Nokre bilete frå avslutninga i Symra juni 2008 - Kaffikveld

Tilbake til hovudsida


   På avslutningskvelden i juni 2008 var det ekstra mange frammøtte. Den nye leiaren Erik haugros hadde sendt ut invitasjon til mange tidlegare medlemer, og ikkje så få fann vegen. Her er nokre bilete frå denne kvelden.


Oversikt over Storsalen med fint pynta bord og bugnande kakebord
 

Eit litt nærare glimt av kakebordet
  

Frå eit av borda mellom andre med Ingunn og Vidar Fanavoll
  

Eit av dei andre borda - også Knut var her i kveld
  

Utsnitt frå eit av borda
     

Endå eit bord, i ser mellom andre Erna og Erik, Kate og Jorun og Aud ...

  
 


Her er det eit bord til
  

Og endå eitt! Live framme til venstre

Ola framme til venstre
     

Det siste bordet
 

Inger Frøydis song Vogga
  

Kolbjørn og Jorun har visst funne tonen!

Her har vi Kate og Werner
  

Her er alle tidlegare og noverande leiarar samla
  

Her er leiarane ein gong til!
 

Her har også kunne funne plass på ytterste flanke
  

Det var utlodning av mange fine premiar - mellom anna to store fruktkorger.
Inger Frøydis var heldig og vann den eine.