Nokre bilete frå Seminar på Klækken 2013 og Framsyning på Hadeland Glassverk

Tilbake til hovudsida

Det vart eit fint danseseminar på Klækken i haustferien 2013. Heile 61 deltakarar! Det var opplæring i mange typer dansar, songdans, stildans, turdans og bygdedans. Dag Evensen, Marita Ramstad og Inger Frøydis/Vebjørn Bakken var instruktørar. Laurdagskvelden var det ein fin dansekveld med Erik Haugros som danseleiar. Solvor og terje sytte for fin musikk både på øvingane og om kvelden; erik Skogen sytte for CD-musikken. Seminaret starta laurdag kl 10, og slutta søndag kl 12. Etter seminaret var det ei stor gruppe dansarar som heldt framsyning på Hadeland Glassverk. Symra fekk eit fint fat til gåve, det skal visstnok loddast ut på ein kaffikveld.


Det eine middagsbordet
  

Det andre middagsbordet
 

Det tredje middagsbordet.
    

Det fjerde middagsbordet
.

Det femte middagsbordet
  

Det sjette middagsbordet
 

Middagen og maten elles var som vanleg god på Klækken, her dagens dessert.
  

Så drog ein del av deltakarane til Hadeland Glassverk der det skulle vere framsyning. Her får sume seg lunsj før framsyninga.
 

Vi er klar til å byrje framsyninga på asfalten mellom husa på verket.
 

Erna sjekkar at bunaden til Erik er i orden.
 

Framleis ventar vi på at klokka skal bli 14.30.

Og her likeeins. Som vi ser var det ein svært fin haustdag med gule tre.
 

Solvor og Terje er på plass
 

Vi er i gang med Feiar frå Vestlandet.
 

Også Feiar frå Vestlandet
 

Og her også.
 

Og her også Feiar frå Vestlandet.
 

Erik Haugros var danseleiar, og fortel her litt om Symra og framsyninga.
 

Her er vi i gang med Pariserpolka
  

Pariserpolka framleis
 

Stjernetur, det eine  oppsettet.

Det andre oppsettet i Stjernetur
 

Framleis Stjernetur
 

Og stjernetur
 

Her er begge oppsetta i Stjernetur.
 

Så er det Fandango frå Austlandet.
 

Her er det framleis Fandango
 

Og her likeeins.
 

Fandango framleis.
 

Og her også.
 

Siste biletet frå framsyninga. Det var Astrid som tok bileta!