Søndag

Tilbake til startsida

 


Det var nesten fullt i Asker kirke under høgmessa, som også var stemnegudsteneste. Gudstenesta vart også overført i radio.

Flagg og faner på veg inn i kyrkja. Vi skimtar 
stemneleiar Heidi Grymyr med flagget (til høgre).

Under høgmessa i Asker Kirke. Biskop  Gunnar Stålsett heldt talen og Per Sæmund Bjørkum spela slåttar på fele.
    
 

Etter stemnegudstenesta var det Hovudstemne på det fine friluftsområdet 
ved kyrkja. Bilete viser eit oversyn over området.
 

Leiaren i NU Johan Einar Bjerkem ynskjer velkommen til hovudstemet.
  

Stemnetalaren i aksjon på hovudstemne

Hovudstemnet. Utdeling av prisar for god musikk  på nattdansen.

Oversikt over stemneområdet - sett "bakanfrå".
   

NU-flagget blir overlevert til Valdres Ungdomslag. Neste stemnet skal vere på Beitostølen, og har fått namnet 
Folkekulturfestivalen. Frå venstre: Leiaren i Valdres Ungdomslag Kirsten Rolandsgard, leiaren i BLS Steinar Nekstad og leiaren i NU Johan Einar Bjerkem.
    

Landsringen der eit par frå kvart fylkeslag dansar Vardevakt, har lang tradisjon i NU som avslutning på hovudstemnet.

Hovudstemnet vart avslutta med broderring  der alle saman 
song "Å leva det er å elska" 
   

Her er bunadtoget i ferd med å starte frå Hovudstemne-området. Dei skal gå heilt til stemneområdet ved Bondihallen.

Bunadtoget nærmar seg stemneområdet.
     

Også her ser vi bunadtoget
    

Litt lenger bak i bunadtoget. Vi ser mellom andre Dag Vårdal 
og Vegar Vårdal spelar fele.
   

Bondihallen - der dei fleste festane og dansane gjekk føre seg.
   

Det var ikkje fullt, men det var ein god del folk også på etterdansen søndag.
    

Dei som var på etterdansen kunne gled seg over flott dansemusikk - familen Larsen spela.

Etter eit langt stemne er det framleis smil å sjå - her frå fire av dansarane i FLUR (ungdomsringen i Aust-Agder fylkeslag) - dei vart nr 2 på framsyningskappleiken.
    

Klokka er snart 20 søndagskvelden og framleis er det folk på vakt - her Inger og Halvard Opheim frå Oslo /BLS.

Det er mindre travelt på  stemnekontoret - men ein ihuga dugnadsmann er framleis på plass - Eirik Skogen frå BLS.

Tilbake til startsida