NU-stemnet 2001, Asker ved Oslo

Litt om stemnet:
NU-stemnet er Noregs Ungdomslag (NU) si årlege stormønstring. I 2001 er det  Bygdelagssamskipnaden (BLS) som arrangerer stemnet, som får tilhald i Asker, bygdebyen litt vest for Oslo. I BLS omfattar både Oslo og Akershus. Stemnet skal ha Garborg-profil, 2001 er som kjent Garborgår.  Arne og Hulda Garborg budde i mange år i Asker, på Labråten som nå er museum. 
Heimeside for NU-stemnet 2001 her.

Påmeldingsfrist er 1. mai 2001
 
BLS:
Telefon: 22982110
Telefax: 22982119
Adr: BLS,Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

Garborgåret: www.garborg.no
Programmet blir planlagt:
BLS medler at programmet for stemnet er under utarbeiding, under leiing av Torunn Hernes Bjerkem. Nokre foreløpige stikkord: Førstemne, Korseminar, Utstillingar, Garborgseminar, Barneparkering og familieaktivitetar, Ope Ungdomshus, Stildansball, Fleirkulturell ssmeltedigel, Haugtussa  folkedansteater, Festkveld, Nattdebatt, Nattdans, Organisasjonstorg, Stemnemarknad, SMITS, Framsyningskappleik, Kven veit gameshow, Treffpunkt for barn, ungdom, veteranar..., Leikfest, Nattkonsert, Stemnegusteneste, Hovudstemne, Bunadtog, Skalkefest, Etterdans, ..
 
 

Biletreferat frå stemnet 
finn du her.

 

Mange nemnder i arbeid:
Huvudnemnd, Programnemnd, Økonominemnd, Administrasjon, Innkvartering, Matnemnd, Informasjon, Teknisk nemnd.
Trykk her for oversikt over alle.
"Frå Hulda til Heimen"
Bunadutstillinga på Asker Museum i samband med NU-stemnet , vart opna 1. mai, og viser mange interessante bunader og bilete frå Hulda Garborg sitt bunadarbeid. Ågot Noss, nestor i norsk bunadforskning, og dagleg leiar for Heimen Elisabet Stabell, opna utstillinga. Asker folkedanslag vise nokre dansar med Hulda-tilknytning og Asker mannskor song. Her er fleire glimt frå opninga.
 
Folkedansteateret Haugtussa
I Asker kulturhus blir det urpremiere fedag 6. juli kl 15.30 og 18.30 og laurdag 7. juli kl 16. Billettar kr 180, tlf 66909671.
Regi ved Kjell Klausen og Sigurd Aae Klausen og musikk ved Benjamin Kehlet. Mellom dei som er med er Øyonn Groven Myhren som Haugtussa, Jon Anders Halvorsen som Jon og Steinar Hernes som Haugkallen, og dansarar frå BUL og BLS. Dette blir eit storhende, så her må du skaffe deg billett!!
  
 
Hovudnemnda:
Stemneleiar er Heidi Grymyr og  Økomomileiar Knut Kjønaas Programleiar Torunn Hernes Bjerkem
Nestleiar program Kjersti Flatåker.
Leiar Admn: Torstein Solberg
Leiar Info: Svein Bjørkås
Leiar Tek/Tek: Lars Ole Ørjasæter
Leiar Tek/Rigg: Arild Engen
Leiar Tek/Deko: Anne M. Skafløtten
Leiar Innkv.: Reidunn Lid Lysgaaard
Leiar Mat: Benedicte L. Mortensen
Leiar Mat: Frank-Olaf Holm
 Nokre av  leiararplassane står førebels opne.
 
Det trengst fleire i nemndene!
Alle i BLS som kan tenkje seg å gjere ein dugnadsinnsats før og under stemnet, kan melde seg til Alf Steinar  Nekstad.
 
Dersom du har noko nytt om stemnet, eller har kommentarar  Trykk her og send!
 
Smakebitar frå programmet
Onsdag 4. juli: Førstemne
Torsdag 5. juli: Den store kurs- og seminardagen
Fredag 6. juli: Stemneopning
Laurdag 7. juli: Stemnemøte
Søndag 8. juli: Tradisjon, høgtid og avskjed
Sommarball på torsdag
Torsdag kl 19 i Bondihallen, med Christiania Thour og Runddansensemble. Dessertbuffe ca kl 21 og slutt kl 00.30. Her er danseliste:
Feansese , Kvadrilje, Lancier frå Austlandet, Mølledans, Figaro der alle dansar, Fandango frå Austlandet, Sekstur II frå Namdalen, Hopser med vals frå Namdalen, Trondheimar frå Ofoten, Åttetur frå asker, Stjernetur frå Østfold, Firetur frå Stange, Hopser frå Ogndalen, Figaro fra Namdalen, Lang Menuet frå Væggerløse (dansk), Vals med kjede, Jamaica, Spanish Jeepsie, The Geud Man of Ballingigh, Mignon, Pompadur, Bruu nr 4, pluss noko runddans - kanskje som kotiljong.
Stildanskurs
Torsdag kl 10-14 vert det stildanskurs, med dei mest uvante dansane. Dag Vårdal spelar og Per Kristian Elvestad og Folke Flatland rettleier.
Dansekurs Songen i Songdansen
Fredag kl 10-14 underviser Geir Egil Larsen og Agnes Buen Garnås i songdans-song. Dei vil gje nytt liv og nye perspektiv på songgen vår.