Nokre bilete frå julefesten i Symra 2011

Tilbake til hovudsida
Det vart ein ny fin julefest i Symra på Engebråten skole 3. desember 2011. Det var bra med folk (ca 70?), fin musikk frå eit 4 manns orkester og Marita og dag leia dansen på ein god måte. Som vanleg var det mykje god mat, både ved middagsborda og ved kaffien. Nokre frå den internasjonale folkedansgruppa til Anne-Grethe underheldt.
 

Dans før middagen.
 

Dans før middagen
  

Dans før middagen
  

Nina leia bordsetet                Gunnar G. heldt tale
  

Det er julemat å få!
     

Meir mat.
 

Mat nok til alle
  

Mat til alle.

Frå eit av middagsborda
     

Frå eit av middagsborda
 

Eit anna middagsbord
    

Eit middagsbord                           
  

Eit til.
  

Endå eitt.
  

Eit til.
  

Og eit.
  

Og eit.

  

Det vart mange bord!
   

Men her er det siste!
   

Dans etter middagen
  

Dans etter middagen
  

Så var det kaffi alt!
  

Kakebordet - det eine
 

Meir kaffi?
 

Kaffi
  

Ved eit kaffibord
  

Kaffibord
  

Kaffi og kaker
  

Kaffi og kaker
  

Erik ved kaffibordet
  

Kaffi og kaker
  

Dag og Torild
 

Kaffi og kaker
 

Inger og Peder - ikkje første gongen på julebord i Symra
 

Kaffi og kaker
  

Anne Lise og Gunnar
 

Kaffi og kaker
  

Kaffi og kaker
  

Kaffi og kaker
  

Kaffi og kaker
 

Musikken skal i sving att etter maten
 

Det er kome til avslutning
 

Den andre sida av ringen
  

Takk for denne kvelden!