Bilete av Styret og  andre ombod i Symra

Tilbake til hovudsida
Symra har årsmøte i første halvdel av februar kvar år. Då vel vi styre og andre nemnder/ombod.
For 2016 er desse tillitsvalde i Symra :
Styret:

Leiar:
Erik Haugros
 

Nestleiar
Eystein Grimstad

Sekretær
Anne-Grete Granseth
 

Kasserar:
Peder Varhaugvik

Styremedlem:
Live Callin

1. vara
Inger Varhaugvik


2. vara
Live Callin

Studieleiar
Arkivar
Studieleiar:

Halvard
Opheim
Arkivar:

Anne Lise Larsen
 
Bunadnemnd

Nordmøre
Trond Rekdal

Sunnmøre
Liv Kalvatn

Romsdal
Peder Varhaugvik

Ymse
Inger Varhaugvik
Rådet

Bladstyret
Erik Skogen
Thor 
Møller

May-Britt Hval Flobekk
Valnemnd
Grete D. Syljeset Bjørn Harald Hval Flobekk Liv Kalvatn Inger Opheim