Nokre bilete frå haustballet til Moderato 2013

Tilbake til hovudsida
Det var over 60 til stades på det flotte ballet til Moderato på Skui grendehus i slutten av november 2013. Det var eit fint bordsete, med mykje god mat som folk i laget sjøl hadde fått i stand, med Kari i spissen.Oddvar K. leia bordsetet og Hallvar O. spela til songane og elles. Rannveig V.N. hadde som vanleg laga eit svært fint songhefte. Per leia dansen på sin rolege, fine måte, og det var CD-musikk. Det var eit godt dansegolv og ein stor fin sal. Ragnhild S. var festleiar.
  

Folk marsjerer til borda, som var uvanleg fint dekka.
 

Marsj til bords
  

Her ser vi kor fint borda var dekka.
  

Og her likeeins.
  

Her er nesten alle på plass.
     

Toastmaster Oddvar er lengst til høgre.
 

Her er toastmasteren i full sving,

Eit glimt av kuverten til fotografen

Som vanleg er polonese første dans, Helen og Per leier an.
     

Glimt frå dansegolvet
 

Eit dansebilete til.
    

Helen og Per ordnar med dansemusikken.                            
  

Så er det kaffi og kaker, og det mangla ikkje på gode kaker!
  

Eit bilete til
 

Hallvar spela til songane og sytte for taffelmusikk.
  

Så har vi nokre bilete frå kaffiborda.
  

Her var det berre Inger og Atle ..

  

Men her var det fleire. Magne og Grete nærast.
   

Rannveig med det fine songheftet, og Jon.
   

Erik og Unni nærast.
  

Her syng folk medan fotografen driv på med sitt
  

Framleis song
  

Framleis song
 

Og her.
 

Her er Ragnhild kome til, så difor nytt bilete.
  

Toastmasteren får takk for innsaten av Rannveig.
  

Så er det Kari som takkar for innsatsen og for frammøtet.