Nokre bilete frå julefesten 2007

Tilbake til hovudsida
Her er nokre bilete frå julefesten 6. desember 2007 på Engelbråten skole. Det var over 80 deltakarar.
  

Spelgruppa i aksjon.

Nemda gjorde ein framifrå innsats!
  

Frå eit av middagsborda
  

Det same bordet ein gong til!
  

Utsnitt frå eit av borda - det var mange småbord
     

Her eit av dei andre borda.
 

Her er det nok mat!
  

Det fjerde bordet

det sjette bordet
     

Det sjuande bordet
 

Det åttande bordet
    

Det niande bordet
  

Det tiande bordet
  

Det ellevte bordet!
 

Anders skal spele julekantate
     

Her er Anders i gang.
 

Inger Frøydis syng Haugebonden - det vart for lang avstand!
  

Takk til våre svenske kontaktar Inger og Curre
  

takk til mange
  

Takk til teaternemnda
  

Takk til turkommiteen
   

Takk til diverse
  

Takk til framsyningskommiteen
   

Takk til rettleiarane
  

Takk til alle - med ljos og fin musikk