Nokre bilete frå julefesten i Symra 2014

Tilbake til hovudsida
Det var ca 80 til stades på den vellukka festen. Nemnda hadde stelt i stand på finaste måte på Engebråten skole. Det var god middag og mange gode kaker til kaffien. Eit gildt 4-manns orkester med Solvor i brodden sytte for fin dansemusikk, Marita leia musikkdansen og Dag songdansen. Mange fekk blomar for innsatsen på festen og gjennom året. Ei fin avslutning på danseåret!
  

fint pynta i inngangen.
 

Denne sofaen stod også i gangen.
  

Også scen var julepynta.
  

Orkesteret er klar til innsats.
  

Frå eit  av middagsborda.
     

Eit anna bord..
 

Eit tredje bord.
  

Fjerde bordet.


Femte bordet.
     

Her sit heile komiteen.
 

Her sit orkesteret, danseleiarar og leiar-par
    

Her er åttande bordet, med Curre frå Viljan.                            
  

Dansen skal byrje, polonese.
  

Fortsatt polonese.
  

Musikarane i aksjon
  

Vi har fått musikarane i saueskinnssofaen
  

Frå kaffibordet - Marie og Jan Erik.

  

Her også Ingeborg
   

Så er det utdeling av blomar og takk for innsatsen. Her Erik og Hallvar.
   

Anne Lise får takk.
  

Dei fleste i styret.
  

Heile styret (Gro var der ikkje).
  

Liv og Ragnhild syter for teateret.
 

Her får nemnda velfortente blomar.
 

Danseleiarane fortente takk.
  

Oddny gløymte ikkje blomar til leiaren Erik.
  

Festleiaren viser fingeren!
  

Dansen i gang - ei kvadrilje.
  

Så er kvelden nesten slutt - vi syng "Deilig er jorden"
 

Nesten det same!
 

Så er det slutt for denne gongen og dette året.