Styret og nemnder og ombod i Symra

Tilbake til hovudsida
Symra har årsmøte i første halvdel av februar kvart år. Då vel vi styre og andre nemnder/ombod.
For 2018 er desse tillitsvalde i Symra  (bilete får du ved å trykke her):
Styret
Leiar
Nestleiar
Sekretær
Styremedlem
Kasserar
1. varamedlem
2. varamedlem
Namn
Erik Haugros
Kristen Nygaard
Anne-Grethe Granseth
Anne P. Vedum
Peder Varhaugvik
Inger Varhaugvik
Live Callin
tlf
67906962
90971952


41026623
22155884
 
tlf. privat
91523192
90971952
97081862
95898174
41026623
47403818
91339486

e-post
e-post
e-post
e-post
e-post
e-post
e-post
Adresse
Tussetunet 8, 1476 Rasta

 
Studieleiar
Arkivar
Halvar Opheim
Anne Lise Larsen
22320325
67078508
901 73 876
452 41 326
e-post
e-post
     
         Rådet Ragnhild Slyngstad
Wenche Engen

Ragnhils Lillebakken

Vebjørn Bakken
Trond Rekdal
Tore Granseth

 901 94 897

 
e-post
e-post
e-post
e-post
e-post
e-post
Bladstyret Erik Skogen
Marit Bjerke
Oddny Feragen
Erik Haugros

 

67906962
638 76 018
922 94 045

99514437
e-post
e-post
e-post

e-post
Solberg Østli 9 2020 Skedsmokorset
Årvollia 21, 0591 Oslo
Valnemnd Bjørn Harald Flobekk
Liv Kalvatn
Jørn Glomnes
Oddny Feragen

 
450 23 389
930 60 627
90853127
 
e-post
 
e-post
e-post
 
Ettersynsfolk Gunnar Gvein
Anne Persson

22412170
971 24 561
67901073
e-post
e-post
Liste over tidlegare formenn/leiarar i Symra

Formann År Formann År Formann År Leiar År
Per Malmedal 1960 Helge Herigstad 1970 Erik Hestnes 1979-80 Vebjørn Bakken 1990-91
Lars Hauge 1961-63 Ola Høgset 1971 Harald Hvistendal 1981-82 Heidi Grymyr 1992-93
Per Inge Venås 1964 Gunnleiv Sæland 1972 Brit Digernes 1983 Vebjørn Bakken 1994
Anders Moen 1965 Werner Dyås 1973 Ivar Lilleås 1984 Ragnhild Slyngstad 1995
Ingolv Toven 1966 Vidar Fanavoll 1974 Peder Varhaugvik 1985 Jørgen Dyrnes 1996
Peder Varhaugvik 1967 Einar Voll 1975 Heidi  Grymyr 1986-87 May Kristin Heggestad 1997
Ludvik Varhaugvik 1968-69 Lise Palmer 1976 Kristin Pelly 1988-89 Anne Kallåk 1998-99
    Anne Utvik 1977     Per Kristian Elvestad 2000-01
    Live Horn 1978     Marianne Dahl 2002-05
            Aase Bjorli 2006-2007
            Erik Haugros 2008-2010
            Vebjørn Bakken 2011
            Erik Haugros 2012-2017