Bunader
tilbake til hovudsida
Innleiing
Bunad og folkedrakt
Bunadbruk
Bunadane i dag
Organisert bunadarbeid
Bunader i Møre og Romsdal

Innleiing
tilbake til toppen av dokumentet

Bunad og folkedrakt
tilbake til toppen av dokumentet

Bunadbruk
tilbake til toppen av dokumentet

Bunadane i dag
tilbake til toppen av dokumentet

Organisert bunadarbeid
tilbake til toppen av dokumentet

Bunader i Møre og RomsdalDei vanlegaste bunadane frå Møre og Romsdal
Vi skil mellom bunader frå dei tre delene (fogderia) i fylket: Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. I kvart fogderi er det fleire ulike variantar som er i bruk.

I alle delene av fylket gjekk folkedraktene ut av bruk ved slutten av førre hundreåret. Men etter første verdskrigen kom det i gang arbeid med å rekonstruere draktene, inspirert av det arbeidet som Hulda Garborg starta. Det var særleg husflidslag, bodekvinnelag og ihuga einskildpersonar som stod i brodden for dette arbeidet.
tilbake til toppen av dokumentet

Litteratur om bunader

Litteratur

Broderi
av Edith B. Skjeggestad, Tell Forlag, 1996

Bunader i Hedmark fylke
Red. Åse A. lange, Landbruksforlaget, 1980

Gamle Bunader fraa Vest-Agder
Hefte utgitt av Reiersons Bokhandel AS 1929

Norske Bunader og Samiske folkedrakter
Red. Heidi Fossnes, J. W. Cappelens Forlag, 1993

Singlande Sylgjor
Red. Mette Kahrs og Bjørn Sverre Haugen, Noregs Ungdomslag, 1996

Våre vakre bunader
Red. Yngve Woxholth, Hjemmenes Forlag, 1969

Våre vakre bunader
Red. Kjersti Skavhaug, Hjemmenes Forlag, 1978
http://www.novus.no/82-00-21354-4.html