Litt om det vi dansar i Symra
Tilbake til hovudsida
I Symra dansar vi stort sett det same som i dei fleste andre leikarringar. Men vår tilknytning til Møre og Romsdal gjer at vi dansar ein del spesielle dansar frå dette distriktet og frå Vestlandet i det heile. Dessutan har vi i Symra sett dansemåte til nokre songdansar som vi også bruker. Nedanfor er ei oversikt over desse dansane, i tillegg til at vi tar med ei liste over dei dansane som inngår i Symra-repertoaret. Dette er ei nokså lang liste av dansar, og sjølvsagt kan ikkje alle alt, men det er dansar vi har brukt på øvingane i dei siste åra.

Symra-repertoaret
Dansar med tilknytning til Møre og Romsdal
Framsyningsprogrammet

Symra-repertoaret
Dette er ei liste over dansar som har vore (mykje) brukt i Symra i seinare tid. Det omfattar ikkje alle dansar som har vore dansa/øvt på i dei siste åra.

Songdans
Aka på isen håle / Aksel Tårn-visa / Bendik og Årolilja / Bind deg ein blomekrans / Briskehauga / Bukkevisa / Dei gamle fjelli / Det er lauvfallstid / Det står ein friar / Eg gjekk meg opp til seterli / Eg gjette Tulla / Eg heiter Håvard Hedde / Eg rodde meg ut / Eg ser deg / Falkvor Lommannsson / Fanitullen / Flaumen går / Fram dansar ein haugkall / Hans og Hånån / Kakelinna/ Haugebonden / Margit Hjukse/ Horpa/ Hei huskom i hei / Hu hei kor er det / I kveld er eg glad / Je veit ei vakker jente / Jenta 'o gjekk seg / Jonsoktid / Kjære du mi Randi / Kongsdøtrene/ Mannen og konen / Mellom bakkar og berg / Mitt bu min heim / Vesle lerka / Oppi Hallingdal / Per spelemann / Pisi og fuglen / På Dovrefjell i Norge / Pål sine høner / Ro fjorden / Rotnheims-Knut / Småsporven gjeng i tunet / Stigelin / Stolt Signhild / Strid for fred / Svarterabben / Tidt eg minnest / Tordivelen og flugua / Trolldans / Ung Åslaug / Vardevakt / Vesle guten / Å eg ser på deg / Å kjære Ola / Å kjøre vatn / Nyss munde/ Gifta deg jenta/ Ola so heiter guten min/ Å vesle Kari vår / Åsmund Frægdegjeva/ Mellom bakkar og berg/ Her er det land/ Jeg går og rusler/ Åremålsdagen/ Alder om eg ville/ Om kvelden når det mørkner/ Menuett i mai

Turdans
Dobbel reinlender / Eikerril / Feiar frå Vestlandet / Firetur frå Romerike / Gamal Reinlender / Gillerosen / Klappdans / Krabbelur / Oppdalsril / Pariserpolka / Pas d'Espagne / Ril frå Sandsvær / Sekskrossedans / Seksmannsril / Stjernetur / Sunnmørsreinlender / Tantoli / Totur frå Holt / Tremannsril frå Aure / Tretur frå Fana / Tretur frå Hordaland / Trondheimar / Varsovienne / Veva vadmål / Wienerkryss frå Hardanger / Åttepardansen / Åttetur i stor ring / Åttetur med mylne / Fandango frå Austlandet / Fandango frå Namdalen / Figaro der alle dansar / Firetur I / Firetur II/ Mølledansen / Seierstadhopsa / Hopser frå Ogndal/ Honnfeiv / Hopser med vals/ Feier frå Sandsvær/ Sekstur I / Sekstur II / Engelsk dans nr 4/ Fransese  / Kvadrilje / Lancier / Kørsdans frå Valdres/ Kørsdans frå Grue/ Vebjørns vals

Bygdedans

Nordmørspols / Romsdalsspringar  / Springdans frå n. Sunnmøre / Vestlandsspringar / Rull / Rørospols / Pols frå Finnskogen

Gamaldans

Galopp / hamborgar / mazurka / polka / reinlender (i ulike variantar) / springpols / vals

Andre dansar

Svenske: Trekarlspolska, Oksdans, Schottis från Särna, Schottis från Åland, Fødselsdagsvals til Mona, Fryksdalspolska, Åttemannengel, Binsjøpolska
Finske: Menuett frå Oravais.
Dansk: Lang menuett

Stildans
Frå hausten 1999 har det vore særskilde øvingar i stildans. Per Kristian Elvestad var dei første åra primus motor og fast instruktør for desse øvingane, med god hjelp av søster si Sonja Elvestad. Frå hausten 2005 er det Marita Ramstad som rettleier på øvingane i stildans.

til toppen av sida

Dansar med tilknytning til Møre og Romsdal
Desse dansane (og mange til) finn du på www.folkedans.com.

Songdansar:
Stigelin - ei folkevise frå Nordmøre
Bandadansen - ei av visene til Ivar Aasen
Tidt eg minnest - vise av Ivar Aasen - vi brukar begge tonane/dansemåtane
Dei vil alltid klaga og kyta - av Ivar Aasen
Dei gamle fjell - av Ivar Aasen
Du sundagskveld - av Ivar Aasen
Her er det land - av Ivar Aasen , dansemåte av Vebjørn Bakken, bygd på Sunnmørsspringar
Mellom bakkar og berg - av Ivar Aasen - tonen er den gamle etter Ivar Aasen, dansemåte av Vebjørn Bakken
Det er sundagskveld - ei vise av folkehøgskolemannen Henrik Straumsheim

Turdansar
Sunnmørsreinlender - liknar mykje på gamal reinlender, og den svenske forma for reinlender med turar
Gillerosen - turdans frå Nordmøre
Krabbelur - turdans frå ytre Romsdal
Tremannsril frå Aure - dans i reinlendertakt med ein gut og to jenter (eller omvendt) frå Aure på Nordmøre
Dobbel reinlender - brukt på Nordmøre og i Trøndelag (også kalla "Kjøkkendansen")

Bygdedansar
Nordmørspols
Romsdalsspringa
Springdans frå nordre Sunnmøre
Desse dansane er omtala spesielt her.
til toppen av sida

Framsyningsprogrammet
Det har vore vanleg i Symra å sette opp eit framsyningsprogram ca annankvart år. Dette programmet utgjer grunnstammen i dei dansane som ringen brukar når dei har framsyning. Framsyningsleiaren kan alltid gjere tilpasningar slik at det passar med tid og høve. Ein del av dansane går att frå år til år, og er nærpå faste. For 1998 ser framsyningsprogrammet slik ut.

Standardprogram (30 minutt)
Inndansing (vals, marsj, springe i rekkje)
Feiar frå Vestlandet
Sandsværsril
Pariserpolka
Stjernetur
Tidt eg minnest
Rotnheims-Knut
Hans og Hånån (første og siste "vers")
(Jonsoktid)
Menuett i mai
Tretur frå Hordaland
(Oksdans)
Kørsdans frå Valdres
Gamal reinlender
Springar (normalt: Vestlandsspringar eller springar frå Nordre Sunnmøre)
Pols
Rull (rulle ut eller til oppstilling, evt. springe ut i rekkje)

Aktuelle tilleggsdansar eller dansar å byte med:
Hei huskom i hei / Ro fjorden / Stigelin / Sjå det lyser / Bendik og Årolilja
Firetur frå Romerike / Ein eller to korte gamaldansar / Krabbelur / Seksmannsril / Eikerril
Solospel på fele (vsh)
Åsmund Frægdegjeva (vsh)
Falkvor Lomannsson (vsh)
Rekkjedans: Fandango eller Sekstur I (vsh)
Halling (vsh)
(vsh = ved spesielle høve)
til toppen av sida