Den norske folkeviseringen
Eit stykkje om Folkedansmerket i heftet "Folkedansen i 20 aar. 1903-1923" av Einar Johnsen

FOLKEDANSMERKET

Folkedansen har i de senere år hat stor fremgang blandt alle samfundslag, og når den har vundet slik utbredelse kommer det i første række av den kulturværdi som ligger i selve bevægelsen. folkedansen er ikke, som mange har trodd, noget utslag av forældet bondepatriotisme, folkelig fornøielsessyke eller kultur. Ånei, den som har fåt bare et litet glimt av den poesi som findes i vore gamle folkeviser og nasjonaldanser, han vet også at folkedansbevægelsen indeholder en virkelig byggende kulturfaktor for vort folk og at den er et nasjonalt reisingsarbeide som har både livsbetingelse og livskraft.

Til at begynde med blev arbeidet ødet og spredt på forskjellige hold; men den naturlige følge av utviklingen var en landsomfatende organisasjon av folkedansarbeidet - og den uteblev heller ikke. I 1919 blev D.N.F. stiftet og fra den tid hadde folkedanserne liksom et grundlag at arabeide på. folkeviseringen blev den rygrad som de støttet sig til og hentet ny kraft fra. Lag efter lag sluttet sig til organisastionen som vokste sig større og sterkere fra dag til dag.

Med organisasjonen fulgte også stevner og utfærder. folkedansere fra en bygd gjestet sine venner i en anden bygd, den ene landsdel besøkte den anden, og således kom folkedanserne ofte ut på ukjente trakter og traf nye folk. Det var da at tanken om et kjendingstegn for alle folkedansere opstod. Det skulde være et merke som kunde vise, at her traf du en folkedanser og en ven. Enten han nu i det private liv var høiremand eller kommunist, godtemplar eller maalmand, bonde eller bymand, så traf du her en meningsfælle og en bror som forstod dig. dette var hensigten med folkedansmerket; derfor måtte det også utformes slik at det blev formålet verdig.

Folkeviseringens farver er rødt og gult - som Magnus Barfots gamle kongebanner med det gule kors på rød bund. Det faldt da naturlig at la merket få de samme farver. Men samtidig måtte der være et merke så enkelt og smakfuldt som mulig fo at det skulde kunne bæres som brystnål eller slipsnål. På en måte kan man betrakte folkedansmerket som et skjoldmerke for dansere når de drar i leding. Derfor fik også merket samme form og utstyr som det Hellig Olavs stridsmænd hadde på sine skjold under slaget på Stiklestad: Det gule kors på rød bund i form av et rundt skjold med guldkant omkring. Dette merke bør bli benyttet av alle folkedansere overalt og altid. Det er vakkert i sig selv og passer godt både på bunader og hverdagsantræk. Og det er ingen skam at vise at du er en folkedanser.

En anden ting som man bør søke gjennomført er at få indtat folkedansmerket i alle flag og faner for lag og leikerringer som står tilstuttet D.N.F. Det vil bli et samlingsmerke under hvilket alle paartier kan møtes i god forståelse om en fælles sak: folkedansen. Et slikt samlingsmerke forener og styrker brorskapets ånd blandt danserne, på samme tid som det udelukker enhver antydning av partipropaganda ved demonstrasjoner og optog. Husk at du er en stridsmand for din sak! Bruk dit skjoldmerke og bruk det godt!

Einar Johnsen