Nye medlemmer

 
Vi er nokså mange, men vi vil stadig ha nye medlemer i laget vårt!
 

Vil du bli med i Symra, er det berre å møte opp på øving eller kurs. Alle er hjarteleg velkomne. Er du åleine? Eller er de eit par? Begge deler er like bra! Både einslege og par er like velkomne i Symra.

Vi kan love eit godt miljø, ein fin hobby, trim for kropp og sjel og mange gode vener.

Vi har øvingane og kursa våre i Storsalen i BLS-huset Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo (ved sida av Det gamle Rikshospitalet og Blitz, her er eit kart).

  Her finn du fleire opplysningar om tid , stad, tidspunkt etc.

Vil du vite meir om Symra? 
 
Ta kontakt med leiaren i Symra eller andre i styret

Du kan også ta kontakt med fylkeslaget vårt, Bygdelagssamskipnaden i Oslo (BLS)
  -  tlf:         22982110
  -  telefaks: 22982119
  -  e-post:   bls@online.no
  -  heimeside: www.bls.no