Nokre bilete frå julefesten 10/12-2005

Tilbake til hovudsida
Her er nokre bilete frå julefesten 10. desember 2005 på Engelbråten skole. Det var over 80 deltakarar.
  

Spelgruppa i aksjon.

Nemda gjorde ein framifrå innsats!
  

Nemnda ynskete velkomen til bords med sang!
   

Og det gjorde dei to gonger minst!

Utsnitt frå eit av borda - det var mange småbord
     

Her eit av dei andre borda.
 

Endå eit bord
  

Det fjerde bordet

det sjette bordet
     

Det sjuande bordet
 

Det åttande bordet
    

Det niande bordet
  

Det tiande bordet
  

Det ellevte bordet!

Atle og Solvor
     

Aud og Ragnhild
 

Dag
  

Ellen og
  

Eystein og Oddny
  

May Britt og Bjørn Harald
  

Halvard og Inger
   

Eli Irene og
  

Kri og Kurre
   

Kurre
  

Marianne, Anders og ..
  

Marie og
 

Marita og Bjørn
  

Pia og Astrid
   

Åse og Johan
   

Vi syng ... Anne Lise og Gunnar
  

Vi syng...
    

Vi syng

Vi syng
  

Vi syng...  Ragnhild, Wenche og Anne.
  

Vi syng ....Bjørn og Marianne
   

Anders spelar julemelodiar i kaffipausen
   

Benjamin spela ein slått i kaffipausen
  

Det vart to bilete av Benjamin!
  

Ei fin samling av "eldre" medlemer.
   

Ei gruppe som dansar internasjonal folkedans viste dansar frå Aust-Europa
 

Her er eit bilete til der vi ser dei fargerike bunadane.
  

Det er bra at nokon tenkjer på rekrutteringa!
   

Erik leia dansen, og her ordnar han opp i polonesen.
   

I pausen var det mange som fekk blomster og velfortent takk. Her er nokre rettleiarar og spelemenn.
  

Her er det bladstyret som får blomar: Oddny, Harald og Thor.
  

her blir det blomar til spelemennene og retleiarane
 

Her ser vi mange av dei som fekk blomar og takk.
   

Her ser vi alle i styret som får takk for vel utført arbeid.