Sandarringen og Sandar spelemannslag sitt ball 8. januar 2005

Eit fint gjennomført ball
Det var ca 90 til saman på nyttårsballet i Sandefjord  i januar 2005, medrekna det over 10 mann sterke Sandar spelemannslag. Det var 13. gong dei hadde ball, det det var som vanleg i dei spesielle lokal i det gamle Kurbadet. Til bords var det songar, talar og god mat, kaffi og kaker. Kaffi og kaker var det også seinare på kvelden. Sandar spelemannslag spela, og det var feiande fin balldansmusikk. Dansekort fekk vi også, og inndelinga i dansar var slik:
Polonaise, Fransese, Caledonien Kvadrilje, Child Grove, Anglo Dane, Bethovens Lille Menuett, Engelsk dans nr 17, Dansk Lancier, Sekstur 2 frå Namdalen, Schubert vals, Fandango, Figaro der alle dansar, Kvadrilje, Prisesse Alexandrines Kvadrilje, Jordens vals, Boston vals, Columbine, Tyrolervals, Mignon, Signora Aurettis dans, Den store Menuetten, Grevinnan Brahe, mm.

Sandar Spelemannslag i aksjon

Frå ein av dansane
   

Frå ein annan dans
    

Staslege dansarar, Erik Haugros og Marita Ramstad lengst til venstre.
   

Anders Saxhaug og Inger Frøydis Bakken
   

Grethe og Einar
  

To par frå Symra
   

Marianne Dahl heldt dagens tale ved middagen
   

Eit staseleg par frå Hamar
   

Frå avslutningsringen
   
 


Litt tidlegare på dagen på hytta til Marianne Dahl
 


 Frå middagen
   

 Frå middagen
   

 Frå middagen 
    

 Frå middagen
   

 To staselege par
   
  

 Lise Lotte og Roger
   

Her er også to fine par
  

To fine par frå Symra