Spesialsida for leikarringar og arbeidet der

Nytt og gamalt:
Stor interesse for stildans
Frå fleire hald vert det meldt om stor interesse for stildans. I januar 2000 var det i Sandefjord eit Milleniumsball med mange daltakarar. På Nordleik 2000 i Stavanger er det svært stor påmelding til Ballkvelden. Mange leikarringar har særskilde øvingar for stildans, til dømes Symra og Sogn og Fjordaneringen i Oslo og Sølja på Hamar. Sume lag driv berre med det, til dømes Bærum Ballselskap.
 
 
 
 
 
 
Oslo: Bygdelagsstemnet 28. mai 2000 på Folkemuseet på Bygdøy.
 
Dansbeskrivningar - ei god svensk side.
Denne svenske sida har 600-700 rettleiingar til folkedansar. Eit verkeleg fint tiltak til støtte for alle som driv med folkedans. Det neste må vere å få lagt inn lyd til dei ulike dansane! Og i neste omgang også video som viser dansen! Skal vi få noko liknande i Noreg?
 
Leikarringen Symra feira 40 år laurdag 21. oktober. Her er glimt frå feiringa.
 
Leikarringen Symra ha stort ball oktober 2001
Det var ca 70 deltakarar på ballet.
 
Leikarringen Symra hadde stildansseminar 3. helga i februar 2001, med heile 32 deltakarar. Glimt frå seminaret og liste over dansane finn du her.
Dersom du har noko nytt om å melde, eller har kommentarar  Trykk her og send!
 

Fylkesvis oversikt
Leikarringar, lag etc

Danse-rettleiingar etc

Ein del norske folkedansar
Nokre nye songdansar - Symra
Bygdedansar frå Møre og Romsdal
Svenske dansar