NU-stemnet 2001, Asker ved Oslo
Medlemer i nemndene (mai 2000)

Hovudnemnd:
Stemneleiar er Heidi Grymyr 
Nestleiar Arne Magne Håvardstun. Økomomileiar Tom E. Johnsen, Programleiar Torunn Hernes Bjerkem. Nokre av  leiararplassane står førebels opne.
 
Programnemnd:
Leiar Torun Hernes Bjerkem
Elly Solberg, Kirsti Eriksen, Berit Stenmark, Marit Haug Loen, Erik Haugros, Johan Einar Bjerkem, Mara Aacantalicio, Kåre Smeland, Eli Bjørhusdal, Ragnhild Bjørge, Victoria Carlsen
 
Informasjonsnemnd:
Ulf Abusdal, Margit Solbrekken, Svein Bjørkås
 
Undernemnd for sommarball
Det vert ball under stemnet på Skui grendehus, og desse skal planlegge ballet: Per Kristian Elvestad, Folke Flatland, Erik Haugros, Bente Holm og Kari Myrvang
Økonominemnd:
Leiar Tom E. Johnsen, Sylvia Guldbrandsen, Einar Guldbrandsen, Knut Kjønaas, Torill Dahl
 
Administrasjonsnemnd:
Alf Steinar Nekstad, Rønnaug Skaar Tinjar, Torstein Solberg, Alf Grønneflåta
 
Innkvartringsnemnd:
Dagny Bekkelund, Erik Lysgaard, Reidun Lysgaard, Laila Sidselrud, May Kristin Hegglund
 
Matnemnd:
Harry Tinjar, Bjørn Harald Flobekk, Frank Olav Holm
 
Teknisk nemnd:
Lars Ole Ørjasæter, Bengt Arild Morken, Geir Tretterud
 
Dersom du har noko nytt om stemnet, eller har kommentarar  Trykk her og send!