesse. Dei to organisasjonane har også før samarbeidd om ein del saker, men samarbeidet vert no formalisert og utvida. Musikernes Fellesorganisasjon er fagorganisasjonen for musikarane.
 (6/6-02)
Folkemusikkstevnet ved Eidsvoll Bygdetun avlyst i 2002!
På grunn av manglande stønad frå Norsk Kulturråd, er stemnet i 2002 avlyst. Dei vil satse på nytt stemne neste år. Det er Solveig Dahl ved Eidsvoll Museum som opplyser dette.

 (6/6-02)
Mange Telemarkskommuner gir blaffen i folkemusikkarven
I avisa Varden er arkivar Kari Lønnestad lei seg for at halvparten av kommunene i Telemark ikkje støttar Folkemusikkarkivet i Telemark, trass i at det berre kostar  kr 5000 -15000 per år. Begge "fødselskommunene" til Myllarguten stå utanfor ordninga. Det er bortimot 12000 lydkutt i arkivet, fortel Lønnestad.

 (3/6-02)
Rekordbesøk på Folkemusikkveka på Ål
NRK Buskerud fortel at Folkemusikkveka hadde fleire besøkande i år enn før. Over 4000 var innom dei over 40 tilskipingane. Det er meir enn 20% auke frå i fjor. Men styreleiar Bjørn Lien fortel at dei enno ikkje veit om det blir overskot eller underskot.

 (3/6-02)
Musikkens dag vart markert med stort program
Laurdag 1. juni vart Musikkens dag markert for 11. gong mange stader. I Oslo var det dans på 13 ulike plassar. Folkemusikken hadde sin plass på Egertorget som vanleg. Laget for Folkemusikk hadde ansvaret der, og det var heile 15 innsalg mellom kl 12 og 16. Mest norsk dans og musikk, men også arabisk, flamenco og skotsk folkedans. Det var mange som såg på i det fine veret.

 (3/6-02)
Eksamenskonsert også med Åshild Vetrhus, folkesong
Konserten er i Levinsalen, Norges Musikkhøgskole 3. juni kl 1700. Med er også Tindra;  -Irene Tillung, akkordeon -Jorun Marie Rypdal Kvernberg, fele og hardingfele. Det blir viser, stev, religiøse folketonar og springarar m.a frå
 Suldal, Setesdal, Sauda og Sunnmøre.

 
(30/5-02)
Stor interesse for den 5. Strunkeveko i Valdres 21-26 juli
Det fortel NRK lokalradioen. To dagar før påmeldingsfristen går ut var det 82 påmelde. 100 er maksimum. Halvparten av deltakarane kjem frå Oppland. Håkon Høgemo og Leif Inge Schjølberg skal ha felekurs for vidarekomne. 

 
(30/5-02)
Eksamenskonsert for Ragnhild Furubotn og Synnøve S. Bjørset
Det er på Musikkhøgskolen, Levinsalen, måndag 3. juni kl 18.00. Musikk frå Helgeland, Salten, Røros, Sunnfjord, Sogn og Valdres. Også andre medverkar. Fritt å kome inn.

 
(29/5-02)
Sven Nyhus heidra på 70-årsdagen også i heimbygda
I "Arbeidets Rett" på Røros les vi at jubilanten også har blitt heidra i heimbygda, som rimeleg kan vere.

 (29/5-02)
Ny konsertserie under Førde-Festivalen4. -7. juli: "Norway Now"
Mellom dei som er med i serien er Synnøve S. Bjørseth og Anders Røine. 240 artistar frå heile verda kjem til festivalen i år.
Les meir om programmet her.
 (28/5-02)
Spennande program på Kalottspel 2002
I år er det igjen Kalottspel i Målselv, 6.-11. august, og programmet er sanneleg spennande. Det er mange konsertar, seminar i spel og dans, til dømes spel på  fele med susanne Lundeng og Ingunn Valdal, og bygdedanskurs med Kari Margrethe Okstad (påmeldingsfrist 20 juni). 

 (28/5-02)
Ei Hardingfele-hulder frå Brønnøya i Asker
I Asker og Bærum budstikke les vi om Tuva Syvertsen  som spelar i Bærum spelemannslag - ei av mange unge jenter i det laget. Stykket er ikkje heilt nytt, men les om Tuva her. Ho byrja med folkemusikk fordi far hennar ikkje kunne fordra det. Det er mange vegar til Rom! Tuva går no på musikklina ved Rud videregående skole.

 (27/5-02)
Spenning føre Folkekulturfestivalen på Beitostølen
I "Valdres" vert Mette Kahrs intervjua om den føreståande Folkekulturfestivalen - det nye namnet på NU-stemnet 5-7 juli. Ein av grunnane til det nye opplegget er vanskar med å få lag til å skipe til tradisjonelle NU-stemne. Som i år blir  stemnet  på Beitostølen også neste år. Årsmøtet i NU blir også avvikla samtidig. Mette er primus motor for årets festival.  Til prosjektet "Frå øvingsrom til scenegolv" er det plukka ut 19 unge NU-folk frå fleire lag. Målet er å skape nye gode utøvarar for NU-scenene. Det skal elles bli ein kjempe-revy med innslag frå lokale grupper. Ho fortel at dei samarbeider godt med "Destinasjon Beitostølen" om det praktiske opplegget, og at Valdres Ungdomslag og ungdomslaget Melleheim støttar godt opp om arbeidet. Det opne spørsmålet er nå: Kor mange vil slutte opp om Festivalen?  Mette Kahrs fortel elles at ho nyleg har busett seg i Vågå. 

 (27/5-02)
Hallgrim Berg skal ha det moro
Hallgrim Berg skal slutte som dagleg leiar i Fjell og Fjord Ferie. Eg skal først og fremst ha det moro, seier han til Hallingdølen, når han blir spurt om kva han no skal finne på. Han skal skrive litt, reise litt, spele litt og opptre litt. Og så skal han bu seg til EU-kamp. Han er innvald som medlem i arbeidsutvalet i Europarørsla.

 (27/5-02)
HiNe-turne i Troms
Ove Larsen og Snorre Magnus Sivertsen frå musikkseksjonen ved Høgskolen i Nesna, samt pensjonert musikkseksjonsmedlem Ole Rabliås, drar i neste veke på turne i Troms fortel avisa Rana Blad..  De har fått turnestøtte fra «Festspillene Turnè» til eit program som dei turnerte med på Helgeland i haust.
 
(27/05-02)
Bjarne Herrefoss er død
Bjarne Herrefoss frå Skafså/Tokke døde 15. mai 71 år gamal. Han var ein av dei fremste utøvarane våre på hardingfele og var den beste på mange kappleikar. Landskappleiken vann han 4 gonger, sist 1991 Han hadde eit særmerkt dåmrikt og lyrisk spel som på sitt beste er noko av det finaste vi har i norsk folkemusikk. Han vann spelemannsprisen i 1999 med plata som han gav ut saman med Knut Hamre og Hallvard Bjørgum. Han vart heiderslagsmedlem i LfS på Voss i 2000. Han deltok også på Landskappleiken på Rauland i 2001. Mange vil minnast Bjarne Herrefoss og spelet hans med stor glede. Meir her.

 (22/5-02)
Sven Nyhus fyller 70 år 21. mai 2002
Sven Nyhus må reknast som den fremste folkemusikaren i landet i 2. halvdelen av 1900-talet. Han har gjort ein eineståande innsats på så mange område - som spelemann, som tradisjonsberar, som lærar, som granskar og slåttekjennar, som komponist, som miljøskapar, programleiar i radio og på TV, som formidlar, som plateartist og som orkesterleiar.  For dette har han fått mange utmerkingar, no sist Kommandør av St. Olavs Orden. Den likaste utmerkinga vil likevel vere, trur eg,  den takk og påskjøning som kjem frå eit samla folkemusikk og danse-Noreg. Sjå her kva Nationen skriv. Vi gratulerer!

 (21/5-02)
Rff-nytt: Løyvingar til folkemusikk/dans
Pengane som vart løyvt på møtet 2/02 vart til Tiltaksmidlar (plater/opplæring etc): kr 328 000 fordelt av eit søknadsmasse på kr 1,2 millionar. Til den andre potten - stønad til formidling av folkemusikk og folkedans - var det 28 søknader på kr 844 000, og av dei fekk 16 innvilga kr 288 000 til saman. Her finn du fullt oversyn over begge løyvingane.

 (20/5-02)
Buskerudkappleiken 2002
For første gong (?) deltok ei taterjente - Laila Yrvum - og vann vokal folkemusikk klasse B. Elles var Øyvind Brabant best i hardingfele. Svein Westad vart best på eldre instrument. Jon Rysstad toppa dans klasse A gutar og Hæge Manheim jenter. 

 (20/5-02)
Folkemusikkline ved Fana Folkehugskole
Frå hausten 2002 startar folkehøgskolen med line for folkemusikk frå heile Europa. Skulen ligg i eit distrikt med rike tradisjonar i folkedans og musikk.

 (20/5-02)
Herefoss i ord og toner
"Sommerdag i ORD OG  TONER" er namnet på den omfattande kulturdagen i Herefoss laurdag 1. juni frå kl 12 til langt på natt. Mellom dei som er med finn me Erik Bye, Gunnhild Tommerås og Ragnhild Furholt, Otto og Halvdan Furholt, Annbjørg Lien med band, Elias Akselsen, Åsne Valland Nordlie, Yngvar Ustvedt og fleire.

 (20/5-02)
Stipend og inntekt til folkemusikarar
Ved årets første tildeling frå KUF, får også ein del folkemusikarar stipend/garantiinntekt: Sinikka Langeland (garantiinntekt), Jens A. Myro (eldre kunstnarar), Trygve K. Vågen (3-årig), Elin Persson Grytting, Gro Randen, Åse Teigland, Birger Midstreeggen  (2-årig), Mari Eggen, Vidar Lande, Sinikka Langeland, Geir Egil Larsen, Martin Myhr, Kjersti Wiik, Eli Storbekken (reise og arb.-stipend), Øystein Rudi, Ingar Zach (etableringstipend).

 (20/5-02)
Overskot
Landsfestivalen i gamaldansmusikk i Melhus i fjor gjekk med kr 376390 i overskot. Av dette går 112 000 til LfS skriv Nationen. Les om fjorårets festival her. Landskappleiken i Rauland 2001 fekk eit overskot på  189 550  og 34 046 gjekk til LfS.

 (20/5-02)
Ann Kristin Stakston med CD
Bestefaren var Oddvar Nygård, og no kjem ho med songar frå Gudbrandsdalen. CD'en "Arv" kjem på eige forlag. Det er både eigne viser og viser etter bestefaren.

 (20/5-02)
Det skjer mykje i Stockholm
Folkemusikhuset i Stockhom melder om mange ulike aktivitetar også i sumar. Sjå her.

 (20/5-02)
Folkemusikk-pub også på Hamar
Laurdag 1. juni er det pub på Svampen Student-pub. "Over Stok og Steen" startar kl 19.00. Deretter open scene og dans. Inngang kr 50/80. arr: Thomas Nilssen tlf 402 34 055

 (20/5-02) 
Furuleiken fyller 30 år
Furuleiken Spell og danselag på Harestua fyller 30 år og skal jubilere 17. og 18. mai med danske og svenske gjester.  Les meir her.

 (14/5-02)
Gruppa RUSK med debut CD
Folkemsuikkgruppa Rusk, med Frode Haltli, Unni Løvlid og Vegard Vårdal, er ute med si første CD som gruppe. Det er musikk frå Solør, både salmar, skillingstonar, polsdans og finske viser. Meir her.

 (14/5-02) 
Fint stemne i Alvdal
Helga før 17. mai hadde Hedemark Folkemusikklag stemne i Alvdal. Det var 140 dansande og spelande deltakarar med på det årlege stemnet. Meir her.

 (14/5-02)
Sommerball på Beitostølen i juni
Som kjent skipar NU i år Folkekulturfestival i staden for vanleg NU-stemne. Det det skjer på Beitostølen. I samband med festivalen skipar Bærum Balselskab til Sommarball fredag 5. juli. Her finn du meir informasjon om ballet.

   (14/5-02)
Feststund på Jørundgard
Det var 300 som opplevde Trondheim Symfoniorkester i strålande ver på Jørundgard fortel GD. Dei spela musikk av Magne Bø (78 år), arrangert av Henning Sommerro.

 (12/5-02)
Bunad over 7 sider i Dagbladet!
I Dagbladet sitt Magasin for 11. mai skriv dei om bunader over 7 heile sider. Dei skriv at næringa selde bunader for 730 millionar i fjor, det utgjer ca 40 000 bunader. Nesten 60 % av alle norske kvinner har i dag bunad. John Helge Dahl, som er frå Shanghai, sel bunader i Oslo for 3,5 per år. I husfliden er det bunader frå Gudbrandsdalen som er på 1. og 2. plass på salstoppen både for kvinner og menn.

  (12/5-02)
Olav Øraker er død nær 85 år 
Dansaren Olav Øraker frå Valdres døde 30. april og vart gravlagd frå Melbu kyrkje 8. mai 2002. Øraker budde det meste av livet i Oslo, og la ned eit stort arbeid innan folkedansen, særleg i Oslo Songdanslag og i Valdreslaget. Han var ein sers dugande folkedansar og ein av våre beste i Valdresspringar.

  (9/5-02)
Sven Nyhus blir feira i NRK og med konsert på Musikkhøgskolen
Sven Nyhus er snart 70 år og då sluttar han også som professor ved Musikkhøgskolen. Dette blir markert med ein konsert ved skulen onsdag 22. mai i Lindemansalen kl 20. I NRK vert det opptak av programmet i Folkemusikktimen 2. og 9. juni. Det blir også eit nytt portrettprogram med Nyhus i NRK2 18. mai kl 21 med reprise NRK1 20. mai kl 18.30. Meir her.

 (09/05-02)
"Skal, skal ikkje" til Førde-festivalen
Bestillingsverket "Skal, skal ikkje" blir no innøvd i Ål. Eldgrim Springgard har skreve stykket, og "Kvarts" står for musikken. Leif Stinnerbom har regien. Martin Myhr og Solveig Hårdnes dansar folkedans, Berit Opheim syng, Birger Mistereggen spelar perkusjon og brureparet blir spela av Øyonn Groven Myhren og Hallvar Holmen. Etter Førde skal dei ut på turne. Meir her.

 (9/5-02)
Innføring i norsk folkedans - 5 vekttal
Rff-sentret tilbyr saman med Folkekulturforbundet og NTNUvidere for studieåret 2002-2003 kurset: Innføring i norsk folkedans - 5 vekttall. Kurset gjev praktisk, teoretisk og metodisk innføring i norsk folkedans.
Kurset er retta mot lærarar. Søknadsfrist 1. juni. Meir info her.

 (7/5-02)
Trondheim symfoniork.  spelar Bø
Spelemannen og komponisten Magne Bø får nokre av komposisjonane sine framført av Trondheim symfoniorkester i pinsa. Det er Henning sommerro som arrangerer melodiane. Den 78 år gamle Magne Bø er svært spent, fortel han til Gudbrandsdølen/Dagningen.

 (7/5-02)
NRK droppar KappSpill 2002
KappSpill 2002 skal arrangerast på Røros 6.-8. september, men nå ser det ut til at NRK ikkje vil sende frå gamaldans- kappspelet. Første KappSpill var i 1990 og har vore skipa til kvart 3. år. Sist var det i Vågå i 1999. Då vann Småviltlaget og det var høge sjåartal i NRK. Både Rolf Feragen i Småviltlaget og Magnar Sundt i LfS er svært kritisk til NRK si haldning. Sjå meir her.

 (5/5-02)
Artistomtale i Førde
Omtale av dei ulike artistane som skal delta i programmet på Førde-festeivalen ligg no på heimesida til festivalen. Her er det mykje god informasjon å finne!

 (4/5-02)
Betre forhold på Titanofestivalen
Titanofestivalen blir arrangert på området Kåja, og der skal det nå investerast for millionbeløp slik at det blir betre sanitærtilhøve og betre  messeområde, opplyser eigaren Arne Helge Stø til Dølen. Kan det bli ferdig til årets festival 10-14 juli?

 (3/5-02)
Sven Nyhus kommandør av St. Olavs orden
Nyhus er utnemt til kommandør av St. Olavs orden for sin omfattande innsats for norsk folkemusikk. Overrekkinga vil skje på Røros i sumar ein gong. Forslaget var fremma av Glåmos spellmannslag og Wenche Mortensen, og underskreve av mange kjende innan folkemusikkfeltet. Det er berre nokre få norske musikarar som har fått denne utmerkinga før: Åse Nordmo Løvberg, Ingrid Bjoner og Arne Nordheim. Les meir her.

  (1/5-02)
Rff med opplæringsvideo i dans og spel
Rådet for folkemusikk og folkedans har nyleg gjeve ut ein ny CD til bruk i opplæring: "Noreg i dans og spel". Dei fleste opptaka er frå Landskappleiken i perioden 1988-1999. I tillegg er det nokre andre feltopptak med tradisjonelle dansarar. Du vil finna dans og musikk frå alle norske fylke i form av 36 framføringar av ein slått eller dans i si fulle lengd. Ei lita bok med ei generell innleiing, omfattande merknader til kvart opptak og stikkordregister følgjer med.
Videoen er i vanleg VHS-format og kan tingast frå Rff.

 (26/4-02)
Dansens dag 26. april
På dansens dag blir det dans mange stader rundt om i landet. Også folkedansarane viser seg fram denne dagen. I Oslo skjer det i sentrum midt på dagen. Barnelaga er også med, og i radioen P1 vart to av jentene i Barnelaget i BLS
(biletet) intervjua og fekk synge songdansen "Bringebær er godt san".
 (26/4-02)
"Rusk" med plateslepp 27. april
Gruppa Rusk (Frode Haltli, Unni Løvlid og Vegard Vårdal) slepper ny CD på Unni Løvlid sin 2. hovudfagskonsert kl 18.00 i Levinsalen ved Norges Musikkhøgskole. Plata kjem på Grappa/Heilo. Musikken på plata er frå Finnskaogene. L
es om Rusk her.
 (27/4-02)
Kulturministeren opnar Landskappleiken
Gudbrandssølen/Dagningen melder at Svarstad Haugland kjem til Vågå i slutten av juni. 

 (27/4-02)
Godt Tradisjonsseminar i Trysil i april
Trysilknut hadde eit vellukka seminar med 50 deltakarar innan både dans og spel. Les her.
 (27/4-02)
Norsk på konferanse i Irland
Professor Jan Petter Blom UiB, undervisningsleder Gunnar Stubseid og student Tore Bolstad ved Ole Bull Akademiet deltar i mai på ei konferanse i Galway i Irland om utdanning innan folkemusikk/dans. Meir her.

 (20/4-02)
Månadens artist for april: Skrekk
Månadens artist i Norsk Folkemusikkkatalog er gruppa Skrekk som består av Åse Teigland (hardingfele), Camilla Granlien (kveding) og Tone Juve (kveding). Dei er på turne i Vestfold med Rikskonsertane.

 (20/4-02)
Øyvind Brabant vart best på Geilo
I helga midt i april var det ein vellukka Buskerud-kappleik på Geilo. Brabant frå Nes vann A-klassen hardingfele. Han vann dermed også vandrepremien (3 år). Det var i alt 140 deltakarar på kappleiken. Eivind Bakken frå Kongsberg vann Torshaug- pokalen for høgste hallingkast på 2,50 m, men Martin Myhr vann lausdans kl A. Dette fortel Hallingdølen.

 (17/4-02)
Nettverk for nordnorsk folkemusikk
Norsk kulturråd har gjeve 100.000 k
r til etableringa av Folkemusikk Nord, eit nettverk som samlar fleire aktørar og organisasjonar innanfor folkemusikken i Nord-Norer til etableringa av Folkemusikk Nord, eit nettverk som samlar fleire aktørar og organisasjonar innanfor folkemusikken i Nord-Noreg. Dei leiande organisasjonane er Nordnorsk folkemusikksamling, Nordnorsk senter for folkemusikkforskning, Nordnorsk folkedans- og folkemusikkråd og Nordnorsk Folkemusikksenter i Målselv, der prosjektet blir lokalisert. (NPK) Sjå Nasjonen
 
(12/4-02)
Stipend til norske folkemusikarar
Mellom mange kunstnarar som får statlege stipend, finn vi også nokre som driv med folkemusikk/dans. Kvedaren Elin Pehrson Grytting (Sandane): toårig arbeidsstipend (148 000 kr). Hardingfelespelar Åse Teigland (Oslo)  arbeidsstipend for yngre kunstnarar ( 148 000 kr), harpist og folkemusikar Sinikka Langeland (Grue) får Statens garantiinntekt. Jens A. Myro (Ål) stipend for eldre fortente kunstnarar. Arbeids og reisestipend: Vidar Lande (hardingfele, Jessheim),  Geir Egil Larsen (eldre instrument, Verdal), Martin Myhr (dans, Torpo), Kjersti Wiik (sanger, Isdalstø) og  Sinikka Langeland. Eli Storebekken (Tolga) 2-årig arbeidsstipend som faglittererær forfatter (kr 148000).
Les meir her.
 
(12/4-02)
Moderne Myllargut, skriv Aftenposten,
om Arve Moen Bergset i kveldsavisa 9/4 med stort fagebilete. Dei fortel at onsdag 10/4 er han solist i Konserthuset i Oslo med "Fossegrimen" av Johan Halvorsen og Latvias nasjonale symfoniorkester. Bergset har også hatt andre oppdrag med store og mindre orkester, og han får rosande kritikk for tolkinga si av Geirr Tveits to konsertar for hardingfele saman med stavanger symfoniorkester. Her er det også nyleg kome CD. Bergset opptrer elles ofte saman med kona si pianisten Gudrun Skretting.

 (10/4-02)
Uhlens kvintett med samle-CD
I samband med Dansefestivalen i Sel 19-21 juli lanserer Uhlens kvintett ein samle-CD. Kvartetten var oppløyst i 1992. Men før det vann dei Landsfestivalen i Gammaldansmusikk 4 gonger og ga ut 3 CD'ar som alle vart nominert til spelemannsprisen; Elvesøg, Selsbrure og Lugume Leikje. Du kan foreslå namn på den nye CD'en og vinne premie. 

 (10/4-02)
Telemarkfestivalen med program
Også Telemarkfestivalen 1. - 4. august har no ferdig programmet sitt. Her er mykje spennande både utanlandsk og norsk. Mellom andre Knut Buen, Jan Beitohaugen Granli, Susanne Lundeng og Ola Bremnes, Håkon Høgemo. Her er er kva Ballade skriv.

 (10/4-02)
Nye mannsbunader
I siste nr av Norsk Husflid (2/02) skriv dei at bunadane er i skuddet, også for menn. Det blir vist ein ny elegant "Borgerbunad" frå Trondheim basert på tidleg 1800-tal. Det er  Husfliden som står bak, og prisen er høg - ca 30 000 kr totalt. Ein ny mannsbunad  frå Voss blir presentert, også den basert på plagg frå tidleg 1800-tal. Her er det Kristbjørg Aldal og Torgeir Lirhus som står bak. Vesten her er lang og raud. Han er nesten ferdig, og vil kome på ca 25000 kr. Det blir også opplyst at i Sør-Trøndelag og Nordmøre arbeider ein med å rekonstruere ein bunad på tvers av fylkesgrensa.

 (6/4-02)
Vellukka USA-tur for Kvarts
NFD fortel i ei reportasje at Kvarts hadde ein svært vellukka USA-tur under OL. Les her.

 (5/4-02)
Utfordringar for folkemusikken og dansen
Her kan du lese innleiinga til professor Per Mangset på NFD sitt opne møte.
 (5/4-02)
Delta på Eurofolk 2002?
NFD etterlyser fleire unge (18-25 år) som vil delta på den Europeiske samlinga 16-25. august i Frankrike der meir enn 70 ungdomar frå 15 europeiske land skal samlast. Seminaret er gratis. Ta kontakt med NFD, innan 9. april. Tlf 22 42 32 90 eller e-post.

 (5/4-02)
Programmet for Førdefestivalen er klart
Tidleg i juli 4.-7. er Førde staden. Det blir mykje variert å ta del i på  Norges største festival for "verdensmusikk". 240 artistar frå alle verdsdelar er engasjert til årets festival. Festivalen byr på over 70 programpunkt dei 4 festivaldagane, og har dei siste åra hatt eit besøkstal på 25-30 000. Sjå også kva Nationen skriv. 

(5/4-02)
Program for Ål er no klart
Det blir mykje spennande under Folkemusikkveka i Ål 26. mai til 1. juni, både når det gjeld konsertar, kurs, seminar og utstillingar. Her kan du få meir informasjon om stemnet.

 (4/4-02)
Ny 50% stilling i folkemusikk ved Musikkhøgskolen
Det er ei professor/førsteamanuesis  stilling dei lyser ut. Meir her.

  (1/4-02)
Arne Viken sluttar
I spelemannsbladet 2/02 fortel Arne Vike i ei annonse at han sluttar å selje musikkinstrument, og sel no også svært gode private instrument. Til dømes hardinfeler av Olav G. Helland (1898), Gunder Helland (1888) og Martin Kleven (1912), og gode fiolinar. Tlf: 75150720.

 (1/4-02)
Stipend til Kristin Gravaune
Det har gått oss forbi at 15 år gamle Kristin Gravaune frå Opdal i januar fekk Adressavisa sitt kulturstipen på 25000 kr. Ho spelar torader, og har mange gonger gått til topps i sin klasse på kappleikar og festivalar. Ho har også komponert slåttar og sume er utgitt på CD. Spelmannsbladet nr 2/02 fortel dette.
 
(1/4-02) 
Ny folkemusikkline ved Fana Folkehøgskole
Lina startar opp frå hauste 2002 og gjev fordjuping i folkemusikk frå heile verda. Meir her.

 (28/3-02)
Statsministeren kjem!
Det er dei tradisjonelle sommarkursa til Noregs Ungdomslag det er snakk om. Leiaren Johan Einar Bjerkem fortel at det blir særs mange flinke lærarar i år, og at prisen for kursa blir kr 1200 lavare enn i fjor: kr 5000 i år. Her finn du meir om NU og sumarkursa.

 (28/3-02)
Faiport Convention til Festspela i N.N.
Festspela i Nord-Noreg er 22.-29- juli, og dit kjem legendariske Faiport Convention. Mykje anna spennande er også på plass, mellom andre det spennande folke-rock-bandet Gåte.. 

 (28/3-02)
Hilmestemnet: Programmet klart
Siste helga i juli er det som alltid Jørn Hilme stemne på Fagernes, og heile veka er det Strunkeveko - opplæring for dei unge. Det blir eit spennande program: I tillegg til kappspel og kappdans, blir det gode konsertar: Hauk Buen, Tore Bolstad, P.A.Røstad, Berit Opheim og Frank Rolland, plateslepp med Harald Fylken og mykje anna, og mykje dans sjølvsagt. Sjå heile her.

 (28/3-02)
A. Lien vil ha meir norsk musikk i radio
I Aftenposten 21. mars seier Anbjørg Lien i eit intervju at ho synest radiostasjonane skal sende minst 30 % norsk musikk. Ho seier også at det er gilt at det er fine kritikkar for den nye CD'en "Aliens Alive". Aftenposten ga plata topp kritikk og i Dagbladet fekk ho terningkast 5. Det første ordet "Aliens" kan også tolkast på norsk som "A. Liens".

 (21/3-02)
Hovudfag i dans i Trondheim?
Norkre studentar i dans ved NTNU prøver å få i gang hovudfag i dans, og sender difor ut eit brev til tidlegare studentar og andre om dei vil støtte tiltaket og om dei er interessert i å bli hovudfagsstudent. Her kan du lese brevet. 

 (21/3-02)
Prinsesse Märta opnar Telemarkfestivalen
Prinsessa skal gjeste Bø i Telemark i samband med opningskonserten torsdag 1. august. Det blir elles lagt vekt på eventy ved festivalen. Gruppa Gåte, som har vore i vinden i det siste, kjem også til festivalen. Meir her.
  (19/3-02)
Egil Storebekken er død
Han døde 19. mars 90 år gamal etter eit lengre sykeleie. Storebekken var ein av våre mest kjente og folkekjære folkemusikarar. Særleg kjent er han som tussefløyteutøvar, og som komponist av ei lang rekkje melodiar i folkemusikkstil. "Fjelltrall" kjenner dei fleste. Han hadde i mange år eit eige  folkedansorkester - "Tolga- Tusseladdene".  Han reiste i mange år for Rikskonsertane - mykje saman med dotter si Eli Storebekken. Han starta også utsal av folkemusikkinstrument og folkekunst på Tolga. Gjennom eit langt liv la han ned eit stor kulturarbeid i heimetraktene sine. Han var også æresmedlem i Landslaget for spelemenn. Sjå også her.

 (19/3-02)
 
Tron S. Westberg på pøbb
Måndag 18. mars spela Tron Steffen Westberg på folkemusikkpøbb i Oslo på Nye Cordial. Det var 50-60 menneske til stades, og dei kunne også kjøpe den nye CD'en hans som kom i februar. Tron klaga over at fela ikkje var i godlune denne kvelden, men likevel var det morosamt å høyre han spele og fortelje.
 
(19/3-02)
Tele-gangarseminar
Telelaget i Oslo skipar til gangarseminar
26 – 28 April 2002 på Drolsum nær Vikersund. Dei skriv: "Er gangardansinga i Telemark på veg ut?  Som me veit er det vanskelegare å danse ein god gangar enn det er å danse ein brukeleg springar." Vidar Lande er spelemann. Meir info her: an-buen@onlin
e.no tlf: 22696073.
 
(19/3-02)
NFD: Attval av Kaasa
Norsk Folkemusikk og danselag har nyss hatt årsmøte i Bø, og Hallvard Kaasa blei gjenvald som leiar for laget. I tillegg består styret etter årsmøtet av Maria Høgetveit Berg, Synnøve S. Bjørset (ny), Helene
Høye og Harald B. Knutsen. Varafolk; Tore Bolstad, Tarjei Haugen og Andreas Skeie Ljones (ny).

I samband med årsmøtet var det også eit ope møte der framtida for norsk folkemusikk og dans vart drøfta. Anne Hytta kom mellom anna med framlegg om å opprette regionale
regionale kompetansesentra,  som i tillegg til arkivtenester bør ha som oppgåve å drive opplæring, utvikle produksjonsmiljø for konsertar og forestillingar og vere sosiale møtepunkt for utøvarar og interesserte. Meir her.

 (19/3-02)
Nytt plateselskap: 2L
Morten Lindberg i Lindberg Lyd AS har starta eit nytt plateselskap "2L". Lindberg Lyd har dei siste åra produsert mange plater også for folkemusikarar som har gjeve ut plater på eige "forlag" - til dømes Kvarts og Sven Nyhus. Det nye selskapet har kome med 6 produsksjonar - to av dei er folkemusikk: "Bortover all veg" med Tron Steffen Westberg og "Vintermåne" med gruppa med same namn (Anne Gravir Klykken, Frøydis Grorud og Torjus Vierli).

 (19/3-02)
Folkemusikk i Europa
Det er namnet på eit nytt linetilbod ved Fana folkehøgskule. Lina startar opp frå hausten 2002 med folkemusikkline som tek for seg musikk frå heile Europa.

 (19/3-02)
Aftenposten: Gnistrande verdsmusikar!
I kveldsutgåva 19. mars omtalar Knut Utler Annbjørg Lien si siste plate i svært rosande ordelag: "Annbjørg Lien leverer eminent, vakkert, betagende og pirrende spill, og uttrykker dynamisk kraftfullt og til tider gnistrende, storslagent og rått". Den nye CD'en heiter "Aliens alive", og er konsertopptak frå 2001, og låtane er stort sett henta frå dei foregåande platene. Også Annbjørgs band får fin omtale.

 (19/3-02) 
NFD: Ope møte, årsmøte og konsert
I samband med årsmøtet til NFD blir det mykje å vere med på 16. mars på Bø Hotell. Kl 10 er det ope drøftingsmøte av Arnestad-rapporten. Konserten om kvelden kl 19.30 har eit sterkt lag: Hauk Buen, Per Anders Buen Garnås, Helene Høye og Andreas Skeie Ljones. Sjå her.

 (14/3-02)
Dommarkurs - meld deg på!
Trøndelag folkemusikklag held fordjupings- og dommarkurs på Dragvoll 5.-7.april og 26.-28. april 2002 og på Røros ei helg i haust. Det er eit unikt tilbud for å lære meir om folkemusikk og folkedans i området for vanleg fele. Det er framleis plass på kurset. Av dei som har meldt seg hittill er halvparten dansarar og halvparten spelmenn. Påmeldingsfristen er utsett til fredag før palmesøndag. Annonse sto i Spelemannsbladet nr 1/02. Dei som er interessert bør søke laget sitt om tilskott til kursavgifta. Mary Barthelemy, 7372 Glåmos, tlf. 72 41 41 52, e-post. maryb@online.no
  (14/3-02)
Synnøve B. vil leve av hardingfela
Synnøve S. Bjørset spelar hardingfele og går på Musikkhøgskolen i Oslo. Ho vil etter kvart gjerne leve av å spele hardingfele, fortel ho til nett-bladet Ballade. Ho skjønar ikkje kvifor hardingfela og bunaden høyrer saman, og meiner at folkemusikken like mykje er samtidsmusikk som tradisjonsmusikk. Synnøve kom i fjor med solo-CD, og er med i fleire folkemusikk- grupper.

 (12/3-02)
Odd Lund lever nesten av lur og bukkehorn
Ballade har intervjua folkemusikaren Odd Sylvarnes Lund,  og han fortel at han lever delvis av å spele lur og bukkehorn, ved sida av halv stilling på Musikkhøgskolen. Det gildaste oppdraget så langt var opninga av OL på Lillehammer.

 (12/3-02)
Fagseminara til NU, Sørmarka
blir 19-21 april. Her blir det mellom anna drøftingar av Arnestad-rapporten, korleis bli ein meir profesjonell amatør? og bunad-kunnskap, og anna. Meir hjå NU.

 (11/3-02)
Sumarkursa til NU 2002, Ringebu
Kursa er 27. juli - 4. august på ringebu folkehøgskole. Det er kurs i bunad, danseareana, danseinstruktør, fordjupningskurs, ogranisasjonskurs, kurs i dansespel og teaterkurs. Meir info hjå NU.

 (11/3-02)
Lær å joike frå CD!
I byrjinga av mars kom Ante Mikkel Gaup med ein CD der han vil lære folk å joike. CD'en heiter "Joik i rimskogen", og det høyrer også hefte med på norsk og samisk. Ante har joiken i tradisjon frå sine forfedre, og bona hans er også med på CD'en. Gaup fekk nyleg Kautokeino kommunes kulturpris for sitt kulturarbeid. CD'en vart omtala i Aftenposten 8/3-02.

 (11/3-02)
Hovudfag i Rauland
Styret i Høgskolen i Telemark vedtok på siste styremøte at dei skal starte med hovudfagsstudium i Rauland frå  hausten 2003, trass i at direktøren for skulen gjekk i mot av økonomiske grunnar. Meir her.

 (7/3-02)
Månadens album: Åleine
Månadens album i Nordisk Profil på Etnisk Musikklubb er CD'en "Åleine" som Per Anders Buen Garnås kom med rett føre jul.

 (7/3-02)
Tron Steffen Westberg med ny CD
Under Rørosmartna'n i slutten av februar presenterte han den nye CD'en sin "Bortover all vei". Tron spelar i Brekken Spellmannslag og i Småviltlaget.
 (7/3-02)
Spellemannsprisen til Per S. Bjørkum
Han vann spelemannsprisen 2001 for CD'en "Berg og vatn" i kategorien folkemusikk og gamaldans.

 (7/3-02)
Andreas Ljones først på Diplomstudiet
Andreas (23 år) er som den første folkemusikar nokon gong komen inn på Diplomstudiet ved Norges Musikkhøgskole. Dette er landets høgste soliststudium. Av 40 søkjarar var det 9 som kom inn på Diplomstudiet. Opptaket skjer via oppspel, og Andreas fortel til Gudbrandsdølen Dagningen at han har førebudd seg lenge på denne speleprøva. Han tar eksamen ved høgskolen no i vår og byrjar så på soliststudiet til hausten.

 (5/2-02)
Aktiv sumar på Rudi Gard
I fjor sumar var det mini-festival - Låvende saker - på garden til folkemusikaren Øystein Rudi i Hundorp i Gudbrandsdal. I år blir det endå meir aktivt fortel Øystein til Nationen. Dei held det gåande frå 15. mai til 15. september. Størst festivitas blir det under Peer Gynt stemnet. I tillegg til folkemusikk, blir det også litteratur og teater på Rudi.

 (5/3-02)
Førdefestivalen går nye vegar
Sogn og Fjordane Teater si folkedansoppsetjing "Svik" får urpremiere. Det blir også  urpremiere på stykket "Skal, skal ikke" der mellom andre Øyonn Groven Myhren er med. Festivalleiar Hilde Bjørkum fortel til Nationen at dei vil fornye konseptet for festivalen. Tanken er å trekkje nye publikumsgrupper ved å presentere folkemusikk og folkedans på nye måtar. Les også her. Det blir forrresten kulturminister Valgjerd S. Haugland som opnar festivalen 4. juli. Les om det her.

 (5/2-02)
Tildeling til Folkemusikk, Rock ..
Tildelingane på 8 millionar kroner frå Musikkverkstadordninga (MVO) til tiltak innan jazz, rock, folkemusikk og verdensmusikk er gjort kjent. Til saman kom det inn 909 søknader, med samla søknadssum på 40 millioner. Mellom dei som får mest er Strunkeveko - heile 50 000 kroner. Her kan du finne fleire detaljar.
 
(4/3-02)
Leikfest på Dombås
Laurdag 9. mars har Dovre Folkedanslag sin 13. årlege leikfest på rad. Dei har alltid gode spelemenn på festane sine, og i år er det Nye Ringnesin. Og mykje god heimebaka mat.  Dersom du ikkje har meldt deg på enno, kan du ta kontakt med primus motor for leikfesten Ragnhild Smette (biletet).  tlf 61241511
 
(4/3-02)
Hallgrim Berg sitt kåseri på Norrsken 2002
Ballade har fått trykke Hallgrim Berg sit kåseri om norsk folkemusikk som reisefylgje for handelsmenn i utlandet. Her finn du det.

 (26/2-02)
Jan Lothe Eriksen om folkemusikkscene i hovudstaden
Dagleg leiar i NFD har skreve ein artikkel i Ballade om behovet for ei nasjonal scene i Oslo. Om dette og meir finn du her.

 (26/2-02)
Vellukka Rørosmartna med mykje pols
Vi var mellom dei mange som var med på Røros-martna nr 149. På opningsdagen var det 3000 til stades på Malmplassen. Visstnok vart det ikkje publikumsrekord i år.  Her vil det kome nokre bilete frå martna'n, og særleg frå dansen.

 (26/2-02)
Kvarts i USA
Her kan du lese meir om Kvarts sin USA-turne.

 (26/2-02)
Kongens gull til Agnes Buen Garnås
Ho får utmerkinga for lang og god innsats for norsk folkemusikk, særleg for vokal-musikken. Ho er og har vore vår kanskje fremste kvedar i mange år, og har vore med på mange plater, også i samarbeid med jazzmusikarar. Ho har vore lærar på ei lang rad kurs i kveding, og har på ulike vis arbeidd for at vokalmusikken skulle få sin rette plass i folkemusikkbiletet. Ho er fødd i 1946. Prisen blir overrekt i Bø i Telemark tysdag 26. februar. Varden har intervju med Agnes.

 (25/2-02)
Bok: Nesten 900 barnerim og regler
Magnhild Lauvdal frå Fyresdal har fått utgjeve ei bok med nesten 900 barnerim og regler på forlaget Grenland. Boka er basert på hovudoppgåva hennar som ho skreiv for 25 år sidan. Her er oppskrifter etter Støylen, Berge, Landstd og andre samlarar. Ei nyttig bok for alle skular og barnehagar og elles alle som har med barn å gjere.

 (25/2-02)
Boka ikkje uloveleg
I siste nummer av Kvinten, meldingsbladet til Norsk Folkemusikk- og Danselag, finn vi den juridiske utgreiinga som Advokatfirmaet Selmer har laga i samband med kvedarboka "Lidele galen lidele god". Konklusjonen er at dei ikkje vil tilrå rettsleg forføljing av saka. Det vert peka på at folkemusikkutøvarar bør vere restriktive med å levere frå seg materiale på det dei lærer bort. Og at det blir tydeleg merka med "berre til eiga innlæring".

  (25/2-02)
Knut Trøen 70 år
Den 15. februar fylte spelemannen Knut Trøen frå Valdres 70 år. Heile sitt vaksne liv har han budd i Oslo, og vore ein av dei mest sentrale i folkedans og gamaldansmiljøet. Han har i lange periodar vore fast spelemann i mange leikarringar, BUL, Sogn og Fjordane-ringen, Songdanslaget og Symra. Han har også vore mykje med i Valdreslaget og Laget for Folkemusikk. I ei årrekkje har han hatt fast gamaldansorkester og spela på eit utal festar og tilstellingar. Saman med Åge Grundstad har han spela inn mykje turdans og gamaldans. Han er framleis svært aktiv som spelemann i fleire leikarringar. Knapt nokon spelemann i landet har så lang røynsle og breitt repertoar som allsidig dansespelemann. Vi ynskjer Knut lukke til med dagen.

 (15/2-02)