Bilete frå kurset i Hallingspringar, Hallinglaget i Oslo 2002

Det var ca 20 deltakarar på kurset, der Karin Andressen frå Oslo og Thomas Stensgård frå Gol var rettleiarar. Jegeir Trøim frå Hemsedal var spelemann. Kurset varde 4 timar laurdag og 4 timar søndag, og var sers vellukka. Her er nokre få bilete frå kurset.
 

Kurset var i Storsalen i BLS-huset. Her ser vi ein del av deltakarane.
 

Spelemannen Jegeir Trøim frå Hemsedal
 

Søndag hadde spelemannen også junior med.
  

Her er rettleiarane Thomas Stensgård frå Gol og Karin Andressen frå Oslo.
 

Her er rettleiarane midt i dansen