Nokre bilete frå julefesten i Symra 2012

Tilbake til hovudsida
Det var heile 101 deltakarar på festen - fleire enn på mange år. Ein del ekstra kom nok fordi dei visste at Vebjørn skulle få medalje. Dei blei ein fin fest. Mykje god mat/kaker som vanleg. Fin musikk frå eit 4 "manns" orkester og Dag Evensen sytte for flott danseleiing. Tre frå Viljan hadde også teke vegen heilt frå Stocckholm. Leiaren i NU, Endre Kleiveland, var også til stades og kasta glans over festen. Fleire av slektningane til Vebjørn var til stades og dei hadde også to programinnslag til ære for prisvinnaren. Elles var det mange helsingar, blomar og talar, frå Symra, Oslo Songdanslag, Sogn og Fjordaneringen, Hordaringen, Leikarringen i BUL, BLS, Folkedansnemnda i BLS, Rakne og Hunar og frå Viljan. Det var også helsingar frå Egil Bakka, Johan Einar Bjerkem og ordføraren i heimekommunen til Vebjørn, Haram. På biletet ser vi prisvinnaren saman med leiaren i NU Endre Kleiveland og (t.v.) leiaren i Symra, Erik Haugros, som styrde sermonien.
  

Eit av festborda.
 

Eit av festborda. Slekta til Vebjørn
  

Frå eit av middagsborda
  

Frå eit av middagsborda
  

Frå eit av middagsborda
     

Frå eit av middagsborda
 

Frå eit av middagsborda
  

Frå eit av middagsborda

Frå eit av middagsborda
     

Frå eit av middagsborda
 

Endre Kleiveland har ordet        Erik Haugros haar ordet
    

Fotografering                             
  

Vebjørn blir gratulert av Endre og Erik passar på
  

Utdeling
  

Johs. held tale.
  

Tore talar
  

Benjamin spela ein fin vals

  

Helsing via Berit frå Sogn og Fj.r. og Hordaringen
   

Fam Bakken underheld med song og gangman-dans
   

Vebjørn høyrer på, saman med Oda.
  

Kirsti og Inger Frøydis underheldt
  

Kirsti og Inger Frøydis
  

Erik deler ut blomar
 

Helsing frå Viljan
 

Musikk var fin - heile 4!
  

Gåver frå mange
  

Også dei små er med på fransesen
  

Fransese her også.