Nokre bilete frå Symra sitt stildansseminar i Valdres oktober 2002
Tilbake til hovudsida
På seminaret på Nytun i Valdres var det 11 par. Vi gjekk gjennom mange dansar, men størst vekt vart lagt på dei to kvadriljen Prinsesse Alexandrine og Laancier frå danmark. Dette er dansar som skal vere på ballkvelden på Nordlek i 2003. Per Kristinan og Sonja Elvestad var dugande rettleiarar, og vi dansa i eit gamalt fjøs som var fint innreidd som dansesal.

Vi får lunch i spisesalen på Nytun.


Her er det ufullstendige kvadrilje-oppsettet - berre 3 par.

Her er eit kvadriljeoppsett.

Her er eit av kvadrilje-oppsetta


Nokre av karane slapper av i kråa.Her slapper nokre av mellom slaga. Frå venstre Hallvard og Inger Opheim, Liselotte Odeh og Erna Skogen.

Her er rettleiarane Sonja og Per Kristian.

Per Kristian og Anna Marie