Toten Kontradans sitt ball 6. april 2008

Eit fint gjennomført ball på Gran Gård
Det var ca 70 deltakarar på Toten-ballet i 2008. Ein nokså kald vårkveld i den fine Toten-bygda, der Gran gård trona høgt og fritt med fin utsikt i alle leier. Men inne var det godt og varmt - det varma godt frå dei gamle svart-omnane og varm drikke varma også. Ein fin og intim stad for eit staseleg ball. Det var fin musikk, fint dansegolv, god danseleiing og eit triveleg middagsmåltid med sangar, fin tale og god mat. I det heile - eit vellukka ball også dette året!

 

Eit dugande orkester som spelar eksklusivt for Toten Kontradans.
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
    

Frå eit av kaffiborda - Vebjørn, Kjersti og Tore
  

Eit stilig Toten-par som har blitt Oslo-burarar - Eldbjørg og Kjell
  

Marita og Tore
   

Oddny og Eystein
 

På troppa til den staselege Gran gård
 

Ballmeister Tore fekk velfortene blomar og takk for vel utført jobb
  

Rektor på den vg skolen heldt ein morosam tale på klingande totendialekt, der han fekk sagt mykje både om eigne danseerfaringar og dans på storgardane i eldre tid.
 

Nokre frå Symra ventar på at middagen skal byrje - Anne Lise Gunnar og Eldbjørg.
  

Desse ventar også på middagen - Anne Marie og Kjell
  

Og sameleis her - Kjell Peder og Inger.
  
Her er også fotografen komen med - Inger Frøydis og Vebjørn
   

Karen i midten Jan Erik er på ball for første gong!
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffibord
  

Frå eit av kaffiborda
  

Helen og Per
  

Her er polonesen i gang
 

Polonese
 

Polonese
 

Polonese