Klepp leikarring har fått ny heimeside: www.kleppleikarring.no