Tildelingar av midlar frå Rff
April 2002 og Oktober 2002

Tiltaksmidlar April 2002
Det vart  utdelt  kr 325 000 av ein søknadsmasse på kr 328 000.  Desse fekk:
September 2002
Det vart delt ut kr 276 000 av ein samla søknadssum på kr 1 076 798
  
Etnisk Musikklubb, kr 15000 til CD slåttetralling Hallingdal
Laila Yrvum, kr 7000 til CD taterviser 
Norsk visearkiv, kr 15000 til bok: Oversyn over vokalgenrar
halvdan Furholt:: kr 20000 til CD
Spelarhaugen folkemusikk kr 15000 CD med tradisjonsslåttar
Aslak Brekke-seminar kr 7000 for Seminar
Nes nasjonale dansarring kr 5000 til Lagets historie
Telemarkfestivalen kr 5000 Kurs for barn og unge
Hardanger Folkemusikksamling:  kr 7000 Kvedarkurs ved Reidun Hovrei
Knut Hamre kr 15000 til Læring på gamlemåten
Knut Hamre, Teigland, Rolland kr 7000 til CD Haldor Mælands musikk
Hilde Bergfald kr 15000 til Felespel hos Helge Husby
Møre og Romsdal folkem.lag kr 3000 til bygge den gamle sunnmørsharpa
Røros Folkedanslag kr 15000 til Rørospols, læring på gamlemåten
Anders Grønli kr 10000 Slåttesamlinger for opplæring
Norsk Folkemusikksamling kr 15000  CD Salve Austenå
Landslaget for Spelemenn kr 15000  Seminar 
Nordicae ved Solberg  kr 15000  CD med Heidi Løvlund
Ål spel og dansarlag  kr 3000 til ungdomssamling
Kjersti Wiik kr 15000 til innsamling/læring gamlemåten
Mari Eggen, Helene Høyen kr 7000 til CD
Kjell Øyvind Stokke kr 15000 til Innsamling ØNV Toten
Norsk Folkemusikklag kr 7000 til NF skrift 14/2001
Via Music kr 7000 til Melodiinnsamling og CD-produksjon
Embrikt Bergaplass kr 15000 til CD
Tom W. Rustad kr 15000 til CD
Landslaget for folkem. i barneh. og kole kr 5000 til Formidling
Marit Westrum kr 15000 til Læring på gamlemåten
Kalottspel kr 10000 til Folkedansseminar
John Ole Morken: kr 15000 til Innsamling folkemusikk/dans i Haltdalen
    
Laget for folkemusikk,  kr 9000, Folkemusikkopplæring for born
Den norske folkemusikkscena, kr 10000,  Kurs for folkemusikkutøvarar
Burskerud folkemusikklag,  kr 7000,   Folkemusikkverksted
Buskerud folkemusikklag, kr 5000, Desentralisert folkemusikkverksted
Anders Grønli,  kr 10000,  Slåttesamling for opplæring
Kristiansand spelemannslag,  kr 10000,  Hefte: Slåttar etter Otto Furholt
Vågå spel- og dansarlag,  kr 7000,  CD med Vågå spelemannslag
Over Stok og Steen,  kr 7000,  Innspilling av hedemarksmusikk på CD
Olav Høgetveit, kr 7000,  Utgjeving av Draumkveldet på CD
Spelemannslaget Knut Heddis minne,  kr 7000,  CD-produksjon
Einar Eimhjellen,  kr 8000,  Norsk-amerikansk tradisjonsmusikk
Skrekk,  kr 7000,  CD-innspilling ved gruppa skrekk
Ragnhild Knutsen,  kr 15000,  Læring på gamlemåten hos Torbjørg Aas Gravalid
Sogn og Fjordane folkemusikklag,  kr 3000,  Vigdal-symposium
Sogn og Fjordane Folkemusikklag, kr 10000, Seminar gamaldanstrad. Vestlandet
Landslaget for Spelemenn,  kr 15000, Instruktørkurs
Voss spelemannslag/Osafestivalen,  kr 5000, Kvedarsamling for ungdom
Osafestivalen,  kr 3000,  Kurs i Vossaspringar
Nordmøre mållag,  kr 8000,  Bok og CD: Barnesongar, rim og regler.
Folkeadademiet Bø i Telemark,  kr 5000,  Fagleg seminar, oppstart av forum
Jorun Marie Rypdal Kvernberg,  kr 15000,  Innsamling i Romsdal
Åshild Vetrhus,  kr 15000, Innsamling av song i Suldal og Sauda
Ole Bull Akademiet,  kr 15000,  CD-rom og teksthefte med folkedans
Åsmund Reistad,  kr 7000,  CD-innspilling med Trispann
Ingvild Marit Garnås, kr 7000, CD "Uti løyndom - frå bånsull til ballade"
Noregs Ungdomslag,  kr 7000,  Norske turdansar CD nr 5
Ingunn Skjelfoss,  kr 15000,   Innsamling av vokal folkemusikk i Østfold
Telemarkfestivalen,   kr 7000,  CD-utgjeving Nivelkinn
Synnøve S. Bjørset,  kr 15000,  CD med arkivopptak av Sigurd Eldegard, Sogn
Bø dansarring,  kr 5000,  Innsamling av dans, bøtradisjon
   
Støtte til formidling av folkemusikk og folkedans
I alt 28 søknader. søknadssum kr 844 880. Kr 288 000 vart fordelt.

Blår, kr 15000 Utvikling av repertoar/program, PR-arbeid
FOLK:  kr 15000 Va det du ell va det deg
Columbi Egg: kr 15000  Konsertserie
Førde Intern. folkemusikkfestival: kr 15000 Festivalpub
Førde Intern. folkemusikkfestival: kr 30000 Bryllaup med Kvarts
Hardanger Folkemuseum: kr 10000 Hardingfela som barokkinstrument
Holtåen kommune: kr 5000 Folkemusikkmessen "Livets strengelek"
Landsfestivalen i gammaldansm. 2002: kr 30000 Vestafolk Pluss
Jørn Hilme stemnet: kr 20000 Intimkonsertar, dansespelemenn, ..
Nordsjøfestivalen Sailor's Wake: kr 15000 Festival
Norsk Folkemusikklag: kr 3000 Konsert Rauland 2002
Odd Nordstoga: kr 30000 Aslaug Vaa prosjektet
Rudi kultur: kr 15000 Program på Rudi Gard
Runt'om kr 20000 Nordens nattløøsa nätter
Stein Villa: kr 10000 Religiøse folketonar i samklang
Svein Westad: kr 15000 Lansering av CD "Munnharpas Verden"
Tre Begrædelige Piger: kr 15000 Konsert Møre og Romsdal
  
Støtte til formidling av folkemusikk og folkedans
I alt 27 søknader. søknadssum kr 933290. Kr 266 000 vart fordelt på 17 søkjarar

... som solen i strime:  kr 10000
Anne Kleivset:   Lussi Langnattkr,  kr  6000
Birkenes kommune, kultur: sommerdag i ord og toner på Herrefoss, kr 10000
BUL i Oslo: Folkedansteater bygd på balladen Åsmund Frægdegj.  kr 20000
Fika: Turne, barneforestilling og intimkonsert i mdNoreg, kr 13000
Folkekulturfestivalen: Frå øvingsrom til scenegolv, 2002,  kr 20000
Geitungen, Turne i Rogaland,  kr 15000
Juniorkvedarane og Småkvedarane i Hornindal sp.lag: Bryllaup ...,  kr 7000
Mats & Brudarna: Turne ved musikkgymnas og folkeh.skolar,  kr 15000
Osafestivalen, Intimkonsertar Osafestivalen 2002, kr 5000
Seljord Juniorspelemannslag, Deltaking på ISME-konferansen,  kr 5000
Skrekk: kr 10000
Telemarkfestivalen: Arena for tradisjonell folkemusikk:  kr 10000
Telemarkfestivalen, Bestillingsverket "Blå morene", Karl Seglem,  kr 20000
Tone Hulbækmo, H.F. Jacobsen og Norsk lur og bukkeh. Huldrenatt: kr 20000
Utla:  Lnseringsturne, kr 20000
Åsmund Reistad: Turne med Trispann,  kr 20000