Rettleiings-bøker/Litteratur i folkedans

Antun, Markvard	(Arne Berg) Vestlandsspringdans. Instruksjonshefte. Oslo 1967.
Bakka, Egil		Dans, danse lett utpå foten. Folkedansar og songdansar. Oslo 1970. 2. oppl. 1975.
Bakka, Egil		(Brit Seland, Dag Vårdal) Grunnbok i folkedans. Oslo 1986
Bakka, Egil		(Dag Vårdal, Tormod Lunde) Dansetradisjonar frå Nordland og Troms. Trondh. 1985
Bakka, Egil		(Brit Seland, Dag Vårdal) Dansetradisjonar frå Vest-Agder. Vest-Agder Udl/Rff 1990
Bakka, Egil		(Ola Kai Ledang og Berit Østberg) -og vil du være kjæresten min. Arendal. Rff 1979
Bakken, Vebjørn              Danseviser (2010) Nye songdansar
Beal, Daniel		Dances from Norway. Minneapolis 1988
Garborg, Hulda	Norske dansevisur. 4 utgåver: Kra 1913, 1917, 1919, 1923
Kobberstad, Nora	Follkemuseets ringdanse. Kra 1904 (19 s)
Kobberstad, Nora	Let-påt-tå. Lege med sange. Kra 1896. (32 s)
Kobberstad, Nora	Norsk lekebok. Kra 1901. (67 s)
Kroglund, Jostein	Bro, bro brille. Sangleker fra mange land. Oslo 1981.
KUF		Sang og leik. Svenske songleikar. Oslo 1957. (106 s)
Lautin		Lekt i Løten. Gamle lekeaktiviteteri bygda. Særutgave, 1980.
Liestøl, Knut	(Klara Semb) Norske folkedansar I. Danseviser. Oslo 1961 (1922,23,25,34,41,46,51)
Moe, Annefi	Inn-til-vegge. Sangleker i Bergen. Bergen 1976. (64s)
Mogstad, Olav	(John Røen) Polsdans frå Nordmøre i Todalstradisjon. Nordmøre U. 1977
Norske folkeskr. 19	Norske folkevisor II. 4 opplag. Oslo 1904-17.
Norske folkeskr. 68	Norske folkevisor III. Oslo 1920.
Norske folkeskr. 8	Norske folkevisor I, Med utgreiing om visedansen ved H.G. 1903-1917
Norås, Thor G.	Barnet i liv og lek. Barnekultur i en brytningstid. Stavanger 1976. (128 s)
Norås, Thor G.	Jeg og kulturen min. Sanger , danser, … Stavanger 1973. (110 s)
Onkel Georg	(dvs Einar Nilsson) Sangleikene våre. For store og små barn. Trondheim 1948. (47s)
Oslo Framfylking	Sang og leik. Stensil (12 s)
Reek, Jeanne	(K. Seamonson and S. Ralph) Folk dances and Lore of Norway. Minnesota 1971
Semb, Klara		Norske Folkedansar II. Rettleiing om dansen. 5. utg. Oslo 1956. (1922,25,35,48)
Semb, Klara		Norske Folkedansar III. Slåttar til turdansane. 2. utg. Oslo 1952. (1924)
Semb, Klara		Norske Folkedansar IV. Danse-Danse-Dokka mi. Songdansar. Turdansar. Ringleikar. Turleikar for born og ungdom. Oslo 1958. 2. oppl. 1978.
Semb, Klara		Norske folkedansar. Songdansar. Omarbeidd og utvida utgåve. NU. Oslo 1985.
Semb, Klara		Norske folkedansar. Turdansar. Omarbeidd og utvida utgåve. NU. Oslo 19??
Semb, Klara		Dances of Norway. Handbook of European National dances. Ondon 1951.
Semb, Klara		Atten norske folkedansar. (musikken) Kra 1917 (47 s)
Semb, Klara		Daances of Norway. Handbook s of European National Dances. London 1951 (40s)
Semb, Klara		Numedalsspringar. Såleis som eg lerde han av  Kjetil Dyrbu ...   Stensil Oslo 1931 (9s)
Stallvik, Tor	Dans mi dokke mæ du æ ung. 10 songdansar. Vågå 1982
Støylen, Bernt	Norske barnerim og leikar. Kra 1899. Oslo 1975 (143 s)
Tuko, Ingrid Maurstad og Nils Steinar Slapgård  "D'er æller fali for den som dæinse" Songdans til viser av Alf Prøysen
Ville, Ole		Gamle bryllaupssongar. Nasjonale Folke-Leikar og Bollerim. Volden 1904. (44 s)
Vaage, Magnus	Songleikar til Heim og Folkeskule. Risør 1919 (24 s)
Vaage, Magnus	Songleikar til Heim og folkeskule. Andre boki. Oslo 1925. (24 s)
Vaage, Magnus	Songleikar til Heim og folkeskule. Tredje boki. Oslo 1925. (32 s)
Warme, Reidar	Etnisk dans, et kompendium. Oslo 1973 (76 s)
Warme, Reidar	Folkedanser fra mange land. Oslo 1977 (32 s, kassett)
Warme, Reidar	Halling i Valdrestradisjon. Oslo 1969 (24s)
Warme, Reidar	Kolo, kolo. Europeiske sirkeldanser. Oslo 1979. (24 s)
Warme, Reidar	Over alle grenser. NRK skoleradioen 1979. (44 s med kassett)
Warme, Reidar	Pardanser og litt til. Europeiske par og gruppedanser. Oslo 1980. (24 s, kassett)
Warme, Reidar	Sang og leik. Oslo 1980. (36 s)
Warme, Reidar	Vær med å danse. Europeiske folkedanser utvalgt for pensjonister. Oslo 1980 (28 s k)
Weydahl, Andy	Sangleker for storskolen. Kra 1924. (47 s)
Weydahl, Andy	Sangleker for småskolen. Kra 1922. (47 s) 6. opplag 1967
Winsrygg, Magnhild	Gammeldans. Oslo 1984
Østberg, Berit	På livets landevei. Sangleker fra Trondheim. Univ.forl. 1976. (128 s)
Aasane, Leif	Numedalsspringaren. Instruksjonhefte. Kongsberg 1980. (30 s)