Isleik 2010 - bilete frå stemnet - Del 7 Glimt frå framsyningar i Sentrum.

Eit flott stemne på Island 6 - 18 juli 2010
Det var ca 370 deltakarar totalt på stemnet. Av desse var 145 frå Noreg, og 36 av dei att frå Symra. Det var også mange frå Færøyane og Grønland (ca 25 frå kvart land). Færrast var det frå Sverike. Stemnet hadde sin base på Hagaskoli nokså nær sentrum av Reykjavik. Dei fleste ting foregjekk der eller tett ved, til dømes i Nes kyrkja og i konsertsalen til Filharmonien. Elles var det framsyningar i sentrum av Reykjavik laurdag og på Folkemuseet på andre sida av byen søndag. Det meste av tida var det strålande ver, men laurdag regna det litt. Elles var det som vanleg mange turar å vere med på. Før sjølve stemnet byrja var det også turar, den lengste av dei varte i 4 dagar og gjekk til Vestfjordane på nordvestkysten. Her var det mange nordmenn med. Heile stemnet vart eit gild oppleving for alle, og folkedanslaget i Reykjavik la ned eit stort arbeid for at alt skulle fungere bra, både før og under stemnet.


Nokre glimt frå Framsyningar i Sentrum.

Fleire deler av Isleik 2010 (kjem snart):

Firedagars tur til Vestfjordane
Turen til Tingvellir, Geysir og Gullfoss.
Turen til Vestmannaeyar.
Turen til Den blå Lagune.
Glimt frå Hagaskoli
Glimt frå Opninga, Høgmessa, Nordisk framsyning, spelemannskonserten og Avslutninga.
Framsyningar i sentrum av Reykjavik
Framsyningar på Folkemuseet
Glimt frå Reykjavik
Diverse

Helsing Vebjørn

  


Symra ventar på å sleppe til framfor Alltingshuset. Wencke, Inger, Inger Frøydis, Petter og Peder.
 

Rotnheimsknut. Gunnar, Anne Grethe, Tore og Bjørg.
  

Rotnheimsknut. Anne Lise, Gunnar, Anne Grethe, Tore, Bjørg og Erik.
 

Songdans framleis. I framgrunnen Einar, Wencke, Dag, Anne, Peder og Inger.
  

Gamal reinlender. Hilde og Petter fremst.
  

Kørsdans frå Valdres. Inger og Peder, Inger Frøydis og Vebjørn og Gunnar og Anne Lise fremst.
   

Helga følgjer nøye med på dansen
   

Færøyingane.
Etterpå skulle Symra danse eit stad til i sentrum, men då kom regnet for fullt!
   

Her dansar vi "Eg ser deg".
   

Her er det også "Eg ser deg". Anne Lise, Anne, Anne Grete, Bibbi og Bjørg.
   

Her er det Rotnheimsknut. Inger Peder, Inger Frøydis, Dag, Vebjørn, Dag, Inger Lise, Anne, Tore, Gunnar, Wencke og Anne Grethe.
      

Vi er i gang med songdansen.
   

Hans og hånån. Anne og Dag fremst. Dag ser på.
  

 Gamal reinlender. Anne Grethe og Tore fremst. Gro og Dag ser på.
 

Her er danseringen frå BUL Stavanger i gang med framsyninga si.
  

Så var det færøyingane sin tur.