Fredag

Tilbake til startsida

 


Eit lite glimt frå Garborgseminaret i Venskaben i Asker.
   

Også eit glimt frå Garborgseminaret.
   

Glimt frå kurset for ungdomar: Frå halling til Hiphop. Det var innpå 100 ungdomar frå heile landet som lærde ulike former for folkedans, til nokså variert musikk. Det er meininga det skal bli Noregs Ungdomsring etter kvart. 

Frå kurset i tango: Vi kom for seint, men fekk bilete 
av kursleiaren Bjarte Sæbø.
   

Vaktene på Bleiker skole er i godt humør og fylgjer nøye med. Frå venstre Oddny Feragen, Ragnhild Slyngstad og Werner Dyås (alle frå BLS).

Frå opninga av NU-stemnet på Torget i Asker. Vi høyrer ein fin lurlåt som opningsfanfare.

Stemneleiar Heid Grymyr opnar stemnet, og ynskjer folk velkomne. I bakgrunnen leiaren i programnemnda Torunn Hernes Bjerkem.

Ordføraren i Asker, Morten Strand, ynskjer NU velkomen til Asker-bygda. Det er andre gongen han har bunaden på.

Leiaren i NU Johan Einar Bjerkem ynsker alle velkomne til stemnet i Asker.

Frå opninga på Stemnet. Her er det Arne Garborg som er i aksjon. Han hadde sumt å fortelje til folk i dag.
  


Det var bra mange som såg på opninga av stemnet, men det kunne godt vore fleire!

Kjell Klausen, hovudmannen bak Garborg-oppsetinga, her saman med kostymen til Haugtussa.
   

Frå Haugtussa-framsyninga - fin lyssetting og fine kostymer

Frå Haugtussa-framsyninga
   

Steinar Hernes og Øyonn Groven Myhren i samspel
   

Haugtussa (Øyonn Groven Myhren) og mora (Marianne Dahl)
  

Haugtussa-framsyninga
  

Veslemøy drøymer

Veslemøy
  

Veslemøy ved steinen - Øyonn Groven Myhren er Veslemøy og Anders Saxhaug er steinen.

Jon og Veslemøy

Jon og Veslemøy
   

Jon - Jon Anders Halvorsen
   

Jon og Veslemøy - Jon anders Halvorsen og Øyunn Groven Myhren

Her får vi bra intrykk både av fine kostymer, fine dekorasjonar på bakteppet og variert lyssetting. 
  

Øvst oppe er "trollmannen", i Anders  Saxhaug sin skapnad.

Nokre av dei sentrale aktørane mottar langvarig applaus. Dei tre i miden er Steinar Hernes, Øyonn Groven Myhren (Veslemøy) og Jon Anders Halvorsen

Her får regisørane velfortent takk for ei fin framsyning. Leiar i programnemnda Torunn Hernes (midten) deler ut gåver til instruktørar og framsyningsansvarlege Kjell Klausen (venstre) og Sigurd Klausen.

Dag Vårdal og Gunnar Rødal kviler på benken.
   

Det var ikkje så mange deltakarar på "Førstehjelpskurset" i dans.
Inger Frøydis og Vebjørn Bakken instruerer og Lars Petter Eliassen spelar.

Nokre av medlemene i teatergruppa Teatrex viste ei  svært interessant framsyning basert på  Arne og Hulda Garborgs liv.

"Rasjonelt fjøsstell" av Hulda Garborg vart vist av teatergruppa i BUL Oslo. Ei artig og "moderne" form.

Tilbake til startsida