Kvadriljetten sitt ball på Sundvollen 14. juni 2003

Eit fint gjennomført ball
Det var ca 100 til saman på ballet til Kvadrilljeten på Sundvollen Hotell 14. juni 2003, medrekna Christiania Tour og danceensemble. Til bords var det songar, talar og god mat, kaffi og kaker. Kaffi og kaker var det også seinare på kvelden. Det var eit omfattande danseprogram som danseleiarane Magne og Turid hadde sett opp, så nokre av dei hoppa vi over. Det var varm i dansesalen denne fine junikvelden, men utanfor var det svalt. Over 40 deltok på kurset som gjekk føre seg tidlegare på dagen.

Fransese,
Jamaica, Child Grove, Spielman, Boston vals, Dansk lancier, Gammelpolka, Retour de spa, Firetur frå rekke i ring, Picking of sticks, Prinsesse Alexandrine, Molevit fra Ærø, Poumpadour (2 turer), Caledonian, Sekstur II frå Namdalen, Signora Aurettis dans, Figaro med 2 møller, Engelsk dans nr 26, Engelsk dans nr 17, Lancier frå Vardø, Kvadrilje, Grev Løvenhjjelm, Stor menuett, Feuerfestpolka, Mølledansen, Rufty Tufty, Promenadekvadrilje, Apply house (Playford)
  

Frå middagen

Frå middagen
   

Glimt frå dansegolvet
   

To stiligepar
   

Grethe og Einar - ho med ny kjole
  

Fleire stilige par 
  

Fleire stilige par 
   
Odny og Eystein - ho i ny kjole
   


Frå middagen
 


 Frå middagen

 Frå middagen

 Frå middagen - Sonja Elvestad og Per Kristian Elvestad

 Frå middagen - Sonja Elvestad og Per Kristian Elvestad

 Frå middagen
   

 Frå middagen 
   

Frå middagen 
   

Frå middagen
 

Vebjørn Bakken takkar for maten.