Glimt frå Landskappleiken på Gjøvik 2003

Ein flott kappleik
Landskappleiken på Gjøvikvart ein svært fin kappleik. Alt var samla i sentrum med svært korte avstandar. Mellom dei tre store hovudscenene Fjellhallen, Gjøvikhallen og Samfunnssalen var det 5 minutts gange.Det var knapt 1200 deltakarar totalt. Og det heile vart svært godt gjennomført - nesten alt starta når det skulle. Lydtilhøva var gode. Sjølvsagt er det dei mange tevlingane som er det berande elementet på ein Landskappleik, men også konsertane er viktige. Veret var det aller beste. Mange av tevlingane og konsertane hadde fulle hus og stor stemning. 
   

Det var ei omfattande utstilling av instrument som arrangørklubben hadde samla.
   

Det var fleire som ville selje ting - særleg plater. Her er det Bjørgulv Straume som sel munnharpene sine.
    

Straume er også ein utmerka utøvar på munnharpe.
            

Aslak Opsahl Brimi, Lom, spela fele i klasse B og vart nr ??.
    

Det var stappfullt i Samfunnssalen då Ta:Lik hadde plateslepp for den nye CD'en til Jan Beitohaugen Granli.
   

Kerstin og Palmer Løkset er dei einaste som dansar Romsdalsspringar på landskappleiken. Her saman med Erling Flem (til høgre)
   

Astrid Sulheim vart best i A-klassen vanleg fele.

Mari Eggen vart nr 2 i A-klassen vanleg fele.

Leif Inge Schølberg var nr 3 i A-klassen vanleg fele.

Kristen Odde vart nr 10 i A-klassen vanleg fele.

Andreas Ljones vart nr 8 i A-klassen vanleg fele

Jorun Marie Rypdal Kvernberg vart nr 9 i A-klassen vanleg fele.

Marie Skavnes vart nr 11 i A-klassen på vanleg fele.

Britt Elise Skram vart nr 6 i A-klassen vanleg fele

Per Anders Buen Garnås vart best i A-klassen hardingfele.

Jan Beitohaugen Granli vart nr 2 i A-klassen hardingfele.

Åse Teigland vart nr 4 i A-klassen på hardingfele

Gro Marie Svidal vart nr 10 i A-klassen på haradingfele

Frank Rolland var nr 6 i hardingfele i A-klassen

Dag H. Sture var nr 12 i A-klassen hardingfele

Gunnlaug Lien Myhr og Geir Helge Espeseth vart nr 2 i dans hardingfele klasse A.

Steinar Strøm vart nr 13 i A-klassen hardingfele

Voss Spelemannslag vart best i Lagspel senior hardingfele.

Steinar Rygg var nr 5 i hardingfele i A-klassen.
   

Sven Nyhus får Haugerud-medaljen

Sven Nyhus takka for æra og spela ein pols.

Dansarane Anne-Grethe og Rolf Bjørgan får kongepokalen som beste dansepar i fele.


På kulturkvelden "På denne sida av Mjøsa" vart det også vist fin storgardsdans.
  


Vidar Lande var domar på kappleiken (hardingfele). Men ha deltok også på kulturkvelden, og spela mellom anna på den såkalla Strømsingfela.
 

I fjellhallen var det også utstilt ein del gamle instrument, både langeleik, fele og hardingfele.

Hallstein Krogsrud og Grete A. Krogsrud dansar rundom i klasse A fele. Dei kom på 2. plass.
   

Per Kristian Taug og Tove Engh dansa Rendalspolsk i klasse A fele, og dei kom på 8. plass.
  

Kerstin og Palmer Løkseth dansa Romsdalsspringar i fele klasse A, og kom på 13. plass.
   

Veslemøy Nordset Bjerke og Bjørn Sverre Hol Haugen dansa Finnskogspols, og kom på 7. plass.
   

Margrethe Nordmoen og Martin Myhr dansa Rundom og kom på 15. plass.
  

Anne-Grete Nyseter Bjørgan og Rolf Bjørgan dansa springleik frå Folldal og var best i klasse a fele, og dermed fekk dei også kongepokalen.
   

Per Kristian Taug og Tove Engh dansa Rendalspolsk i A-klassen fele og vart nr 8.

Jon Peder Aspås og Emly Aspås dansa Vågåspringleik i A-klassen fele, og dei vart nr 11.

Sissel Hatten og Jon Peder Hatten dansa Rundom i A-klassen fele, og vart nr 8.
   

Eva Rusten og Håkon Sandum dansa Vågåspringleik i A-klassen fele, og kom på 5. plass.

Malmfrid Steinum Nordgården og Ola Grøsland dansa Vågåspringleik i A-klassen fele, og vart nr 17.
 

Unni Øyen og Arne Ivar Blankenborg dansa vågåspringleik i A-klassen fele, og vart nr 15.
  

Geir Egil Larsen og Mai Brit S. Larsen dansa polsdans i Verdalstradisjon i A-klassen fele, og kom på 8. plass.
 

Jorun Brynhildsvoll og Harald Tamnes dansa Rørospols i klasse A fele og vart nr 3.
   

Borghild Reitan Sollie og  Svein Olav sollie dansa Rørospols i A-klassen fele, og vart nr 3.
 

Arne M. Sølvberg og asbjørg Hustveit sølvberg dansa springar frå Nordfjord i A-klassen fele, og vart nr 13.
  

Gunnar Berge og Anne Halvorsen Bråstad dansa Springleik frå Hadeland i A-klassen fele, og dei vart nr 19.
  

Kari Nielsen og Stig Nilsen dansa Pols frå Østerdalen i A-klassen fele, og vart nr 11.
 

Torill Aasegg og Thomas Nilsen dansa pols og kom på 6. plass i dans fele klasse A.
 

Per Dalåsen og Halldis Hårdnes Dalåsen dansa springleik frå Alvdal i A-klassen fele, og vart nr 17.