Toten Kontradans sitt jubileumsball (10 år) 18. april 2009

Eit fint gjennomført ball på Gran Gård
Det var  knapt 70 deltakarar på Toten-ballet i 2010 pluss spelemennene. Ein fin vårkveld med flott utsikt over den gilde Toten-bygda, der Gran gård trona høgt og fritt. Men inne var det godt og varmt - det varma godt frå dei gamle svart-omnane og varm drikke varma også. Ein fin og intim stad for eit staseleg ball. Det var fin musikk, fint dansegolv, god danseleiing og eit svært fint  middagsmåltid med sangar, fin tale ved bygdas ordførar og god mat. Eit mannskor av lokale dansarar song for oss på ein fin måte. I det heile - eit vellukka ball også dette året!

 

Eit dugande orkester som spelar eksklusivt for Toten Kontradans.
 

Her er dei som ynskte oss velkomne
  

To frå Noreg i Drammen
  

 Anne Lise og Gunnar
  

Anna hadde fått seg ny flott kjole
  

Anna og Inger. Også Inger hadde fått seg ny kjole.
  

Hallvar, Inger og Inger
 

Kjell og Inger Frøydis
 

Kjersti tar bilete
  

Peder, Erik og Marie
  

Kakene og kaffien smakar godt.
 

Det smakar godt!
 

Frå middagsbordet
  

Frå middagsbordet
  

Frå middagsbordet
  

Frå middagsbordet
  

Koret leverte fine vokale prestasjonar
   

Venstre i venstre - full konsentrasjon
 

Her er det også venstre i venstre
 

Festen nærmar seg slutten, og nokre skal få takk for fint utført arbeid: orkester, ballmeister og nemnd
  

Avslutningsringen
 


Som vi ser var veret fint. Inger Frøydis og Kjersti.
 


Anne Lise og Gunnar
 

Inger Frøydis og Kjersti utafor
  

Einar
  

Oddny og Eystein
  

Kjell, Anna Vebjørn og Arne
  

Einar og Grete
  

Jan Erik, Anne Lise og Bjørg
  

Det var visst eit fint resultat!
  

Hilde og Petter
  

Velkomendrikken smakar godt
  

Bispen smakar!
  

Frå middagsbordet
  

Frå middagsbordet
  

Frå middagsbordet
  

Ordføraren held tale
 

Dansen er i gang - Polonese
 

Dansen er i gang
  

Og sameleis her
  

Den andre delen av avslutningsringen