Stemne-bilete 2001
Desse bileta vart lagt inn lokalt på ein PC under stemnet, og er no overført til Internett