Nokre bilete frå julefesten i Symra 2013

Tilbake til hovudsida
Det var over 70 til stades på den vellukka festen. Nemnda hadde stelt i stand på finaste måte på Engebråten skole. Det var god middag og mange gode kaker til kaffien. Eit gildt 4-manns orkester med Solvor i brodden sytte for fin dansemusikk, Marita leia musikkdansen og Vebjørn songdansen. Mange fekk blomar for innsatsen på festen og gjennom året og Berit las eit fin juleforteljing frå Stavanger. Ei fin avslutning på danseåret!
  

Det var marsj føre bordsetet.
 

Marsj.
  

Marsj her også. Og så var det middag med god julemat.
  

Frå dansegolvet
  

Frå dansegolvet
     

Orkesteret i aksjon.
 

Eystein, Helge og Håkon har mykje å prate om.
  

Liv og Jon.

Frå eit av kaffiborda
     

Frå eit anna kaffibord
 

Og eit kaffibord til.
    

Kaffibordet med orkester og nemnd.                             
  

Endå eit kaffibord
  

Og endå eit.
  

Inger Frøydis, Unni, Liv og Gunnar pratar saman.
  

Her har vi Sissel, Werner og Anne.
  

Det eine kakebordet.

  

Og det andre
   

Så tok leiaren Erik ordet - det var tid for takk og blomar.
   

Styret fekk blomar for fin innsats gjennom heile året
  

Her får orkesteret blomar.
  

Blomar til instruktørane.
  

Nemnda fekk velfortent takk og blomar.
 

Hallvar fekk blomar og takk for vel utført jobb som studieleiar og spelemann og kurshaldar.
 

Peder deler ut blomar til teaterkontakt Ragnhild. Liv var visst borte?
  

Eystein har gjort ein flott jobb som fjellturplanleggjar i mange år, saman med Oddny.
  

Det var ikkje så mange med på kurset i haust, men desse 4 var også med på julefesten!
  

Håkon fekk og blomar, fordi han møtte fram sjølv om danseforma var dårleg.