Folkedanslaget Sølja sitt 20.-dags ball 12. januar 2013

Eit fint gjennomført jubileumsball
Det var cnesten  80 deltakarar og spelemenn frå Spellmannslaget Leik Søljas 20.-dagsball på Herredsvang i Romedal.  Det var fin mat, godt orkester, god dansesal. Ved middagen fekk vi i ein morosam prolog-dialog referat frå 25 års ballhistorie. I det heile, eit triveleg ball der det også var innslag av runddans.  Som vanleg var det høgtidsam og morosam utnemning av ballmeister og av neste års Ballkomite.
Sjå også mange bilete på Søljas heimeside.

 

Fleire som ventar
 

Nokre til
  

Dei har vore på mange ball og vore ballmeistrar
   

Fleire ved bordet
  

Og endå nokre
  

Dei to forte Søljas ballhidtorie i prologs form - med humor og snert!
  

Neste års ballnemnd får sine distingsjonar
  

Polonese
  
Spellmannslaget Leik sytte for fin musikk
 

Er det vals?
 

Inger Frøydis hadde ny kjole
 

Ballmeister Arnfinn ser i notatane
  

Broderring og takk til dei som gjorde god innsats
 

Her er den andre
  

Dei ventar på at ballet skal byrje.
 

Tre ved middagsbordet
  

Fotografen er også med 
  

Fleire som ofte har vore på Sølja sitt ball.
  

Og nokre til
   

Sermoni en med å utnemne ny ballmeister er i gang
  
Her også.
 

Dansen er i gang
   

Klar til ny dans
  

Dansen går - også litt runddans
  

Det mangla ikkje gode gaker
 

Det er tid for å slutte av ein triveleg kveld
 
To plakatar på veggen måtte forevigast