Nokre bilete frå stildansseminaret til Symra Klekken 2001

Tilbake til hovudsida
 

Per Kristian var primus motor på seminaret - rettleiar og organisator.

Her er det eit glimt frå ei av kvadriljene

Anna Bergstrøm -eit relativt nytt medlem - som deltok med liv og lyst!

Her har vi alle saman (minus fotografen) - det var 32 til saman.

Arne Bergstrøm - også han var også nokså ny - det vart mykje lærdom på kort tid.

Det er visst ei kvadrilje som skal visast her også!

Her får Per Kristian velfortent takk for eit vel gjennomført seminar.

Her er det mange som svingar seg i ein feiande vals - Schubert-vals.

Alle er samde i at det var eit vellukka stildans-seminar.