Nokre bilete frå Miniballet i Symra 15. desember 2012

Tilbake til hovudsida
Det var heile 44 til stades då stildansøvingane i Symra vart avslutta med "Miniball" på Nygårdsstua på Mogreina. Som vanleg leiar Marita dansen på ein fin måte, og Erik Skogen styrede musikken. Han hadde endåtil stelt i stand ein særskilt CD for anledninga. Som vanleg var det god varm mat og mange fine kaker til kaffien utpå kvelden. Desse miniballa er forresten fullt på høgde med vanlege ball - berre den levande musikken manglar, men det går heilt fint med CD-musikk. Marita fekk blomar for innsatsen i haust, og Erik og Erna fekk også blomar for innsatsen frå to "nykommarar", Live og Oddvar,  som tykte dei hadde blitt godt mottekne i stildansgruppa. Marita las fine sjølvskrivne juletankar - til ettertanke i ei førjulstid. Vebjørn fekk også gåve frå Moulinetten.

Frå eit av borda.
  

Her frå eit anna bord
  

Og eit tredje bord
      

Det fjerde bordet.
    

 

Og det femte


Og det sjjette.
  

Fotografen skulle også vere med på eit bilete!
  

Som vanleg var det Peder som tok mot pengane.
 

Polonese!
  

Eit av to velfylte kakebord.
  

Her er det andre.
 

Live og Oddvar takkar for eit fint dansesemester
 

Vi var litt seint ute med å knipse, men Erna og Erik får blomar.
  

Grethe takkar Marita for innsatsen i haust.

Her er eit bilte til av Marita og Grethe.