Toten Kontradans sitt ball i 2011

Eit fint gjennomført ball på Gran Gård
Det var  ca 70 deltakarar på Toten-ballet i 2011 pluss spelemennene. Ein fin vårkveld med flott utsikt over den gilde Toten-bygda, der Gran gård trona høgt og fritt. Men inne var det godt og varmt - det varma godt frå dei gamle svart-omnane og varm drikke varma også. Ein fin og intim stad for eit staseleg ball. Det var fin musikk, fint dansegolv, god danseleiing og eit svært fint  middagsmåltid med sangar, fin tale ved ein av spelemennene. I det heile - eit vellukka ball også dette året!

 

Dei kosar seg på ball. Marita, Fred og Ragnar.
 

Turid saman med gjester frå Trondheim
  

Vigdis og Petter
  

 Anna
  

Bjørn og Peder
  

Tre blide i sofaen.
  

Kristen og ....
 

Det er fint ute i sola også
 

Frå eit av middagsborda
  

Og eit tredje
  

Og femte
 

Og sjuande
 

Kaffien smakar bra!
  

Også her er fata tomme
  


Eystein, Kjell og Kari i sofaen.
 


Inger Frøydis og Oddny
 

Anne Lise og Gunnar
  

Inger og Hallvar
  

Turid, Inger Frøydis og Oddny
  

Erna og Erik
  

Tre som ofte er å sjå på dans på toten
  

To på heimebane
  

Eit anna middagsbord
  

Og fjerde
  

Og sjette
  

Ein av spelemennene held ein morosam tale ved middagen
  

Så er det tid for kaffi
  

Gode kaker og kaffi er unnagjort
  

Frå middagsbordet