Fire bilete frċ Kvitsymreturen til Romsdalshytta 8. mai 2005

Tilbake til hovudsida
 


Her ser vi frċ Holterkollen den fine utsikten over Nittedal
  

Her er alle samla framfor Romsdalshytta
 

Liv og Roger viser rett veg til hytta!
  

Her er alle samla framfor hytta til Ragnhild