Isleik 2010 - bilete frå stemnet - Del 8 Glimt frå framsyningar på Folkemuseet  Årbær.

Eit flott stemne på Island 6 - 18 juli 2010
Det var ca 370 deltakarar totalt på stemnet. Av desse var 145 frå Noreg, og 36 av dei att frå Symra. Det var også mange frå Færøyane og Grønland (ca 25 frå kvart land). Færrast var det frå Sverike. Stemnet hadde sin base på Hagaskoli nokså nær sentrum av Reykjavik. Dei fleste ting foregjekk der eller tett ved, til dømes i Nes kyrkja og i konsertsalen til Filharmonien. Elles var det framsyningar i sentrum av Reykjavik laurdag og på Folkemuseet på andre sida av byen søndag. Det meste av tida var det strålande ver, men laurdag regna det litt. Elles var det som vanleg mange turar å vere med på. Før sjølve stemnet byrja var det også turar, den lengste av dei varte i 4 dagar og gjekk til Vestfjordane på nordvestkysten. Her var det mange nordmenn med. Heile stemnet vart eit gild oppleving for alle, og folkedanslaget i Reykjavik la ned eit stort arbeid for at alt skulle fungere bra, både før og under stemnet.


Nokre glimt frå Symra sine to framsyningar på Folkemuseet Årbær. Museet ligg på andre sida av byen, så vi hadde buss til og frå. Vebjørn er danseleiar og Benjamin og Lars Petter spelar.

Fleire deler av Isleik 2010 (kjem snart):

Firedagars tur til Vestfjordane
Turen til Tingvellir, Geysir og Gullfoss.
Turen til Vestmannaeyar.
Turen til Den blå Lagune.
Glimt frå Hagaskoli
Glimt frå Opninga, Høgmessa, Nordisk framsyning, spelemannskonserten og Avslutninga.
Framsyningar i sentrum av Reykjavik
Framsyningar på Folkemuseet

Glimt frå Reykjavik
Diverse

Helsing Vebjørn

  


Symra dansar. Fremst Inger (og Peder), Vebjørn og Inger Frøydis.
 

Symra dansar. Fremst Dag og Anne, Hilde og Petter, Einar og Wencke, Tore og Anne Grethe.
  

Symra dansar. Fremst Anne Grethe, Tor og Wencke og Peder
 

Symra dansar.Gunnar og Anne Lise fremst.
  

Symra dansar. Wencke og Einar fremst.
  

Symra dansar. Einar, Grethe, Kjell, Gro, Dag, Hilde og Petter.
   

Symra dansar.
   

Symra dansar.
   

Symra dansar. Menuett i mai i vrengt ring.

Symra dansar. Polsen var tung i motbakken.
 

Symra dansar på grasvollen ved inngangen til museet. Hilde og Petter, Bjørn Harald og May Britt, Einar og Wencke.
   

Symra dansar. Fremst Inger og Peder, Inger Frøydis og Vebjørn, Anne Lise og Gunnar
   

Symra dansar. Fremst Inger og Peder, Dag og Anne, Einar og Hilde, Wencke og Petter.
      

Symra dansar. Fremst Anne Lise og Tor, Bjørg og Peder, Tore og Gro.
   

Symra dansar. Fremst Inger, Erik og Anne Grethe.
  

Symra dansar. Hilde og Petter fremst.
 

Symra dansar. Fremst Bibbi, Erik, Vebjørn, Inger.
  

Symra dansar på plass 2. Fremst Gro og Dag, Inger og Peder.
  

Symra dansar
 

Symra dansar
 

Symra dansar. Framleis Menuett i mai i vrengt ring.

Symra. Heile danseflokken.
 

Symra. Heile danseflokken med spelemenn.