KARTLEGGING AV INTERESSE FOR HOVEDFAG I DANS

Til tidligere og nåværende studenter v/ Dans 101, 102 og 201 –og andre interesserte!

KARTLEGGING AV INTERESSE FOR HOVEDFAG I DANS

Folkedansstudiet ved Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff- senteret), NTNU i Trondheim har til nå vært et tilbud med grunnfag og etterhvert mellomfag i allmenn dansekunnskap, i over 10 år. Hittil har 274 studenter deltatt på ett eller flere av delstudiene. Mange av disse bruker daglig kunnskapen i sin lærerjobb, ved arkiver/ samlinger eller i lokale leikarringer og musikk- og kulturskoler, for å nevne noe.

Etterhvert er det flere som fremmer ønske om et hovedfag i dans. For å få fram behovet for et hovedfag i dans fram i søkelyset ønsker vi å kartlegge interessen. Vi presiserer at det er snakk om hovedfag i dans, og det innbefatter all slags dans. Rff – sentret har i en tid jobbet for et hovedfag, men arbeidet har så langt ikke ført fram. Uten en reell etterspørsel fra potensielle studenter minker sjansene ytterligere. Derfor vil vi nå i første omgang kartlegge interessen for opprettelsen av et hovedfag i dans. Responsen på dette brevet vil bli sammenfattet av undertegnede og i samarbeid med Rff – senteret bli overlevert rette instans for videre behandling i NTNU – systemet.

NTNU vil framstå som et ledende Universitet i Norden, ja i hele Europa, om de satser på og får til et slikt studium på dansefronten. Vanligvis kreves det Cand.Mag – grad (80 vekttall) med relevante fag i fagkretsen for å søke opptak på hovedfag. Vi regner med at det blir liknende krav også for et hovedfag i dans. Hiv dere rundt og skaff kompetansen dere mangler i mellomtiden!!! Jo flere interesserte og kompetente – jo sterkere står vi! Hvorfor har man en masse utdanningsmuligheter innen musikk i Norge, men generelt lite innenfor dans?? Nå er det vår tur!!

 For folkedansens del så kom det frem i Arnestad- rapporten (nov.2001) at det bør gjøres satsninger innenfor folkedansen, og det raskt!  Hovedfag i dans kan være en vei og gå for å få mer kunnskap, ressurspersoner  og blest om fagområdet. Mye forskningsarbeid er ennå ugjort, og Rffs imponerende arkiver ligger klare.....hva venter vi på?? Etter Reform –94 og Reform- 97 ble dans innført i videregående skole og i grunnskolen. Det vil derfor bare bli større etterspørsel etterfolk med praktisk og teoretisk dansefagskompetanse i årene som kommer.  

Vi har bedt Rff- senteret sende dette brevet til alle tidligere og nåværende studenter. Vi vil også publisere det i aktuelle blader og aviser. Hvis du en eller annen gang i framtiden kan se for deg en videreutdannelse  på høyere nivå innenfor dans, så er det verdt å melde fra til undertegnede. Din tilbakemelding er på ingen måte bindende.

Svarene sender du snarest og innen 1.mai 2002 til:

   Scenedanser:   Sidsel Pape, Toftesgate 25 G, 0556 Oslo,
                         e- post: spape
@c2i.net eller fax: 22 38 35 59

eller:            Folkedanser:   Birgitte Rørvik Bruun, Klæbuveien 46, 7030 Trondheim
                  e- post: birgitbr
@stud.ntnu.no eller tlf: 73 93 09 66

Med vennlig hilsen, på vegne av interesserte studenter i årets mellomfagskull,

Sidsel Pape og Birgitte Rørvik Bruun

&------&-------&------&-------&-------&-------&-------&--------&--------&-------&-----Ja, jeg er interessert i et framtidig hovedfag i dans!!     ( sett kryss)

Jeg kunne tenke meg å starte (tidspunkt/ år) ..........................................................................

Jeg kunne tenke meg å fordype meg i (tema): ........................................................................

Navn:

Adresse:

E-post: